Actie Diaconie – Kerstattenties

De Sinterklaasactie is nog niet achter de rug en de diaconie is al bezig met de Kerstattenties. We willen mensen die het financieel niet breed hebben verrassen met een kerststol en een cadeaubon van een supermarkt. U kunt ons op twee manieren helpen. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL50RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg o.v.v. Actie kerstattentie.

U kunt adressen van mensen uit uw omgeving (van school, vrijwilligerswerk of sportclub) opgeven die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken. We hebben al wat adressen doorgekregen voor onze nieuwe lijst. Mailt u het adres en aantal gezinsleden door naar de diaconale meldpunten. U vindt deze op de algemene contactpagina pastoraat. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 11 december.

We willen in de kersttijd graag een lichtpuntje zijn voor medemensen in onze buurt die het moeilijk hebben.

Namens de taakgroep diaconie: Margreet de Muijnck en Andrea van der Vegt

Fotografeer jouw beeld van de toekomst

‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van onze Nieuwe Kerkgemeente.

Waar zie jij Toekomst in? Hoe zou jij “toekomst” op de foto zetten? Daar zijn we benieuwd naar! Hoop, zorg, belofte, vertrouwen, zet jouw beeld van de toekomst op foto en deel deze met ons. De mooiste foto’s plaatsen we in het kerkblad van januari 2021.

Zorg dat de zelfgemaakte foto van voldoende resolutie is (minimaal 3MB) en stuur jouw toekomstbeeld uiterlijk 10 december naar:

foto-toekomst@nieuwekerkgemeente.nl

Redactie Nieuwe Kerkblad en Taakgroep Vorming en Toerusting

Adventsvespers in december – Aanvangstijd gewijzigd

In de periode van Advent hebben we vier Adventsvespers gepland op de woensdagavonden. Op 1,8,15 en 22
december, in verband met de corona regels is de aanvangstijd aangepast naar 16:30 u. Voorgangers zijn ds Jan Nauta, ds. Paulien Couvée, ds Chris Bakker en ds. Chris Kors.

Het zijn korte vieringen waarin elke week een gedeelte uit Jesaja wordt gelezen. Een mooie en verstilde voorbereiding op Kerst.

De eerste drie vespers zullen in de Nieuwe Kerk worden gehouden. Op 22 december komen we samen in het Simpelhuys (Engelse kerk/Stadsklooster).

Welkom!

Kom in actie voor de vluchtelingenkinderen

Van 22 tot 27 november 2021 organiseert Kerk in Actie voor het tweede achtereenvolgende jaar een
landelijke huis-aan-huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Ook in de gemeente Middelburg doen wij daar aan mee. We zijn dankbaar dat in Middelburg, Sint Laurens en Nieuw en Sint Joosland 196 mensen JA hebben gezegd op het verzoek van Kerk in Actie huis-aan-huis te collecteren voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. In verbondenheid met duizenden medecollectanten in heel Nederland.
Van 22 t/m 27 november gaan de collectanten op pad. Ontvangt u hen met gulle hand.

Op de website van Kerk in Aktie (link) vindt u een interview met Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema die de huis-aan-huis collecte in Middelburg en omgeving coördineren. Zij blikken terug op de actie van 2020 en geven aan waarom de actie zo hard nodig is.

Geven of collecteren voor dit doel betekent NIET een keuze voor welk politiek standpunt dan ook:
– moeten vluchtelingen in hun eigen regio blijven…
– moeten wij ze – al dan niet gedoseerd – toelaten tot onze rijkdom….
– moeten wij muren optrekken om ze ‘buiten’ te houden…….??
Het zijn allemaal grote en complexe vraagstukken waar de wereldleiders menswaardige oplossingen
voor moeten zoeken. We mogen bidden dat het hen lukt die te vinden.

Geven of collecteren beteken WEL dat wij het leed van de vluchtelingen onder ogen zien.
Als christenen hebben wij de opdracht meegekregen niet slechts toe te zien en vervolgens niets te
doen: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij drinken”.
(Mattheus 25: 35).
Naast dat wij dit in eigen kring mogen geloven, belijden en toepassen, treden wij met deze huis-aan-
collecte naar buiten, de wereld in. In onze eigen buurt, in onze eigen gemeente.
De nood is hoog en urgent!
Zet de collecteweek in uw agenda: 22 t/m 27 november.

De coördinatoren voor Middelburg,
Ernst van Hartingsveldt, Ejcharti@gmail.com, 06-402 88 199

Dick Hoeksema,  Dfhoeksema@zeelandnet.nl,  06 816 166 08

Stadspastoraat – Leeskring ‘Kleine goedheid’

“Kleine goedheid”  – een introductie

 

‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ is de hoofdtitel van het laatste boek van Roger Burggraeve. Via vele invalshoeken neemt de auteur de lezer mee naar een beeld van wat kleine goedheid is. Het is een boek niet alleen om door te lezen, maar vooral om te doorleven.

