Lezing Trees van Montfort – 24 oktober

De taakgroep Vorming en Toerusting nodigt u uit voor een lezing van Trees van Montfort over haar boek ‘Groene Theologie’.

U bent op zondag 24 oktober, 15.30 uur welkom in de Nieuwe Kerk in Middelburg. We zijn blij dat het weer mag, elkaar ontmoeten bij een lezing. Toegang is gratis, we vragen wel een vrijwillige bijdrage. We hebben ervoor gekozen geen corona test-scan te doen, hierdoor kunnen we u echter geen koffie en geen pauze aanbieden.

Voor meer informatie: https://www.vanmontfoortcommunicatie.nl/groene-theologie/

“…dit fantastisch mooie, hoogst actuele en aanstekelijke geschreven boek is een rijpe vrucht van theologische reflectie en eruditie, in vruchtbaar gesprek gebracht met kerkelijke en maatschappelijke praktijken waarin je ademt en met de vele stemmen en bronnen die voor het vergroenen van theologie van belang zijn” zei prof. dr. Heleen Zorgdrager bij de boekpresentatie.

“Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.”

 

Lange Jan Project – 21 oktober

Miniconcert: 15:00 – 15:30, toegang vrij, collecte bij de uitgang. Inschrijven vanaf 14.30.

In het miniconcert (Koorkerk 15.00-15.30) zingt en speelt het duo “La Caresse” liederen van Anna Cramer (1873-1938). Anna Cramer kon zich in haar tijd meten met grote liedcomponisten als Strauss, Mahler, Wolf en Debussy. Het duo “La Caresse” bestaat uit Caroline Scheers (mezzo sopraan) en Esther Groot (piano).

 

Tot 28 oktober is de koffiehoek geopend, dit is ook de laatste keer dat er dit seizoen een miniconcert zal plaatsvinden. Er is koffie, thee en fris te koop voor een klein bedrag. De dames en heren van de koffiecorner helpen u graag. Er staan stoelen en tafeltjes

 

Informatie over het programma via de site: https://langejanproject.wordpress.com/miniconcerten-2/

Ingang voor alle activiteiten via poortje links van de Lange Jan.

Oogstdienst 7 november

Zondag 7 november 2021 is het Oogstdienst. Vorig jaar hebben we kaarten rondgebracht maar dit jaar willen we weer fruittasjes brengen bij mensen die door de gemeenteleden zijn aangedragen. Op zondag 17, 24 en 31 oktober worden er voor en na de dienst kaartjes uitgedeeld waarop een aantal stuks fruit vermeld staat. Wij willen u vragen één of meerdere kaartjes mee te nemen en het daarop vermelde fruit te kopen. Ook is het mogelijk een financiële bijdrage te doen in de daarvoor aanwezige collectebus indien u geen fruit kunt bezorgen.

Op zaterdag 6 november kunt u uw fruit van 09.30 uur tot 10.30 uur afgeven in Nieuwe Kerk of bij onze vrijwilliger die met een grijze auto op het parkeerterrein van winkelcentrum Dauwendaele, aan de kant van de Hoeksteen staat. Op de zondagen dat de kaartjes worden uitgedeeld is er ook de mogelijkheid u aan te melden als vrijwilliger voor het vullen van de fruittasjes op zaterdag 6 november. Deze tasjes zullen in de Nieuwe Kerk worden gereedgemaakt en opgesteld. Na afloop van de oogstdienst op zondag 7 november moeten de fruittasjes worden weggebracht. We doen dan ook een dringend beroep op alle gemeenteleden die daartoe in staat zijn om na de dienst één of meerdere fruittasjes mee te nemen en die bij een gemeentelid te bezorgen. Wij hopen dat de oogstdienst 2021 een groot succes wordt.

 

 

Stadspastoraat – Leeskring ‘Kleine goedheid’

“Kleine goedheid”  – een introductie

 

‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ is de hoofdtitel van het laatste boek van Roger Burggraeve. Via vele invalshoeken neemt de auteur de lezer mee naar een beeld van wat kleine goedheid is. Het is een boek niet alleen om door te lezen, maar vooral om te doorleven.

