Goede-doelen-markt 3 december

“Het gaat er niet om wat je geeft, het gaat om de aandacht voor elkaar!!!”

Dat is het uitgangspunt van het ‘Engelenproject’van de Nieuwe Kerkgemeente. De engelen zijn vanaf vorige week op pad gestuurd om elk weekend een gemeentelid met een kleine attentie te verrassen en te bemoedigen. Om de engelen van voorraad te voorzien wordt er zaterdag 3 december a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een markt georganiseerd. Daar kan iedereen, niet alleen de engelen, een leuke kleinigheid kopen voor zichzelf of voor anderen: engeltjes, engelenkaarten, kaarsen etc. De opbrengst is voor een groot aantal goede doelen, waaronder Terre des Hommes, KiKa, Dorcas, Speelgoedbank, Diaconie en organisaties voor Sri Lanka, Oekraïne en Roemenië.

De goede-doelen-markt wordt gehouden in het Hofje onder de Toren, ingang Nieuwe Kerkgang.

Let op: Er kan alleen met contant geld worden betaald.

Actie diaconie: Hulpsinterklazen gezocht!

Voor de kinderen die van de voedselbank gebruik maken en de kinderen die in het AZC wonen willen we namens Sinterklaas ook dit jaar weer een jutezakje vullen met wat lekkers en een klein cadeautje. De vraag aan u is om de chocoladeletters voor deze attentie aan te leveren. Graag een letter van rond de 100/135 gram en een doosje van ongeveer 12 bij 16 cm. Op zondag 20-11 en zondag 27-11 kunt u uw chocoladeletter(s) inleveren in de kratten bij de ingang van de kerk. U kunt voor de jutezakjes, het snoepgoed en het cadeautje een bijdrage geven in de klomp in de kerk, maar ook een gift overmaken op NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg o.v.v. Actie Sintverrassing.

Er zijn voor de chocoladeletters ook 5 inleveradressen verspreid over Middelburg, u kunt de adressen vinden in de weekbrief. U kunt de letters afgeven op deze adressen of op ieder moment in de brievenbus doen.

Als er meer letters binnenkomen dan nodig zijn voor de kinderen, dan zijn die voor de volwassenen van de voedselbank en het AZC.

De hulpsinten kunnen dus weer aan het werk!
Namens de taakgroep diaconaat, Andrea van der Vegt en Margreet de Muijnck

Vespers in de Adventstijd

Vanaf 30 november starten we met de vespers in de Nieuwe Kerk. Een moment in de week van verstilling en verbinding met dat Kind wiens komst wij straks vieren. In de komende weken heten we u van harte welkom op:

  • Woensdag 30 november, 19.30 uur, voorganger is Paulien Couvée, muzikale medewerking van Marinke Vollenberg, blokfluit.
  • Woensdag 7 december, 19.30 uur, voorganger is Peter Moree, muzikale medewerking van Fynn Hoffmann, piano.
  • Woensdag 14 december, 19.30 uur, voorganger is ds.Chris Kors, muzikale medewerking van Lise Munck, dwarsfluit.
  • Woensdag 21 december, 19:30 uur, voorganger is ds.Jörg Buller, muzikale medewerking van Chris Bakker, cello.

Kerstevent 16-18 december

Het kerstevent is een gezamenlijk initiatief van de Gasthuiskerk, Kruiskerk en de Nieuwe Kerk.

De meeste activiteiten van het Kerstevent vinden plaats in en om het Hofje. Het Hofje is een zeer geschikte plek om o.a. een levende kerststal neer te zetten. Doel van het Event  is om iedereen (gelovigen en niet-gelovigen) kennis te laten maken met het kerstverhaal in al haar facetten; iedereen is van harte welkom!

