Kerkbalans 2022

Elk jaar in januari houden alle kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’, met als  doel het werk van de kerk te bekostigen. Als kerk willen we een actieve geloofsgemeenschap zijn waar we elkaar ontmoeten in de vieringen. Waar we bemoedigd en geïnspireerd worden. Waar brood en wijn worden gedeeld en waar de doop wordt bediend. En waar iedereen – wel of geen lid – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. 

Bemoedigen, inspireren en ondersteunen 

Ook het afgelopen jaar is door corona een moeilijke tijd geweest voor onze gemeente  en voor veel gemeenteleden persoonlijk. Samenkomsten zijn beperkt en in aantal  verkleind en het is niet duidelijk wanneer we weer als vanouds kerk kunnen zijn. Toch is er met veel inzet in pastoraat en diaconaat gewerkt om elkaar te  bemoedigen, te inspireren en te ondersteunen. Via deze link ziet u een overzicht van de vele activiteiten in onze gemeente: Activiteiten 2021
Dit alles geeft moed en inspiratie voor de verdere opbouw van onze Nieuwe Kerkgemeente, geïnspireerd door Gods woord. Een gemeente waar velen zich thuis voelen, met oog voor de mensen om ons heen, voor de stad en voor de wereld. Doe mee en geef naar draagkracht aan de Actie Kerkbalans 2022!

Hoe ziet de begroting van de Nieuwe Kerkgemeente eruit? 

De afgelopen jaren leefden we met een begrotingstekort. We betaalden dat tekort steeds uit ons vermogen. Er zijn ingrijpende besluiten nodig geweest om dat om te buigen. En we zijn er nog niet, zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien. Ook uw/jouw steun, klein of groot, is het komende jaar hard nodig. Het ‘penningske van de weduwe’ is daarbij net zo waardevol als een ruime financiële bijdrage.

 

 

Wilt u de begroting in detail inzien? Dat kan natuurlijk. Een samenvatting kunt u hier inzien. Voor meer details kunt u terecht bij het kerkkantoor.

Hoeveel moet ik geven aan de Actie Kerkbalans? 

Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Ieders persoonlijke situatie is anders. De afgelopen jaren kregen we regelmatig de vraag om een richtlijn te  geven die als leidraad kan dienen voor het bepalen van uw bijdrage.

Aftrekbaar?

Uw bijdrage aan Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift en heeft u dit vastgelegd? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken! Lees hier meer over op de pagina ‘periodieke gift‘.

Steun uw gemeente ook dit jaar

Alle gemeenteleden ontvangen via e-mail of post bericht over de Actie Kerkbalans. Via die weg kunt u de toezegging en de betaalwijze doorgeven. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige gift te doen. Dat kan, onder vermelding van ‘Kerkbalans’, via dit formulier.

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Dat kunnen we alleen samen.