Veertigdagentijd kalender

Vanaf woensdag start de veertigdagentijd ook wel vastentijd of lijdenstijd. Een tijd van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen.

De taakgroep Vorming en Toerusting heeft samen met andere vrijwilligers weer een veertigdagentijd kalender samengesteld met voor iedere dag een moment van bezinning, aandacht voor een goed doel, een recept, een spreuk en nog veel meer. Heeft u nog geen veertigdagentijd kalender en wilt u er een ontvangen. Neem dan contact op met Hanneke Hollestelle (06 245 18 329). U kunt de veertigdagentijd kalender ook volgen via de Facebook pagina van de Nieuwe Kerkgemeente. https://www.facebook.com/nieuwekerkgemeente

 

 

Podcasts in de Veertigdagentijd

Vanwege Corona houden we afstand, als gemeente zien we elkaar nauwelijks, we missen elkaar. Zolang echt samenkomen niet kan zoeken we naar alternatieven, zeker ook in de komende tijd naar Pasen.

Om toch iets van elkaar te horen en tegelijk een kort bezinningsmoment te hebben, publiceren we de komende tijd regelmatig podcasts die u gemakkelijk via de website kunt beluisteren.

Lees verder

Stadspastoraat – 40 dagen vespers

In de 40-dagentijd organiseert het Stadspastoraat zes vespers op de woensdagavonden in de Nieuwe Kerk.
Het zijn korte diensten vergelijkbaar met het stadsgebed. Veel muziek en een geconcentreerde stilte, gebeden en schriftlezingen.
De voorbereidingstijd voor Pasen kenmerkt zich door soberheid en inkeer.

We leggen nadruk op de lezingen uit Tenach. Teksten die in deze periode misschien niet zo voor de hand liggen, in elk geval niet zo traditioneel gekoppeld zijn aan de lijdenstijd.

Ze tonen dat de overwegingen in de evangeliën niet uit de lucht komen vallen, maar ingebed zijn in de eeuwenoude geloofstraditie van Israël, waarop Jezus zijn leven en sterven bouwt.

17 feb voorganger: Neeltje van Doorn, muziek: Marieke Brokamp, viool
schriftlezing: Jesaja 58: 3-10 + Mattheus 6: 1-6
24 feb voorganger: Johan de Koning, muziek: Martin van der Bent, piano
schriftlezing: Genesis 3: 1-7 + Mattheus 4: 1-11
3 mrt voorganger: Jaap Lukasse, muziek: Margreeth de Jong, orgel
schriftlezing: Genesis 12: 1-4a + Matth 17: 1-11
10 mrt muziek: voorganger: Jan Nauta, Esmara Gaalswijk, harp
schriftlezing: Exodus 3: 1-8a + Lukas 13: 1-9
17 mrt voorganger: Peter Moree, muziek: Dulces ensemble, zang
schriftlezing: Exodus 16: 11-15 + Joh. 3: 14- 21
24 mrt voorganger: Neeltje van Doorn, muziek Andre Poortvliet, klavecimbel
schriftlezing: Exodus 14: 26-31 + Joh. 11: 20-27

 

De vespers zijn te bekijken en te beluisteren via Kerkdienst gemist

Voor meer informatie over het volgen van kerkdiensten via internet via deze link.

Geloofsgesprek voor jongeren

Van een aantal jongeren heb ik de vraag gekregen om samen na te denken over het doen van belijdenis. Anderen zoeken het gesprek over het christelijk geloof samen met andere jongeren. In deze tijd is het een uitdaging om zoiets op een goede manier in te vullen en te organiseren.

In januari hebben we een begin gemaakt.

We gaan met elkaar ‘Waar is God in de crisis’ lezen van Reinier Sonneveld. Sonneveld schrijft midden in alle actualiteit hoe gelovigen vroeger reageerden op een crisis in hun leven of in de wereld. Dat doet hij n.a.v. de zeven kruiswoorden van Jezus. Een diepzinnig boekje als uitgangspunt van ons gesprek.

Onze volgende digitale ontmoeting meestal op een vrijdag om 20.00 uur.

Ook geïnteresseerd?

Ds. Paulien Couvée.

paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl

Johannes lezen in de Veertigdagentijd

De afgelopen tijd hebben we onszelf veel moeten ontzeggen.

