Stadsgedachten

Zeven avonden over stad en theologie

In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en “Theologie bij de tijd” organiseren de predikanten van de Protestantse Gemeente Middelburg opnieuw een serie avonden waarin ieder een bijdrage zal leveren. Ditmaal wordt aan gesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente “Stad”.Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken we naar ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven.

De avonden worden op donderdagavond in de Hoeksteen gehouden, Roozenburglaan 22.

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur en afsluiting 21.45 uur.

We vragen de deelnemers een onkostenbijdrage van €15,-, dit is inclusief koffie/thee op deze avonden en na afloop een mooie glossy over de cursus. Gaarne de eerste avond contant betalen.

Wij verzoeken u zich op te geven VOOR 7 JANUARI bij:

Paulien Couvée (paulien.couvee@pgmiddelburg.nl , 629927) of Jan Nauta (jan.nauta@pgmiddelburg.nl, 625938)

Zo mogelijk per mail, u kunt eventueel ook telefoneren.

Klik op deze link voor de folder met alle gegevens: Stadsgedachten

 

Het programma:

Donderdag 11 januari: Jan Nauta                                         Paulus in de stad
Donderdag 25 januari: Jacobine Scholte de Jong               Naar de grote stad!
Donderdag 8 februari: Johan Beijer                                      De opstand van de massamens
Donderdag 22 februari: Chris Bakker                                   Kerk in de marge van de stad
Donderdag  8 maart: Paulien Couvée                                  Van tuin naar stad
Donderdag 22 maart: Ineke de Feijter                                  Pelgrimeren naar de stad
Donderdag 5 april: Bart de Bruin                                          Theologie van het verlangen