Predikanten – Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Predikanten

Aan de Nieuwe Kerkgemeente zijn de volgende predikanten verbonden:

Ds. Chris Bakker

Ds. Johan Beijer

Ds. Paulien Couvée

Ds. Jan Nauta

Ds. Jacobine Scholte de Jong