Dagelijkse contacten, feestelijke momenten, kerkgang: alles moest minder of viel zelfs helemaal stil. Bijbels gesproken zou je het als een woestijnperiode kunnen zien. De weken voor Pasen zijn van ouds her in de kerk ook zo’n woestijnperiode: een tijd van bezinning. Een tijd waarin veel mensen wat minderen om ruimte te maken voor wat echt belangrijk is, de concentratie op je geloof.

De Veertigdagen naar Pasen zijn een weg naar bezinning op je fundamenten en je bronnen, het brengt je dichtbij Jezus. De Bijbelteksten waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven heb ik gekozen uit het Evangelie van Johannes.

Voor elke week heb ik drie teksten uitgezocht; voor de maandag, de woensdag en de vrijdag. Wat helpt om met aandacht toe te lezen naar Pasen is de zgn. ‘Lectio Divina’, letterlijk: ‘goddelijke lezing’. Lectio Divina kent een eeuwenoude traditie en is een meditatieve manier van Bijbellezen. Deze methode sluit goed aan binnen de Veertigdagentijd: periode van inkeer en verstilling.

Iedere donderdagavond wisselen we (online) ‘leeservarigen’ uit. Aanvang: 19:30

Geïnteresseerd? Geef je dan op via paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl en u krijgt de uitnodiging opgestuurd.

ds. Paulien Couvée

ZeelandNet-klanten ontvangen geen weekbrief door spamfilter

Klanten van ZeelandNet hebben de weekbrief deze week niet ontvangen. Dit komt doordat ZeelandNet de weekbrief plotseling als spam beschouwt, ondanks dat deze volgens alle geldende richtlijnen wordt verstuurd.
Om dit te voorkomen voegt u noreply.weekbrief@nieuwekerkgemeente.nl toe aan de ‘afzenders op witte lijst’ van uw spamfilter. Zie de uitleg van DELTA.

U kunt de weekbrief van deze week openen via een vorige weekbrief. Klik eerst op de knop ‘online archief’ en daarna op ‘Past issues’. Daar vindt u ook de nieuwste weekbrief. Om redenen van privacy wordt de weekbrief niet op deze website gepubliceerd.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

logo kerkbalans“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

Doe daarom mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Corona-update

Gelet op de omstandigheden zullen ook de komende weken enkel on-line kerkdiensten worden gehouden. De PKN heeft deze week het dringende advies gegeven in de vieringen in elk geval de komende vier weken niet te zingen. Dit advies zal worden opgevolgd ook al wordt het heel jammer gevonden. Er zullen alleen mensen aanwezig zijn die een rol vervullen tijdens de viering.

Fotowedstrijd: stemmen kan nu!

Door de taakgroep Vorming & Toerusting is in het kader van het jaarthema ‘Huis voor de ziel’ een fotowedstrijd georganiseerd met als thema ‘De ziel van Middelburg’. Via de weekbrief, het kerkblad en de website gelovenindedelta.nl van de classis werd iedereen opgeroepen om een foto in te sturen wat volgens haar/hem ‘de ziel van onze stad’ uitbeeldt.

Meer info en het stemformulier vindt u op deze pagina. In het fotoalbum en in het Nieuwe Kerkblad van januari/februari zijn de foto’s in groot formaat te zien.

Wat is volgens u de mooiste foto? Stemmen kan tot 14 februari. Voor de einduitslag zullen de resultaten van de vakjury en de publieksjury beiden voor 50% meetellen. De uitslag zal via de website en het Nieuwe Kerkblad van maart/april worden bekendgemaakt.

Diensten tijdens lockdown: volledig online

De diensten van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg zijn gedurende de lockdown-periode volledig online, in lijn met de geldende aanbevelingen. Zolang de scholen gesloten zijn zullen crèche, kindernevendienst en jeugdkerk niet georganiseerd worden.

Voor de kerstnachtdienst en de diensten op eerste kerstdag wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de adviezen van de rijksoverheid en de PKN bieden. Zoals de afgelopen maanden gebruikelijk was, zullen voor deze diensten dertig bezoekers worden uitgenodigd via het reserveringssysteem.

Alle diensten zijn thuis live mee te beleven via www.nieuwekerkgemeente.nl/kerktv

Volgende pagina »