Kerkbalans 2023

Elk jaar in januari houden alle kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’, met als doel het werk van de kerk te bekostigen. Als kerk willen we een actieve geloofsgemeenschap zijn waar we elkaar ontmoeten in de vieringen. Waar we bemoedigd en geïnspireerd worden. Waar brood en wijn worden gedeeld en waar de doop wordt bediend. En waar iedereen – wel of geen lid – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. 

 

IN VERBONDENHEID VOORUIT
Het begin van het jaar 2022 werd nog gekenmerkt door coronabeperkingen. Inmiddels kunnen we weer voluit kerk zijn. Iedereen is welkom in de vieringen en er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Hierbij een overzicht van de diverse activiteiten in onze gemeente. Tegelijk weten we ons verbonden met mensen die door een kwetsbare gezondheid nog altijd rekening moeten houden met beperkingen. In het voorjaar werd het nieuwe beleidsplan in concept gepresenteerd en besproken met de taakgroepen. In het najaar waren er gemeentebijeenkomsten waarin dit plan verder werd uitgediept. We hebben gemerkt dat veel mensen zich betrokken voelen bij de Nieuwe Kerkgemeente. Er zijn veel plannen voor de toekomst. Geïnspireerd door Gods woord werken we met elkaar aan de verdere opbouw van onze Nieuwe Kerkgemeente. Een gemeente waar velen zich thuis voelen, met oog voor de mensen om ons heen, voor de stad en voor de wereld. In verbondenheid vooruit.

 

BEGROTING 2023

De begroting van de Nieuwe Kerkgemeente valt samen met de begroting van de Protestantse Gemeente Middelburg. De wijkgemeenten De Ontmoeting en de Koorkerk fungeren financieel zelfstandig. Ook de diaconie maakt een eigen begroting.
In het overzicht hieronder staat een beknopte versie van de begroting van 2023, zoals die door de kerkenraad is vastgesteld. Meer informatie in de Kerkbalans krant 2023. Het eindresultaat is begroot op een verlies van € 63.000, hierbij is rekening gehouden met stijgende energiekosten en de huidige pastorale ondersteuning door predikanten en kerkelijk werker. De ambitie ligt hoger: er wordt nagedacht over de aanstelling van een predikant in de vacature van ds. Beijer. Dan zou het begrote verlies uitkomen op € 138.000. Er is dus jaarlijks ongeveer € 75.000 extra nodig om deze vacature te kunnen invullen. Hoe zou dit aangevuld kunnen worden?

  • Als 1050 (van de ongeveer 2600) huishoudens hun bijdrage met € 5,– per maand verhogen, is de begroting met 2,8 fte sluitend. De spaarrekening van de kerk blijft dan intact.
  • Als 1050 huishoudens hun bijdrage met € 11,– per maand verhogen, is de begroting ook bij invulling van de predikantsvacature sluitend.

 

OM OVER NA TE DENKEN..WAT WORDT JOUW BIJDRAGE ?

Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Ieders persoonlijke situatie is anders. Dat neemt niet weg dat er ieder jaar veel geld nodig is. We zijn met elkaar verantwoordelijk, ook voor de financiën van onze gemeente.
Iedereen geeft naar draagkracht.
We realiseren ons dat het voor velen financieel barre tijden zijn. Iedereen in de kerk kan praktisch bijdragen als vrijwilliger, zodat we de kosten laag kunnen houden. De Actie Kerkbalans is erop gericht om het benodigde geld bij elkaar te brengen. En weet: ook het ‘penningske van de weduwe’ wordt met dankbaarheid ontvangen.
Zijn je inkomsten op minimumniveau of net daarboven? Dan zou een bijdrage van € 5,– tot € 10,– per maand geweldig zijn. We hopen van huishoudens die modaal of meer verdienen op een hogere bijdrage.
Onderstaande tabel kan een leidraad zijn om de hoogte van je gift te bepalen.

Netto maandinkomen     Bijdrage per maand            Bijdrage per jaar
€ 2.000                         € 15,– tot € 30,–               € 180,– tot € 360,–
€ 2.500                         € 25,– tot € 50,–               € 300,– tot € 600,–
€ 3.000                         € 40,– tot € 75,–               € 480,– tot € 900,–
€ 4.000                         € 60,– tot € 100,–             € 720,– tot € 1.200,–
€ 5.000                         € 75,– tot € 150,–             € 900,– tot € 1.800,–
Heb je een hoger inkomen of veel vermogen? Dan hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

 

DE SCHENKCALCULATOR, EEN HANDIG HULPMIDDEL

Een bijdrage aan Actie Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar van de belasting. Het kan interessant zijn om te kiezen voor een periodieke gift. Dit is een gift waarbij minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag wordt geschonken. Dit bedrag is volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. Lees hier meer over op de pagina ‘periodieke gift‘.

De schenkcalculator van de PKN helpt om het belastingvoordeel van een periodieke gift te berekenen. Deze is op pkn.schenkcalculator.nl te vinden.

Alle gemeenteleden ontvangen via e-mail of post bericht over de Actie Kerkbalans. Via die weg kunt u de toezegging en de betaalwijze doorgeven. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige gift te doen. Dat kan, onder vermelding van ‘Kerkbalans’, via dit formulier.

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Dat kunnen we alleen samen.

MEER WETEN?

De volledige begroting inzien? Neem dan contact op met penningmeester Robertjan Aarnoutse, robertjan.aarnoutse@nieuwekerkgemeente.nl

Het kerkkantoor kan praktische informatie geven over meedoen aan de Actie Kerkbalans en het vastleggen van giften en nalatenschappen.
Astrid Notebaart-Davidse
kerkkantoor@pgmiddelburg.nl
tel. 0118 – 613 596 (maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00).

Rekeningnummer: NL61RABO0373725116 ten name van de Protestantse Gemeente Middelburg