Lange Jan Project – 5 augustus

Mediatief moment: 13:00 – 13:00, toegang vrij
In het meditatief moment op donderdag 5 augustus staat ds. Willem Teelinck (1579-1629) centraal. Henk Goudzwaard wil deze predikant, die het grootste deel van zijn leven in Middelburg predikant was, voor het voetlicht brengen. Teelinck is bekend geworden als de ‘vader van de Nadere Reformatie’. Naast een korte levensbeschrijving zal Henk Goudzwaard aandacht besteden aan het bijzonder mystieke boekwerkje Soliloquium. Muzikale omlijsting door Rien Balkenende, die verschillende psalmbewerkingen op het orgel van de Koorkerk speelt van Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621), tijdgenoot van Teelinck.

 

Miniconcert: 15:00 – 15:30, toegang vrij, collecte bij de uitgang. Inschrijven vanaf 14.30.

Het miniconcert wordt verzorgd door Jan Wisse. Jan Wisse is een vaste speler op onze reeks miniconcerten. We zijn blij dat hij ook dit jaar weer een concert komt geven. Hij studeerde orgel aan het conservatorium van Den Haag en  het Conservatoire Internationale de Musique in Parijs. Ook is hij winnaar van verschillende prijzen op  internationale orgelconcoursen.  Naast organist is hij ook afgestudeerd beiaardier en heeft een uitgebreide lespraktijk voor orgel en piano.

 

Informatie over het programma via de site: https://langejanproject.wordpress.com/miniconcerten-2/

Ingang voor alle activiteiten via poortje links van de Lange Jan.

Lange Jan project – 29 juli

In het meditatieve moment op donderdag 29 juli staat Gerard Reve centraal. Daan Los laat zich inspireren door enkele gedichten en gebeden van Reve. Een boetpsalm, een reisgebed en zijn bekende gedicht dat begint met: Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Muzikale omlijsting door Henk Goudswaard op de piano. Hij speelt o.a. muziek van Einaudi.

Om 13.30 kunt u op kerkenpad met een enthousiaste gids. U bezoekt verschillende kerken en de synagoge. Aanmelden is niet nodig, verzamelen bij de infobalie in de Wandelkerk. Het duurt anderhalf uur, kosten: € 5,00.

In de Wandelkerk is onze koffiecorner met koffie, thee en fris.

Het miniconcert van 29 juli wordt verzorgd door de jonge, talentvolle pianiste Amber Mertens. Van 15.00-15.30. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. Inschrijven vanaf 14.30. Ingang voor alle activiteiten via poortje links van de Lange Jan.

Wij zijn één – Stadspastoraat (2)

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

Johan de Koning maakte onderstaande foto’s van de vorderingen op het pleintje aan de Groenmarkt.

Wij zijn één – Stadspastoraat

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Wij zijn één. Dat was eind juni de inzet van het Lange Tafel Gesprek. In de kerk streven we naar gelijkwaardigheid. We zien elkaar als gelijken en we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

 

 

 

Jaarthema 2021 – 2022 ‘Van U is de toekomst’

Anders dan andere jaren heeft de taakgroep Vorming en Toerusting gekozen voor het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Dit thema is actiever dan het lijkt. Net als andere jaren gaan we in de Nieuwe Kerk- gemeente actief met het thema aan de slag. Alle taakgroepen zullen activiteiten opzetten die hierop aansluiten. We zullen daarbij gebruik maken van het logo dat landelijk wordt gebruikt en, waar passend, zullen we ook aansluiten bij de landelijke ontwikkelde activiteiten.

Meer informatie vindt u hier

Muziek in het hospice

Stichting Present koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben. Er zijn praktische en sociale projecten
waarvoor mensen zich kunnen opgeven. Iedere vrijwilliger doet wat bij hem of haar past, en bepaalt zelf hoeveel tijd hij of zij daarvoor beschikbaar heeft. Praktische projecten zijn bijvoorbeeld tuinen opknappen, schilderen, behangen bij mensen die dat zelf echt niet voor elkaar krijgen.

 

Wie meer voelt voor een sociaal project en graag zingt of een (niet al te luid) muziekinstrument bespeelt, bieden we de mogelijkheid om af en toe een uurtje te musiceren in het hospice in Middelburg of Vlissingen.

Alleen, of met maximaal 3 mensen ga je naar het hospice. Allerlei muziekstijlen komen voorbij en ook geestelijke liederen kunnen gespeeld worden, maar graag in afwisseling met andere muziek. In het Sint Jans hospice in Middelburg (Nassaulaan 8) gebeurt dat elke woensdagavond van 19-20 uur.
In Vlissingen (Ter Reede) hopen we binnenkort van start te gaan op donderdagavond van 18.45-19.45 uur.

