Pastoraal contact

Heeft u / heb je behoefte aan pastoraal contact?

Spreek dan voor of na de dienst gerust een ambtsdrager aan, of bel of mail naar:
• Middelburg-Zuid (voorheen wijk Hoeksteen):  Magda de Troije-Kwekkeboom, tel. 616725, jdetroije@zeelandnet.nl
• Pastoraatsgebied Hofpleinkerk (voorheen wijk Hofpleinkerk): Marijke Duinkerke-Brouwer, tel. 853466, marijke.duinkerke@pgmiddelburg.nl
• Midden-West (voorheen wijk Morgenster en centrum-west): ds. Jan Nauta, tel. 625938, jan.nauta@pgmiddelburg.nl
• Midden-Oost (voorheen wijk Oostkerk en centrum-oost): ds. Johan Beijer, tel. 681634, johan.beijer@pgmiddelburg.nl

In de Nieuwe Kerkgemeente zijn vijf predikanten werkzaam.
Dit zijn (tussen haakjes het pastoraatsgebied):
• Ds. Chris Bakker (Ouderenpastoraat & Zuid), tel. 637731, chris.bakker@pgmiddelburg.nl
• Ds. Johan Beijer (Midden-Oost), tel. 681634, johan.beijer@pgmiddelburg.nl
• Ds. Paulien Couvée (Middelburg-Zuid), tel. 629927, paulien.couvee@pgmiddelburg.nl
• Ds. Jan Nauta (Midden-West), tel. 625938, jan.nauta@pgmiddelburg.nl
• Ds. Jacobine Scholte de Jong (Hofpleinkerk), tel. 06 5182 6469, dsjacobine@pgmiddelburg.nl