Eredienst

Op de gemeentebijeenkomsten 18 en 19 september is bij de groep ‘eredienst’ is aan de hand van stellingen in groepen gesproken over ideeën en verlangens ten aanzien van de erediensten nu en in de toekomst. Gevraagd werd om bij elke set stellingen een persoonlijke keuze te maken, die met elkaar te bespreken en toelichting en/of achtergrond te noteren voor de taakgroep eredienst. Tot slot werd een open vraag gesteld: kunt u een bemoedigend voorbeeld geven uit de afgelopen periode?

1A. Het gebruik van 1 orde van dienst voor gebruik in alle kerkgebouwen betekent dat
iedereen iets moet inleveren van zijn traditie, maar op deze manier wordt de pijn eerlijk
verdeeld. Zo groeien we naar elkaar toe.
1B. Door het gebruik van 1 orde van dienst in alle gebouwen is de viering vlakker en saaier
geworden. Er moet ruimte zijn om in de drie gebouwen flexibeler te zijn en een eigen
invulling te hebben
1C. Nu wij drie kerkgebouwen hebben, kunnen wij drie eventueel verschillende ordes van
dienst gebruiken en kunnen wij flexibel omgaan met de orde van dienst.

2A. De vieringen op de vierplek Nieuwe Kerk zijn te massaal, we kennen de kerkgangers niet
meer. Hierdoor blijven mensen weg.
2B. het is fijn dat de vierplek Nieuwe Kerk goed bezocht wordt en dat er weer kinderen bij
zijn, met kindernevendienst. Als we later allen in 1 kerkgebouw kerken, wordt het
alleen maar beter.

3A. Hemelsbreed zingt afwisselend in alle gebouwen. Hierdoor krijgt iedereen gelegenheid
om ze te horen zingen.
3B. Er zou iedere zondag een ondersteuning van de gemeentezang moeten zijn van een
(eventueel kleine) cantorij. Drie keer per jaar per gebouw, zoals dit jaar, is te weinig. Er
moet een rol voor cantorij of voorzanger(sgroep) zijn in de standaard orde van dienst.

4A. De kerkdienst maakt dat ik er weer een week tegen aan kan. De avondmaalsviering geeft
mij een gevoel van verbondenheid.
4B. Mijn kerkbezoek is veranderd sinds de PGM nieuwe stijl is ingevoerd in januari 2017.

5. Kunt u een bemoedigend voorbeeld geven uit de afgelopen periode?

 

Was u niet in de gelegenheid de avonden bij te wonen, maar wilt u alsnog reageren op deze stellingen?
Stuur dan uw reactie naar taakgroep.eredienst@pgmiddelburg.nl en/of scriba.nkg@pgmiddelburg.nl.