Actie kerkbalans 2018

In januari start de actie Kerkbalans 2018. De folder kunt u hier downloaden.

Kerk zijn we samen.

Wat betekent de kerk voor u? Een plaats om op zondagmorgen samen te komen om te vieren? Is het een plaats om even tot jezelf te komen te midden van de drukte van alledag? Is de kerk vooral ‘traditie’, iets dat erbij hoort? Iedereen beleeft de kerk en het kerk zijn anders. En elke beleving is waardevol en zinvol.
Om kerk te kunnen zijn, zijn in de eerste plaats mensen nodig. Om op zondag met elkaar de eredienst te vieren. Om samen te gedenken en te herdenken, als dat nodig is. Maar ook om te luisteren en te helpen. En om een handje toe te steken als dat gevraagd wordt. Kortom, mensen zijn nodig om de gemeenschap te zijn die we willen zijn.
Om dat te kunnen doen is geld nodig. Geld voor pastoraat, geld om te kunnen ‘vieren’, geld om kerkgebouwen in stand te houden en te onderhouden. Maar ook geld om anderen, onze naasten, te helpen en te ondersteunen. Want ‘kerk’ zijn we niet alleen voor onszelf maar ook voor de gemeenschap. Kerk zijn we samen!

 

Samengaan

Vorig jaar zijn we in Middelburg een vernieuwingsproces ingegaan. De vijf bestaande wijkgemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, de Nieuwe Kerkgemeente. We hebben die keuze gemaakt, een pijnlijke keuze voor sommigen, om ook in de toekomst de kerk te kunnen zijn die we willen zijn; gemeenschap zijn rond het Woord van God. We zijn het proces van samengaan ingegaan om een toekomstbestendige kerk te bouwen, een kerk die organisatorisch maar ook financieel gezond is. Maar dat proces kost tijd en geld. Een oud gezegde luidt: “verhuizen kost bedstro”. Dat geldt ook voor de Nieuwe Kerkgemeente. Het proces van verandering en vernieuwing gaat langzaam, te langzaam volgens sommigen. Maar we zijn op de goede weg, daarvan zijn we overtuigd!

 

Financiën

Dat alles betekent wel dat we ook voor 2018 toch nog een behoorlijk tekort op de begroting hebben. In de jaren daarna hopen we de tekorten af te kunnen bouwen. Over een paar jaar hebben we dan (hopelijk) een sluitende begroting. Hieronder ziet u een overzicht van de begrote kosten en opbrengsten (en het geraamde tekort) voor het komende jaar.

 

Uw steun

Het spreekt vanzelf dat uw steun, klein of groot, ook het komende jaar onmisbaar is. Met uw bijdrage kunnen we verder bouwen aan de Nieuwe Kerkgemeente. Het ‘penningske van de weduwe’ is daarbij net zo waardevol als een ruime financiële bijdrage. Kerk zijn we immers samen!

 

 

Fiscale aftrekbaarheid

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk uw vrijwillige bijdrage af te trekken van uw belastbaar inkomen, zonder dat daarop de ‘fiscale drempel’ van toepassing is. U doet dat door in een onderhandse overeenkomst vast te leggen dat u (minimaal) 5 jaar een bepaald bedrag aan de kerk schenkt.
U kunt dan bruto een groter bedrag geven, terwijl de ‘netto lasten’ voor u gelijk blijven. De fiscus betaalt als het ware een deel mee. Het kerkkantoor helpt u graag met het opstellen van zo’n onderhandse overeenkomst. Op de website van de Nieuwe Kerkgemeente vindt hierover meer informatie.
http://nieuwekerkgemeente.nl/taakgroepen/kerkrentmeesters/periodieke-gift/