Tal van maatschappelijke thema’s komen aan de orde en komen dichtbij het zelf. Het kijken in een spiegel is een bijna vanzelfsprekende reflex bij het doornemen van dit boek, ont-dekkend en ont-moetend. Daarom is dit boek een rijke bron voor een leeskring: verbredend, verdiepend, grensverkennend, grensverleggend en verbindend.

Geen dichtgetimmerde theorie, juist niet, eerder een ervaren van on-ontdekte perspectieven. Ieder hoofdstuk van dit boek opent als het ware een deur naar “een genereuze samenleving in verantwoordelijkheid”, zoals de ondertitel van het boek luidt. Die open deur geeft vooral zicht op wat ontbreekt als we niet genereus zijn. In het slothoofdstuk wordt de veelkleurigheid van de kleine goedheid zichtbaar.

Het boek “Geen toekomst zonder kleine goedheid” van Roger Burggraeve won de prijs van het Beste Spirituele Boek 2020.

 

In een achttal bijeenkomsten (op dinsdagavond) doorlopen we het boek. Neeltje van Doorn en Jan Zwemer helpen zoeken naar zin en samenhang. De eerste bijeenkomst is 26 oktober. Vervolgdata zijn: 9 en 23 november, 7 december. 4 en 18 januari, 1 en 15 februari.

Opgeven bij Alice Gideonse: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl of tel: 0651443592

Kom in actie voor de vluchtelingenkinderen

Van 22 tot 27 november 2021 organiseert Kerk in Actie voor het tweede achtereenvolgende jaar een
landelijke huis-aan-huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Ook in de gemeente Middelburg doen wij daar aan mee.

 

Op de website van Kerk in Aktie (link) vindt u een interview met Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema die de huis-aan-huis collecte in Middelburg en omgeving coördineren. Zij blikken terug op de actie van 2020 en geven aan waarom de actie zo hard nodig is.

 

 

 

Geven of collecteren voor dit doel betekent NIET een keuze voor welk politiek standpunt dan ook:
– moeten vluchtelingen in hun eigen regio blijven…
– moeten wij ze – al dan niet gedoseerd – toelaten tot onze rijkdom….
– moeten wij muren optrekken om ze ‘buiten’ te houden…….??
Het zijn allemaal grote en complexe vraagstukken waar de wereldleiders menswaardige oplossingen
voor moeten zoeken. We mogen bidden dat het hen lukt die te vinden.

Geven of collecteren beteken WEL dat wij het leed van de vluchtelingen onder ogen zien.
Als christenen hebben wij de opdracht meegekregen niet slechts toe te zien en vervolgens niets te
doen: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij drinken”.
(Mattheus 25: 35).
Naast dat wij dit in eigen kring mogen geloven, belijden en toepassen, treden wij met deze huis-aan-
collecte naar buiten, de wereld in. In onze eigen buurt, in onze eigen gemeente.
Kom ook in beweging. Pak deze gelegenheid met uw beide handen aan.
Wij zoeken mensen om mee te helpen! Laat u in beweging zetten. Geef behalve uw geld óók uw tijd.
Als u vorig jaar al met de collectebus hebt gelopen, doen wij nu een beroep op u om dat in november
wéér te doen.
Was u daar niet bij? Dan is dit uw herkansing. U kunt wachten tot wij u benaderen. Maar het zou nog
fijner zijn als u uzelf nu gelijk aanmeldt.

De nood is hoog en urgent!
Zet de collecteweek in uw agenda: 22 t/m 27 november.

Wacht niet, geef u nu gelijk op: mail of bel.
Ernst van Hartingsveldt, Ejcharti@gmail.com, 06-402 88 199

Dick Hoeksema,  Dfhoeksema@zeelandnet.nl,  06 816 166 08

Neem je je rugzak mee? Kerk op schoot – 12 september

Op zondag 12september maken we een herstart van de Kerk op Schoot diensten! Belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, dat is het doel van kerk op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes en activiteiten. De kinderen hebben in de afgelopen week een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Volgende week zondag vertellen we het verhaal van Abraham. We gaan op weg met een rugzakje, zetten een tentje op, kijken naar de sterren, tellen de zandkorrels en houden de baby vast.