Tal van maatschappelijke thema’s komen aan de orde en komen dichtbij het zelf. Het kijken in een spiegel is een bijna vanzelfsprekende reflex bij het doornemen van dit boek, ont-dekkend en ont-moetend. Daarom is dit boek een rijke bron voor een leeskring: verbredend, verdiepend, grensverkennend, grensverleggend en verbindend.

Geen dichtgetimmerde theorie, juist niet, eerder een ervaren van on-ontdekte perspectieven. Ieder hoofdstuk van dit boek opent als het ware een deur naar “een genereuze samenleving in verantwoordelijkheid”, zoals de ondertitel van het boek luidt. Die open deur geeft vooral zicht op wat ontbreekt als we niet genereus zijn. In het slothoofdstuk wordt de veelkleurigheid van de kleine goedheid zichtbaar.

Het boek “Geen toekomst zonder kleine goedheid” van Roger Burggraeve won de prijs van het Beste Spirituele Boek 2020.

 

In een achttal bijeenkomsten (op dinsdagavond) doorlopen we het boek. Neeltje van Doorn en Jan Zwemer helpen zoeken naar zin en samenhang. De eerste bijeenkomst is 26 oktober. Vervolgdata zijn: 9 en 23 november, 7 december. 4 en 18 januari, 1 en 15 februari.

Opgeven bij Alice Gideonse: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl of tel: 0651443592

Moment van reflectie – 5 september

Op zondag 5 september organiseerde het Stadspastoraat samen met de gemeente Middelburg en de Raad van Kerken een moment van bezinning rond de afgelopen COVID periode. Na afloop van de bijeenkomst werd in het Molenwaterpark een gedenkplek onthuld waar mensen een bloemetje of steentje neer kunnen leggen.

Johan de Koning van het stadspastoraat van de Nieuwe Kerk: “Het is belangrijk dat je een fysieke plek hebt waar je naartoe kunt om terug te denken aan de pandemie, die anderhalf jaar ons leven bepaald heeft”.

Omroep Zeeland besteedde aandacht aan de bijeenkomst en de onthulling van de gedenkplek, te bekijken via deze link.

De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk is nog terug te zien bij ‘Kerkdienst Gemist’ via deze link.

 

 

Dit is mijn verhaal – Tentoonstelling Nieuwe Kerk – vanaf 21 augustus

In de tentoonstelling vertellen achttien jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij koppelen hun persoonlijke verhaal aan een Bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een eigentijds beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. Fotograaf Cigdem Yuksel maakte van twaalf verhalenvertellers krachtige – en tegelijk kwetsbare – portretten.
Dit is mijn verhaal is een productie van het Bijbels Museum en is van 21 augustus t/m 1 november 2021 te zien in de Nieuwe Kerk. Maandag t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur en op zaterdag van13.00-17.00 uur.

Voor de tentoonstelling selecteerde het Bijbels Museum achttien jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jonge christenen beleven hun protestantse, katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen manier. Ook hun culturele achtergronden lopen sterk uiteen. De verhalen over vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven zijn wie je bent, zijn zeer persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum: ´De jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.’ De research voor de tentoonstelling is gedaan door theoloog en auteur Janneke Stegeman. Zij interviewde tientallen jonge christenen uit heel Nederland.

Foto: website Bijbels Museum

 

Fotografie, audio en video
De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. Deze krachtige, en tegelijk kwetsbare, portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera winnares Cigdem Yuksel. De verhalen van deze twaalf jongeren zijn te beluisteren in begeleidende audiodocumentaires, geproduceerd door Maartje Duin en Lotte van
Gaalen. De overige zes vertellen hun verhaal in een video. Deze korte, poëtische films zijn gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. De tentoonstelling is een productie van het Bijbels Museum in Amsterdam.

 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met de verhalen van de achttien jongeren en de foto´s van Cigdem Yuksel. Redactie: Janneke Stegeman. De publicatie is uitgegeven door KokBoekencentrum en te bestellen via www.kokboekencentrum.nl/ditismijnverhaal.

 

Dit is mijn verhaal is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, Stichting Rotterdam, Fonds Kerk en Wereld, Stichting Woudschoten en de Vermeulen Brauckman Stichting.

Wij zijn één – Stadspastoraat (2)

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

Johan de Koning maakte onderstaande foto’s van de vorderingen op het pleintje aan de Groenmarkt.

Wij zijn één – Stadspastoraat

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Wij zijn één. Dat was eind juni de inzet van het Lange Tafel Gesprek. In de kerk streven we naar gelijkwaardigheid. We zien elkaar als gelijken en we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

 

 

 

Jaarthema 2021 – 2022 ‘Van U is de toekomst’

Anders dan andere jaren heeft de taakgroep Vorming en Toerusting gekozen voor het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Dit thema is actiever dan het lijkt. Net als andere jaren gaan we in de Nieuwe Kerk- gemeente actief met het thema aan de slag. Alle taakgroepen zullen activiteiten opzetten die hierop aansluiten. We zullen daarbij gebruik maken van het logo dat landelijk wordt gebruikt en, waar passend, zullen we ook aansluiten bij de landelijke ontwikkelde activiteiten.

Meer informatie vindt u hier

Volgende pagina »