Erediensten in coronatijd

laatst bijgewerkt: 4 januari

Helaas worden we door de lockdown opnieuw sterk beperkt in onze mogelijkheden. Iedereen ondervindt hiervan gevolgen, die zowel persoonlijk als bedrijfs- en beroepsmatig vaak ingrijpend zijn. 
Als kerk moeten we hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid gaat immers gepaard met verantwoordelijkheid. Alles overwegende heeft de kerkenraad dan ook besloten om alle vieringen tot en met zondag 9 januari alleen uit te zenden. Bij de opnames zijn uitsluitend mensen aanwezig die direct betrokken zijn bij de eredienst en de uitzending: kosters, technici, predikant, ambtsdragers en een bescheiden zanggroep.
Na 9 januari wordt beslist of met de dan geldende adviezen weer gereserveerd kan worden voor de ochtenddiensten

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het reserveringssysteem wordt gebruikt voor de ochtenddiensten.

Er wordt een beperkt aantal uitgenodigd. Voor bezoekers/toeristen zijn altijd zonder reservering enkele plaatsen beschikbaar.

Aanmelden voor het reserveringssysteem kan via deze link.

Wijzigen van gegevens kan via deze link.

 

Reserveringssysteem

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nodig om te werken met een reserveringssysteem voor alle erediensten. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U meldt zich eenmalig aan via de link verderop op deze pagina.
  Bij de aanmelding geeft u uw naam, e-mailadres en het aantal personen waarmee u gewoonlijk de dienst bezoekt op. Ook kunt u aangeven welke ‘soorten’ diensten u graag wilt bezoeken. U kunt deze gegevens altijd later aanpassen.
  Na registratie ontvangt u een e-mail van het systeem om uw e-mailadres te verifiëren. Pas als u dit gedaan heeft, kan het systeem u uitnodigen.
 • Via het reserveringssysteem worden mensen die zich hebben aangemeld op volgorde uitgenodigd. De eerste uitnodigingen worden in de regel op zondagmiddag of -avond verstuurd. In de uitnodigingsmail vindt u een knop om aan te geven of u wel of niet komt. De uitnodiging is 24 of 48 uur geldig. Heeft u binnen die tijd niet gereageerd, dan vervalt de uitnodiging.
  Zodra u laat weten dat u niet komt, of als de geldigheidsduur van de uitnodiging verloopt, nodigt het systeem direct iemand anders uit. Dit kan dus op elk moment in de week zijn.
 • Het reserveringssysteem werkt op basis van een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail mag krijgen.

 

Vraag en antwoord

Reserveren

 • Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd?
  De eerste uitnodigingen voor de ochtenddienst worden in de regel op zondagmiddag of -avond verstuurd. Wanneer iemand die is uitgenodigd laat weten dat hij/zij niet komt, dan wordt direct iemand anders uitgenodigd. Dit kan dus op elk moment in de week zijn.
  De link in de uitnodiging is 24 uur geldig. Daarna vervalt de uitnodiging en krijgt iemand anders bericht dat hij/zij mag komen.
  Het is dus aan te bevelen om dagelijks even uw e-mail te bekijken, en op tijd te reageren door op de groene of rode knop te klikken.
 • Hoeveel mensen worden er per keer uitgenodigd?
  Dit kan per periode fluctueren. De kerkenraad volgt hierbij de adviezen van de landelijke kerk.
 • Hoe vaak word ik uitgenodigd?
  Er zijn ruim zeshonderd personen aangemeld. Wanneer er honderd mensen per keer mogen komen ontvangt u ongeveer eens per zes weken een uitnodiging. Als er meer mensen mogen komen, wordt u ook vaker uitgenodigd.
 • Ik had me alleen aangemeld voor de ochtenddiensten, maar wil graag ook worden uitgenodigd voor de welkomdienst/ middaggebed/ adventsvesper/ …

  De andere diensten zijn zonder reservering toegankelijk.

  U kunt het standaard aantal bezoekers waarvoor u wordt uitgenodigd aanpassen.
  Ga naar https://app.kerktijd.nl en log in met het mailadres waarop u de uitnodigingen ontvangt. Weet u uw wachtwoord niet meer, klik dan op de link ‘wachtwoord vergeten’ en u krijgt direct een nieuw wachtwoord toegestuurd per e-mail.
 • De uitnodigingslink is verlopen, maar ik wil toch graag komen. Kan ik me alsnog aanmelden?
  In uw plaats is nu iemand anders uitgenodigd, dus we kunnen u helaas niet alsnog op de lijst zetten. U ontvangt binnenkort opnieuw een uitnodiging! Lees vooral elke dag uw e-mail.
 • Kan ik een voorkeur opgeven voor een specifieke dienst?
  Nee, dat is niet mogelijk. Er is gekozen voor het principe van eerlijke roulatie. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail mag krijgen.
 • Ik ken een gemeentelid dat geen e-mail heeft. Hoe kan hij/zij zich aanmelden?
  Gemeenteleden die geen e-mail hebben kunnen zich eenmalig aanmelden via het meldpunt van het pastoraatsgebied (zie kerkblad en weekbrief). Van deze gemeenteleden registeren we in plaats van het mailadres een telefoonnummer. Zij worden telefonisch uitgenodigd en kunnen dan aangeven of ze de specifieke dienst wel of niet bezoeken.
 • Wij zijn uitgenodigd voor deze zondag, maar we hebben gasten te logeren. Mogen zij ook meekomen?
  De Nieuwe Kerkgemeente wil een gastvrije gemeente zijn. Er zijn elke week enkele plaatsen beschikbaar voor gasten en vakantiegangers. Wel vragen we hen bij binnenkomst contactgegevens op te geven. Dit omdat reserveren verplicht is.
 • Ik heb geen uitnodiging gehad voor deze zondag, maar ik wil wel heel graag komen. Kan dat?
  Het is een bijzondere tijd. De kerkenraad vraagt gemeenteleden om alleen op uitnodiging te komen. Het reserveringssysteem houdt bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht. Alle gemeenteleden komen dus even vaak aan de beurt.
 • Is er een leeftijdscheck bij de ’50 min’ diensten?
  De leeftijd is enkel een indicatie.

