Pastoraal contact

Heeft u / heb je behoefte aan pastoraal contact?

Spreek dan voor of na de dienst gerust een ambtsdrager aan, of kijk op de pagina met informatie over de pastoraatsgebieden.