Omzien naar elkaar – pilot

Zoals u waarschijnlijk al weet is er besloten dat er in 2019 drie pastorale gebieden komen, met in ieder gebied een eigen predikant. Dat betekent dat er in een pastoraatsgebied dus allerlei mensen wonen van de vroegere wijkgemeenten (Hofplein, Morgenster, Nieuwe Kerk, Hoeksteen, Oostkerk).

Hoe krijgen we een eenheid in die Nieuwe Kerkgemeente?

Het betekent nogal wat voor het pastoraat. Op de gemeenteavonden in september is daar over gesproken. Er kwamen veel positieve reacties op het plan: ‘omzien naar elkaar’ in de buurt waar je woont. De bedoeling is dat er in een straat of buurt mensen naar elkaar omzien. Dit kan op allerlei manieren: van een keer een kop koffie drinken tot het uitnodigen voor een maaltijd, een praatje na een kerkdienst of een zomeravondborrel. Kortom kleine groepjes van mensen die elkaar weten te vinden onder allerlei omstandigheden en verbonden zijn binnen de Nieuwe Kerkgemeente.
Eén persoon is aanspreekpunt. De groepjes kunnen bestaan uit 3, 4 of 5 adressen. En áls er dan een predikant of ouderling nodig is, kunnen die op tijd worden ingelicht. Er hoeft niet ‘vergaderd’ te worden door de mensen die aanspreekpunt zijn, maar één keer per jaar wordt er wel een ontmoeting met hen en de ouderling en predikant gepland.

Pilot in postcode gebied 4333

Sectie 5 van de Hofpleinkerk, die een groot deel van postcode 4333 omvat, is uitgekozen voor een proef (pilot) om te weten te komen of het plan “omzien naar elkaar” kans van slagen heeft.
Het gaat om de leden die wonen in: Gen. Eisenhowerlaan, Laan der Commando’s, Gen. Hakewill Smithlaan,Trix Terwindtstraat, Eduard Vetermanstraat, Hannie Schaftstraat, Arie van Driellaan, Walraven van Hallstraat,
Lodo van Hamelstraat, Pieter Gootjesstraat, Willem Arondeusstraat, Noordweg 141 t/m 383,
L.J.A. Hoogenboomstraat, J.J. Smitstraat, J. Brasserstraat, A. Pouwerstraat en G. de Pagterstraat
Alle meerderjarige leden van de Nieuwe Kerk Gemeente, die in deze straten wonen krijgen een brief waarin drie vragen worden gesteld. Men kan antwoorden via email of via een strookje, dat in de Hofpleinkerk of Nieuwe Kerk kan worden ingeleverd. De taakgroep pastoraat hoopt op veel reacties waaruit blijkt dat men graag wil meewerken aan een nieuwe opzet van het pastoraat.