Stiltecentrum Hoeksteen

Het stiltecentrum  is een plek om op adem te komen met rust, meditatie of gebed.

Stilte kan je dichter bij jezelf brengen, bij je eigen gedachten, gevoelens en vragen.

Iedereen is er welkom.

Er ligt een bijbel en een gebedenboek.

Wie dat wil kan een kaarsje branden, iets opschrijven in het boek.

Het stiltecentrum is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 13.30 uur. Ingang aan de Vrijlandstraat.