Gemeentebijeenkomsten

Gemeenteavond

 

Maandag 18 en dinsdag 19 september was er een gemeentebijeenkomst. De avonden werden door in totaal ruim honderd gemeenteleden bezocht. Tijdens het plenaire gedeelte in de Nieuwe Kerk vertelde voorzitter Ivette van der Sluijs iets over de ontwikkelingen in onze wijkgemeente.

Na koffie/thee in de Wandelkerk werd de avond vervolgd in ’t Hofje. Hier waren twee gespreksrondes. Tijdens elke ronde konden de aanwezigen kiezen uit drie onderwerpen: pastoraat, eredienst en jeugd/jongeren. Bij de groep ‘pastoraat’ is besproken welke ideeën er zijn over de indeling en werkwijze van het pastoraat in de toekomst. Met elkaar is nagedacht aan de hand van een aantal vragen. Bij de groep ‘eredienst’ is aan de hand van stellingen in groepen gesproken over ideeën en verlangens ten aanzien van de erediensten nu en in de toekomst. In de groep ‘jeugd en jongeren’ is gekeken welke van de huidige activiteiten we zeker niet kwijt willen, en welke nieuwe ideeën er zijn om een doorlopend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 jaar te realiseren. Na afloop was er gelegenheid om wat te drinken en na te praten, waarvan door velen gebruik werd gemaakt.

Voor wie de avonden niet bij kon wonen, of wie nog eens wat wil teruglezen, is de volgende informatie op de website toegevoegd:

Binnenkort wordt er nog een vergelijkbare ochtend georganiseerd waarop u zich over deze onderwerpen kunt uitspreken (datum nog niet bekend). Wanneer u niet in de gelegenheid was/bent om de bijeenkomsten bij te wonen kunt u alsnog uw ideeën laten weten aan de scriba.