Gezondheid

 • Ik heb lichte verkoudheidsklachten, kan ik toch naar de dienst komen?
  Bij de ingang van de kerk vindt triage plaats (een ‘checkgesprek’). Met het oog op de veiligheid en gezondheid van anderen kunnen mensen met klachten doe mogelijk corona-gerelateerd zijn, niet toegelaten worden. De kerkenraad vraagt u om bij klachten thuis te blijven, in lijn met de RIVM-richtlijnen.
 • Ik behoor tot een risicogroep. Kan ik mij toch aanmelden?
  Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen.

Jeugd en jongeren

 • Ik heb kinderen tot 4 jaar. Kunnen zij naar de crèche?
  Er is elke zondagmorgen crèche voor kinderen tot 4 jaar.
  Kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar hoef je niet aan te melden via het reserveringssysteem. Bij het brengen in de crècheruimte worden de noodzakelijke gegevens genoteerd.
 • Is er kindernevendienst?
  Er is elke week kindernevendienst. Bent u als ouders niet uitgenodigd voor de dienst, dan zijn uw kinderen om kwart voor tien welkom in het Hofje. De groep gaat gezamenlijk naar de kerk en maakt het begin van de dienst mee. Zij komen niet terug in de kerk, u kunt uw kind(eren) ophalen bij het Hofje.
 • Hoe zit het met jeugdkerk?
  Op zondagen dat er jeugdkerk is kunnen de jongeren net als altijd in de kerk starten. Meld jongeren dan aan via het reserveringssysteem, zodat we een goed beeld hebben van het totaal aantal aanwezigen in de kerk. Jongeren kunnen natuurlijk ook rechtstreeks naar de jeugdkerk, zonder eerst de dienst te bezoeken.

Praktische vragen

 • Mag ik zelf kiezen waar ik ga zitten?
  Ja, u mag zelf kiezen waar u gaat zitten.
 • Wij behoren tot één huishouden, mag ik stoelen tegen bij elkaar schuiven?
  Nee, dat mag niet. De opstelling hangt samen met en is direct gevolg van de gemeentezang. In de richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen van de PKN wordt de zig-zag opstelling beschreven. Afwijken daarvan kan alleen als zingen achterwege blijft en dat acht de kerkenraad niet wenselijk. Het blijft daarom van belang de stoelen te laten staan.
  Door ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd kan van het voorgaande worden afgeweken, mits zij op de achterste rij plaatsnemen en de stoelen waarop de ouders zitten niet verschuiven.
 • Kan ik gebruik maken van de autodienst?
  Gemeenteleden die gebruik maken van de autodienst behoren tot een kwetsbare groep. Dit geldt ook voor een aantal chauffeurs. Veel gebruikers van de autodienst hebben bovendien hulp nodig bij het in- en uitstappen, er kan dan geen 1,5 meter afstand worden gehouden. De kerkenraad acht het daarom nog niet verantwoord om de autodienst op te starten. Wanneer u zelf vervoer kunt regelen bent u uiteraard welkom.
 • Hoe gaat het met de collecte?
  Er is voorlopig geen collecte tijdens de dienst. Om opstoppingen bij de uitgang te voorkomen is er ook geen uitgangscollecte. Op de website en in het kerkblad van juli/augustus vindt u op pagina 27 uitgebreide informatie over de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecte. De kerkrentmeesters en diaconie doen een dringend beroep op u om ook in deze tijd te blijven geven.
 • Gaat de beelduitzending nu nog wel door?
  De beelduitzending gaat – met dank aan de betrokken vrijwilligers! – de komende tijd op dezelfde manier als in de afgelopen maanden. Via kerkdienstgemist.nl kunt u live meekijken.
  Ook de uitzending van het kleuterkwartier blijft doorgaan.
 • Wanneer start de prikkelarme ‘meevierdienst’ in het Hofje?
  Er is op dit moment op zondagmorgen geen ruimte beschikbaar in het Hofje. Kindernevendienst en jeugdkerk hebben meer ruimte dan anders nodig, vanwege de maatregelen. De bezoekers van de meevierplek zijn bovendien veelal gemeenteleden die tot een kwetsbare groep behoren. De komende tijd is er daarom helaas geen ‘meevierdienst’.
 • Hoe lang gaat dit duren? 
  Het ziet er naar uit dat er nog lange tijd beperkingen zullen zijn. De kerkenraad houdt de geldende maatregels en eventuele versoepeling of verder beperking goed in het oog. Over eventuele veranderingen in de opzet zult u steeds worden geïnformeerd via de weekbrief.

 

Tot slot

Komt u er met bovenstaande informatie echt niet uit, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van het reserveringssysteem via e-mail of bellen naar 618697.