Het Event start vrijdag 16 dec. met een lichtjestocht. De start van deze tocht is om 18:30 uur in de Nieuwe Kerk en voert langs verschillende plekken in het centrum (o.a. Abdijplein, muziekschool en Graanbeurs) waar taferelen uit het kerstverhaal worden uitgebeeld. De tocht eindigt in het Hofje.
Daar vindt ook de officiële opening plaats; om 20:00 uur door Ds. Chris Kors.

Wat kunt u verder verwachten?
Allereerst is in het Hofje een levende kerststal met het Kindje Jezus, Jozef en Maria en diverse dieren (os, ezel, schapen), allemaal in levende lijve. De kerststal vormt ook op zaterdag 17 december het middelpunt van de activiteiten. U kunt in een sfeervolle omgeving (vuurkorven) genieten van het gebeuren in en rond de kerststal. Verder is er muziek en kunt u in het Hofje een drankje en een hapje nuttigen en gezellig kletsen met de andere bezoekers.
In de grote zaal van het Hofje is een expositie van kerststalletjes.
Verder worden op zaterdag diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Het programma in het kort:
Vrijdag 16 dec: 18:30 start lichtjestocht voor de kinderen (en hun ouders) in de Nieuwe Kerk. De tocht voert langs verschillende kersttaferelen in de stad; de tocht eindigt in het Hofje;
20:00 uur de officiële opening van het Event door ds. Chris Kors;
21:30 uur einde.

Zaterdag 17 dec: 10:00 – 17:00 uur, levende kerststal en diverse andere activiteiten in en om het Hofje.
Zondag 18 dec:
10:30 – 12:30, na afloop van de kerkdiensten is er een sfeervol samenzijn in het Hofje met koffie, thee en muziek. Om 12:30 uur wordt het Kerstevent afgesloten.

Kerkbint 22-23

Kerkbint is (opnieuw) van start. Een bint is in de bouwkunde een ander woord voor een draagbalk. Een kerkbint wordt gevormd door een groep mensen die zich een periode verbinden rond een onderwerp dat hen interesseert. De onderwerpen worden door gemeenteleden aangedragen. Uitgaande van de start van twee mensen nodigt de taakgroep vorming & toerusting gemeenteleden uit om deel te nemen. Meer informatie in Kerkbint 22-23

‘Moraal’ met Oliver Sacks
Start: donderdag 3 november
Aanmelden bij: Jan Borst (djborst@zeelandnet.nl, 0118-641127)
De vroegere Britse opperrabbijn Jonathan Sacks (1948-2020) publiceerde het boek ‘Moraal’. Het Engelse origineel verscheen in 2019. De Nederlandse vertaling uit 2020 bevat een nawoord, dat in corona-tijd is geschreven. Sacks wordt gezien als een geestelijk leider voor Europa. In zijn boek analyseert Sacks het proces van een WIJ- naar een IK-samenleving. Hij bespreekt theologische en filosofische wortels van dit proces. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor gezin, kerk en gemeenschap en daarnaast ook voor politiek en economie. Sterk toegenomen individualisme en ‘vrije-markt-denken’ hebben grote maatschappelijke gevolgen en leiden tot verdeeldheid, cynisme en teloorgang van vertrouwen in de samenleving. Volgens Sacks heeft dat effecten op democratieën, die in een crisis terecht komen. Een tegenbeweging is volgens hem nodig, er is ‘moraal’ nodig. Het spreekt voor zich dat voor rabbijn Sacks de Joodse Bijbel een
belangrijke bron is voor zijn denken. Daarnaast geeft het boek zicht op de enorme belezenheid en kennis van de schrijver. Hoewel primair geschreven tegen een Britse en Noord-Amerikaanse achtergrond, zijn er veel verbanden met de situatie in ons land en de landen om ons heen. Het boek geeft daarmee ruime aanleiding tot gesprek en mogelijkheden tot begrip van de ontwikkelingen om ons heen.

