Elza Kuyk ‘Tussen erfgoed en Eredienst’ – 25 januari 19.30 uur

‘De toekomst van de abdijkerken met een frisse blik’

De werkgroep vorming & toerusting van de Nieuwe kerkgemeente heeft het initiatief genomen om samen met Elza Kuyk na te denken over het gebruik van onze kerkgebouwen. Elza Kuyk is theologe en werkzaam aan de VU te Amsterdam. Ze heeft een boek geschreven over het meervoudig gebruik van monumentale stadsgebouwen met als titel: ‘Tussen erfgoed en eredienst’. De titel van haar boek geeft al aan dat een kerkgebouw voor meer dan alleen de eredienst van een geloofsgemeenschap kan worden gebruikt.

Deze gedachte sluit aan bij de uitkomsten van ‘Kaders & keuzes’, een beleidsrichting die de kerkenraad recent heeft omarmd. Daarin is onder andere beschreven dat we gezamenlijk willen onderzoeken of het mogelijk is om meer te doen met de exploitatie van onze gebouwen.

Zijn er mogelijkheden voor de exploitatie van ons gebouw in combinatie met de zondagse erediensten die wij vieren?

Hoe kan meervoudig gebruik van de Nieuwe Kerk er in de toekomst uitzien?

Welke ervaringen zijn er uit andere kerken? Waar moeten we op letten?

We hebben Elza gevraagd om over haar boek en haar bevindingen te vertellen en in te gaan op deze vragen die ons bezighouden.

Uiteraard kunnen we niet over deze zaken nadenken zonder onze buren, de Koorkerkgemeenschap, met wie we het gebouw delen. Zij worden ook langs verschillende kanalen uitgenodigd voor deze avond.

Allen van harte welkom op donderdag 25 Januari om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

 

Namens de werkgroep vorming & toerusting, Wydo van der Lee