Jaarthema 2021 – 2022 Van U is de toekomst

Anders dan andere jaren heeft de taakgroep Vorming en Toerusting gekozen voor het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Het thema ‘Van U is de toekomst’ staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op zijn kop heeft gezet. Vervolgens ook door andere urgente zaken, zoals de klimaatverandering en de doorgaande migratie. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Waar gaat het heen? Wat is de toekomst van de West-Europese democratieën en van de Kerk?

 

Perspectief bepaalt hoe je nu in het leven staat
Essentie van het jaarthema: het perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Ook voor onze gemeente speelt de vraag naar de toekomst.
Nog maar nauwelijks waren we met alle vijf wijkgemeentes in de Nieuwe Kerk of we werden geconfronteerd met het coronavirus waardoor we elkaar op zondag niet konden ontmoeten. We hebben vanaf de eerste zondag onlinediensten uitgezonden dankzij technisch kundige mensen die dat maand na maand verbeterden. Veel gemeenteleden missen het samenzijn in de zondagse erediensten. Elkaar ontmoeten was lastig, het gevoel van gemeenschap verbrokkelde. Tegelijkertijd bood deze tijd ook inspiratie om het anders te doen. We willen open de toekomst van onze gemeente tegemoet zien.

Van U is de toekomst
Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in, maar wel vanuit het besef dat het ons gegeven is: de wil, moed en creativiteit om te veranderen en kracht om zelf aan die toekomst te gaan werken.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is. Waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste.

 

Van U is de toekomst

Dit thema is actiever dan het lijkt. Net als andere jaren gaan we in de Nieuwe Kerk- gemeente actief met het thema aan de slag. Alle taakgroepen zullen activiteiten opzetten die hierop aansluiten. We zullen daarbij gebruik maken van het logo dat landelijk wordt gebruikt en, waar passend, zullen we ook aansluiten bij de landelijke ontwikkelde activiteiten.

 

Van God is de toekomst,
Wat is onze bijdrage?

 

Taakgroep Vorming en Toerusting
Wydo van der Lee, Caroline de Visser, Pauly Duker, Anne van Houwelingen en ds. Paulien Couvée