Predikanten

Aan de Nieuwe Kerkgemeente zijn de volgende predikanten verbonden:

Ds. Johan Beijer

Ds. Paulien Couvée

Ds. Jacobine Scholte de Jong