In Vlissingen hebben we nog geen vrijwilligers, dit project moet nog opgestart worden. In Ter Reede staat geen piano, in het hospice in Middelburg wel. We horen steeds dat het enorm gewaardeerd wordt door de mensen die in het hospice verblijven.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Neem contact op met Irma Waleson: irma.waleson@presentwalcheren.nl

Stadspastoraat – Lezing Renée van Riessen – 4 juli

Op 4 juli organiseert Stadspastoraat een lezing van Renée van Riessen met als thema: ‘Heeft de ziel een huis ?’

Aanvang: 19:30 Nieuwe Kerk. Toegang is gratis.

Renée van Riessen (Lunteren, 1954) was tot 2019 universitair docent godsdienst filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Tot juli dit jaar is ze nog verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie. Naast haar academische werk is ze dichter en schrijver. Krekels in de keuken (2008) is haar bekendste dichtbundel. Met De ziel opnieuw (2013) een uitwerking van haar inaugurele rede, sprak ze velen in de kerk en daarbuiten aan. Recent publiceerde ze het boek Van zichzelf bevrijdt: Levinas over transcendentie en nabijheid (2019). Dit boek lazen we in de Nieuwe Kerk met een gevarieerde leesgroep in de periode december 2020 tot april 2021. De vragen die we daar verzamelden komen bij deze lezing goed van pas. Wat betekent het om van jezelf bevrijd te zijn en waarom is dat nodig? De ervaring van het oneindige en de mogelijke nabijheid van dat wat wij niet kennen, heel ver weg en heel dichtbij tegelijk: een paradoxale ervaring.

 

Verbintenisdienst Ds. Chris Kors – 21 mei

Zondag 21 mei, Pinksterzondag zal ds. Chris Kors bevestigd worden als predikant van de Nieuwe Kerkgemeente. In deze dienst die om 11:00 uur begint zullen ds. Chris Kors en ds. Paulien Couvée voorgaan. In verband met de Covid richtlijnen kan een beperkt aantal mensen de dienst in de Nieuwe Kerk bijwonen. U kunt de dienst uiteraard direct of op een later tijdstip volgen via kerkdienstgemist.nl. Meer informatie over het bekijken en beluisteren van de diensten vindt u via deze link.

 

Bericht van ds.Chris Kors zoals opgenomen in de weekbrief.

Beste mensen,
Het is zover: ik kan aan de slag in de Nieuwe Kerkgemeente! Een beetje improviseren wordt dat nog wel de komende tijd. We zijn immers nog niet verhuisd. Gelukkig is er tot eind juni wel voor een prima onderkomen voor mij gezorgd en ook aan een tijdelijke woonvoorziening voor ons als gezin wordt gewerkt. Maar wij hopen natuurlijk dat wij onze huizenjacht binnenkort succesvol kunnen afronden. Dat geeft ook rust.

Tot 26 juni ben ik in ieder geval veel in Middelburg. Voorbereidingen voor zondagse vieringen doe ik nog even in Doesburg. Van 26 juni t/m 18 juli hebben we onze zomervakantie. Eind oktober (18 t/m 31) hebben we ook nog twee weken vakantie gepland staan.
De zaterdag is voor mij een vrije dag. Vrije dagdelen doordeweeks moet ik nog even naar kijken. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van wat mijn basketbalavondje wordt. Als vrije dag houd ik de zaterdag aan.

Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer 06-28206798. Tijden waarop ik doordeweeks doorgaans goed bereikbaar ben: `s morgens tussen 9.00-9.30 uur of eind van de middag tussen 17.00-17.30 uur. In dringende gevallen mag u uiteraard ook buiten deze tijden om mij bellen. Een andere prima mogelijkheid om mij te bereiken is via de mail: chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl.

Op mijn vrije dagen (de zaterdag en in mijn vakantieweken) probeer ik de telefoon en mail overigens even te laten voor wat die zijn. Zodra meer bekend is over waar wij komen te wonen informeer ik u daar uiteraard over.

Vrede en alle goeds,
ds.Chris Kors

 

Op de foto: Jan Borst (voorzitter kerkenraad) overhandigt de beroepingsbrief aan ds. Chris Kors.

Presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020’

Sam de Visser:

Uit alle foto’s die ik het afgelopen jaar heb gemaakt als aanvulling op de beelduitzending heb ik een selectie gemaakt en die geplaatst in de presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020′. De presentatie is volledig gericht op ons kerkgebouw als zodanig en niet op op ons als Nieuwe Kerkgemeente. Vele foto’s zijn gebruikt in toegevoegde dia’s van de livestreams van vele soorten diensten maar uiteraard met name de eredienst. De Nieuwe Kerk is bijzonder fotogeniek en dat werkt mee in het zo fraai mogelijk weergeven van onze diensten. Margreeth de Jong was genegen een prachtig muziekstuk aan te leveren met een eigen opvoering van ‘Fantaisie en la’ van César Franck. Persoonlijk vind ik de muziek het best te beluisteren met een goede koptelefoon, daarmee worden alle nuances hoorbaar en de presentatie het best beleefd.

Volgende pagina »