 

Met open handen, nadenken over bidden
Start: woensdag 9 november, 20.00-21.30 uur
Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Jan Nauta (jnauta@zeelandnet.nl) of Che Visscher
“Leer ons bidden”, dat vroegen op een gegeven moment de leerlingen aan Jezus. Het blijkt dat die vraag steeds opnieuw gesteld wordt, ook in onze gemeente. Je bent er niet mee opgevoed, of je bent in verlegenheid over de vraag: hoe doe ik dat, bidden? Henri Nouwen scheef ooit een klein boekje over bidden, met als titel ‘Met open handen’. Wie weet kan dit boekje ons wat verder helpen in onze vraag
hoe te bidden. Mooi is hoe Nouwen benadrukt dat bidden bovenal je handen openen is! ‘Met open handen’ is het resultaat van een aantal intensieve gesprekken van Nouwen met studenten. Het nodigt uit met hem mee te praten in een sfeer van openheid en vertrouwen.
Weet je van harte uitgenodigd in een tweetal avonden kennis te maken met de benadering van Henri Nouwen en samen in gesprek te gaan over bidden.

 

Hoe vind je weer een weg in het leven als je alleen bent komen te staan?
Start: 24 januari, 14.00 – 16.00 uur
Hoe vaak: 6 bijeenkomsten,
steeds om de twee weken  Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Chris Bakker / Ina Cevaal e-mail: cbakker53@xs4all.nl tel. 0118-637731

In deze rouwgroep ontmoeten mensen elkaar die een partner, een dierbare, verloren hebben aan de dood. Het doel van de groep
is om met elkaar stil te staan bij die ingrijpende periode waarin we de ander hebben moeten loslaten. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.
Er komen thema’s aan de orde zoals:
• wie was de ander die overleden is voor jou;
• afscheid nemen in de dagen van overlijden en begrafenis/crematie;
• gevoelens van schuld, machteloosheid;
• de betekenis van het geloof;
• kracht om verder te gaan.
In de weken dat we als groep onderweg zijn, hopen we herkenning te vinden bij elkaar. Misschien kunnen we elkaar helpen om weer
verder te gaan op ons levenspad. Maximaal aantal deelnemers is gezien de aard van deze groep 8 personen.

 

Doe mee!
Tijdens een startbijeenkomst over in september zijn veel ideeën genoemd:
• Groene kerk en duurzaamheid
• Leven met een dementerende partner
• Gebedsgroep
• Bibliodrama groep
• Bijbelstudiegroep
• Wandelgroep
• Jonge gezinnen
• Persoonlijk en eigentijds verstaan van de Bijbel, a.d.h.v. het gedachtegoed van Bert van der Woude
Belangstelling voor één van deze onderwerpen? Laat het weten, zodat nieuwe Kerkbinten kunnen starten!
Mail naar taakgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl

Levende kerststal – Kerststalletjes tentoonstelling

Organisatietalent gezocht! 
Het klinkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van Kerstevent ‘de levende kerststal’ in het Hofje zijn al in volle gang. In het weekend van 16, 17 en 18 december zal er weer een levende kerststal zijn in het Hofje. Daarom heen zullen er diverse activiteiten zijn waaronder een lichtjestocht op vrijdagavond 16 december voor jong en oud. Voor nu zijn we opzoek naar mensen die:
– Willen helpen met het geheel te organiseren.
– Het uitzetten en opbouwen van de route.
Mocht u willen helpen of wilt u/jij meer info over de lichtjestocht? Bel of mail met Wilco Meijer, 06 55144211 of mail naar wilcomeijer@gmail.com
Helpt u/jij mee?

