Middelburgs Kerkblad

 

Het Middelburgs Kerkblad (MKB) is het maandelijkse informatiemagazine van de Protestantse Gemeente Middelburg. Alle activiteiten die in deze gemeente plaatsvinden worden erin vermeld en ook brengen alle wijken hun nieuws en kerkdiensten onder de aandacht van de lezers.

Abonnement

Wilt u een abonnement op het MKB? Geef dit dan door aan het kerkkantoor van de PGM. De abonnementsprijs bedraagt € 13 per jaar. U ontvangt hiervoor in juni een acceptgiro.

Het MKB verschijnt elf keer per jaar (maanden juli en augustus gecombineerd) en verschijnt steeds voor de 1e zondag van de maand.

Kopij

Het aanleveren van kopij gebeurt via de scriba van de wijkgemeente en de taakgroepen. Heeft u vragen over het insturen van kopij van de wijkgemeente? Neem dan contact op met de scriba. De uiterlijke datum voor het inleveren van kopij vindt u op pagina 2 van het MKB.