Gemeentebijeenkomsten

Gemeenteavond 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 was er gemeenteavond in het Hofje waarin de kerkenraad een aantal actuele zaken heeft toegelicht. Het ging hier onder andere over de identiteit van de Nieuwe Kerkgemeente, de vieringen, de gebouwen en de planning. 

Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraad op 9 april 2018 voorgenomen besluiten over de identiteit van onze gemeente en de gebouwen gaat nemen. Daarna is er een periode waarin u nogmaals de gelegenheid krijgt uw standpunten aan de wijkkerkenraad kenbaar te maken. (Over de manier waarop wordt u nog geïnformeerd.) Naar verwachting zal de wijkkerkenraad op 11 juni 2018 dan definitieve besluiten nemen.
Om op 9 april zo veel als mogelijk is met de gevoelens binnen de gemeente rekening te kunnen houden, bent u in de gelegenheid om gedurende de twee weken tot 30 maart uw reactie in te dienen bij de scriba (Janneke Goudswaard).

Via de link Gemeenteavond 15 maart kunt de informatie nog eens nalezen.

 

Gemeentebijeenkomsten 18 en 19 september 2017

Maandag 18 en dinsdag 19 september was er een gemeentebijeenkomst. De avonden werden door in totaal ruim honderd gemeenteleden bezocht. Tijdens het plenaire gedeelte in de Nieuwe Kerk vertelde voorzitter Ivette van der Sluijs iets over de ontwikkelingen in onze wijkgemeente.

Na koffie/thee in de Wandelkerk werd de avond vervolgd in ’t Hofje. Hier waren twee gespreksrondes. Tijdens elke ronde konden de aanwezigen kiezen uit drie onderwerpen: pastoraat, eredienst en jeugd/jongeren. Bij de groep ‘pastoraat’ is besproken welke ideeën er zijn over de indeling en werkwijze van het pastoraat in de toekomst. Met elkaar is nagedacht aan de hand van een aantal vragen. Bij de groep ‘eredienst’ is aan de hand van stellingen in groepen gesproken over ideeën en verlangens ten aanzien van de erediensten nu en in de toekomst. In de groep ‘jeugd en jongeren’ is gekeken welke van de huidige activiteiten we zeker niet kwijt willen, en welke nieuwe ideeën er zijn om een doorlopend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 jaar te realiseren. Na afloop was er gelegenheid om wat te drinken en na te praten, waarvan door velen gebruik werd gemaakt.

Voor wie de avonden niet bij kon wonen, of wie nog eens wat wil teruglezen dan kunt u via deze link het verslag inzien.

Wanneer u niet in de gelegenheid was/bent om de bijeenkomsten bij te wonen kunt u alsnog uw ideeën laten weten aan de scriba.