Oproep voor een show van kerststalletjes in het ‘t Hofje
Dit jaar organiseren wij als werkgroep een kerstevent in het ‘t Hofje. We hebben het idee om met kerststalletjes van gemeenteleden een leuke tentoonstelling te organiseren. Daarom doen we wij deze oproep. Beschikt u over een leuk kerststalletje en wilt u deze tijdelijk ter beschikking stellen voor de kerststallententoonstelling in het ‘t Hofje, van harte welkom? Wij gaan van alle kerststalletjes een sfeervolle opstelling maken. Het bezichtigen van deze gezellige kerststalletjes is mogelijk vanaf vrijdagavond tot zondagmorgen in de grote zaal van ‘t Hofje. In verband met het afgeven van de kerststalletjes, graag van tevoren aanmelden. Dit kan via de mail naar Johan Katsman:
jkatsman1950@kpnmail.nl. Mobiel: 06 57 10 84 73
Na het kerstevent kunnen de kerststalletjes weer worden opgehaald. We hopen op een interessante opbrengst. Namens de voorbereidende werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking.
Johan Katsman en Gauke Wijmenga

Veilige gemeente – Vertrouwenspersonen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging  houden jammer genoeg bij kerkmuren niet op.

De  synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is o.a. opgenomen dat er gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten zullen worden aangesteld.

Binnen de ring Walcheren van de PKN zijn daartoe stappen gezet. De gedachte is dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen, maar dat er namens de ring zowel een vrouw, alsook een man hiervoor zullen worden gezocht.

Ondergetekenden zijn dan ook door de ring Walcheren gevraagd als vertrouwenspersonen beschikbaar te zijn voor PKN- gemeenten in Walcheren. Gemeenteleden, van gemeenten die met ons een overeenkomst gesloten hebben (zoals de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg), kunnen ons benaderen bij klachten. Als vertrouwenspersonen volgen wij het protocol van de Protestantse Kerk. Het is dus niet de bedoeling dat we als vertrouwenspersonen het werk doen wat de taak van anderen is, zoals het verrichten van onderzoek of wat bij de pastor(aal medewerker) hoort of bij een therapeut Wij kunnen gemeenteleden met klachten verwijzen en we hebben de rol van wegwijzer en procesbegeleider in deze klachtenprocedure.

 

Met vriendelijke groet,

Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN, altsteglich@gmail.com, 06-2707 3657)

Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW, jaap.lukasse@gmail.com, 06-1473 2625)

De Bijbel dichtbij via debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. 

Op de website wordt dagelijks een inspirerende blog geplaatst.  Op uitnodiging van Peter Siebe, persvoorlichter van het NBV heeft ds Paulien Coevée de blog ‘Uitgesproken Liefde‘, geschreven geïnspireerd door het thema van de Boekenweek 2022,: ‘’Eerste liefde”.

 

Op deze website vind je verder de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen lees je er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefdetroostbidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief. En heb je een Bijbelillustratie nodig? Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen uit de SamenleesbijbelPrentenbijbel en de Jeugdbijbel. Al deze en nog veel meer Bijbels kun je bestellen in onze shop. Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis Bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.

Wake voor Oekraïne – iedere vrijdag 12:30 tot 13:00 uur

Het Stadspastoraat zal in de komende weken op vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur de Nieuwe Kerk open stellen voor het aansteken van een kaars. Zo kunnen we stil staan bij de verschrikkelijke oorlogssituatie in Oekraïne. Het is goed dat de kerk een plek kan zijn voor bezinning en gebed, een plek om samen te komen en verdriet en afschuw te delen en een plek ook om hoop te putten uit samenkomen en verbondenheid te voelen. Zo kan de kerk een plek zijn voor alle Middelburgers en wie maar wil.

 

 

 

Jaarthema 2021 – 2022 ‘Van U is de toekomst’

Anders dan andere jaren heeft de taakgroep Vorming en Toerusting gekozen voor het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Dit thema is actiever dan het lijkt. Net als andere jaren gaan we in de Nieuwe Kerk- gemeente actief met het thema aan de slag. Alle taakgroepen zullen activiteiten opzetten die hierop aansluiten. We zullen daarbij gebruik maken van het logo dat landelijk wordt gebruikt en, waar passend, zullen we ook aansluiten bij de landelijke ontwikkelde activiteiten.

Meer informatie vindt u hier