Kerkvernieuwing

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Kerkvernieuwing draagt zorg voor
a. Het ontwikkelen van een visie gericht op vitalisering van kerk en geloof,
b. Het initiëren en uitvoeren van nieuwe activiteiten en vormen van kerkelijk presentie.. Het werk van de commissie Impulzs wordt hierbij betrokken.
c. Het onderhouden van contacten met initiatieven als het Stadsklooster e.d.

Contactpersoon: Ds. Paulien Couvée, paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl.