Opbrengst huis-aan-huiscollecte voor Oekraïne

Vorige week is in heel Nederland huis-aan-huis gecollecteerd voor de kinderen in Oekraïne. De landelijke opbrengst zal nog even op zich laten wachten. Op Walcheren hebben ruim 300 collectanten (in 2022: 253) een bedrag van €28.000,- opgehaald (in 2022: €21.000). De opbrengsten van de QR-codes en persoonlijke digitale collectebussen zijn hier nog niet in verwerkt: die komen centraal binnen bij Kerk in Actie.
Heel veel dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen!! Heb je de collectant gemist en/of wil je nog bijdragen?

Maak dan je gift over naar Kerk in Actie, NL89ABNA 0457 457 457 onder vermelding van “Deurcollecte”. Of gebruik deze QR-code.

In de wetenschap dat elke euro een goede bestemming zal krijgen.

Met hartelijke groet,

Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema

Collectecoördinatoren.