Actie ‘Vakantietas 2024’

Wat fijn dat we ruim 180 kinderen van het AZC, Voedselbank Walcheren en statushouders blij hebben kunnen maken met een vakantietas.

Met de inhoud ervan kunnen ze deze vakantie lezen, spelen, puzzelen, met wat lekkers erbij. De actie is mogelijk gemaakt omdat de collecte veel heeft opgebracht. De Drvkkery heeft de boeken geleverd tegen een gereduceerde prijs en Anthony Burger heeft een extra gevuld snoepzakje verzorgd. Heel hartelijk dank hiervoor.

Het is leuk dat we deze actie weer met 5 verschillende diaconieën (NKG, Koorkerk, Gasthuiskerk, Kruiskerk en PG Sint Laurens) konden doen.

Namens de werkgroep diaconie,

Margreet de Muijnck en Andrea van der Vegt