Jaarthema 2018 – 2019 Over-Wegen

Welke wegen moet de kerk in onze tijd gaan om te bouwen aan haar eigen gemeenschap en tegelijkertijd mensen te bereiken met de boodschap van de Bijbelse verhalen?
Als gemeente gaan wij de weg van geloof en overwegen wij het geloof.
In het boek Handelingen wordt het christelijk geloof ‘de weg’ genoemd. Christenen zijn mensen van de weg; mensen die Jezus volgen op zijn weg naar het Koninkrijk van God.
Wij zijn mensen die de weg van God zoeken in ons leven, in onze geloofsgemeenschap. Toch is die weg lang niet altijd duidelijk en in onze tijd zeker niet vanzelfsprekend. Bezinning is nodig. Het woord ‘overwegen’ roept associaties op van afwegen, zorgvuldig de voors-en-tegens naast elkaar zetten, overleggen, de zaken afwegen, met een idee spelen, reflecteren.

 

Over-wegen is een beeld van waar we op dit moment in de Nieuwe kerkgemeente mee bezig zijn. We wikken en wegen, we zoeken een balans in de vragen wie we zijn en wie we willen zijn als gemeente van Christus in Middelburg.
Het thema roept associaties op met uiteenlopende Bijbelteksten: Psalm 1, de Bergrede, Spreuken, Prediker.
We willen met dit jaarthema niet alleen rond de (vergader) tafel. Er zit ook een actieve, dynamische kant aan: het gaat ook om keuzes maken, om met enthousiasme bouwen en samen Gods weg gáán!