Nieuwe Kerkblad

Het Nieuwe Kerkblad (NKB) is het maandelijkse informatiemagazine van de Nieuwe Kerkgemeente. Activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden worden erin vermeld, evenals nieuwsberichten en kerkdiensten.

Abonnement

Wilt u een abonnement op het NKB? Geef dit dan door aan het kerkkantoor van de PGM. De abonnementsprijs bedraagt € 15 per jaar. U ontvangt hiervoor in juni een acceptgiro.

Het NKB verschijnt zes keer per jaar.

Kopij

Het aanleveren van kopij gebeurt via de scriba van de wijkgemeente en de taakgroepen. Heeft u vragen over het insturen van kopij van de wijkgemeente? Neem dan contact op met de scriba. De uiterlijke datum voor het inleveren van kopij vindt u op pagina 2 van het NKB.