Welkom! We beginnen om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Marlous, Nicole, Desy en Paulien.

Moment van reflectie – 5 september

Op zondag 5 september organiseerde het Stadspastoraat samen met de gemeente Middelburg en de Raad van Kerken een moment van bezinning rond de afgelopen COVID periode. Na afloop van de bijeenkomst werd in het Molenwaterpark een gedenkplek onthuld waar mensen een bloemetje of steentje neer kunnen leggen.

Johan de Koning van het stadspastoraat van de Nieuwe Kerk: “Het is belangrijk dat je een fysieke plek hebt waar je naartoe kunt om terug te denken aan de pandemie, die anderhalf jaar ons leven bepaald heeft”.

Omroep Zeeland besteedde aandacht aan de bijeenkomst en de onthulling van de gedenkplek, te bekijken via deze link.

De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk is nog terug te zien bij ‘Kerkdienst Gemist’ via deze link.

 

 

Dit is mijn verhaal – Tentoonstelling Nieuwe Kerk – vanaf 21 augustus

In de tentoonstelling vertellen achttien jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij koppelen hun persoonlijke verhaal aan een Bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een eigentijds beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. Fotograaf Cigdem Yuksel maakte van twaalf verhalenvertellers krachtige – en tegelijk kwetsbare – portretten.
Dit is mijn verhaal is een productie van het Bijbels Museum en is van 21 augustus t/m 1 november 2021 te zien in de Nieuwe Kerk. Maandag t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur en op zaterdag van13.00-17.00 uur.

Voor de tentoonstelling selecteerde het Bijbels Museum achttien jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jonge christenen beleven hun protestantse, katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen manier. Ook hun culturele achtergronden lopen sterk uiteen. De verhalen over vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven zijn wie je bent, zijn zeer persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum: ´De jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.’ De research voor de tentoonstelling is gedaan door theoloog en auteur Janneke Stegeman. Zij interviewde tientallen jonge christenen uit heel Nederland.

Foto: website Bijbels Museum

 

Fotografie, audio en video
De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. Deze krachtige, en tegelijk kwetsbare, portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera winnares Cigdem Yuksel. De verhalen van deze twaalf jongeren zijn te beluisteren in begeleidende audiodocumentaires, geproduceerd door Maartje Duin en Lotte van
Gaalen. De overige zes vertellen hun verhaal in een video. Deze korte, poëtische films zijn gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. De tentoonstelling is een productie van het Bijbels Museum in Amsterdam.

 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met de verhalen van de achttien jongeren en de foto´s van Cigdem Yuksel. Redactie: Janneke Stegeman. De publicatie is uitgegeven door KokBoekencentrum en te bestellen via www.kokboekencentrum.nl/ditismijnverhaal.

 

Dit is mijn verhaal is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, Stichting Rotterdam, Fonds Kerk en Wereld, Stichting Woudschoten en de Vermeulen Brauckman Stichting.

Wij zijn één – Stadspastoraat (2)

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

Johan de Koning maakte onderstaande foto’s van de vorderingen op het pleintje aan de Groenmarkt.

Wij zijn één – Stadspastoraat

Wij zijn één. Dit is het thema waarmee het Stadspastoraat aandacht vraagt voor het thema ‘Gelijkwaardigheid’. Na de harten van vorig jaar hebben we dit keer poppen gemaakt, vrouwtjes en mannetjes. Ze vormen paren als je ze draait. De diversiteit is groot, maar samen zijn ze één.

Wij zijn één. Dat was eind juni de inzet van het Lange Tafel Gesprek. In de kerk streven we naar gelijkwaardigheid. We zien elkaar als gelijken en we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Op het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt werken vanaf zaterdag 16 juli de graffiti kunstenaars Vincent Chrisp en Mick Lawrence Jansen aan de 6 witte poppen. Aan de muur langs het pleintje komen ook drie schilderijen van deze kunstenaars te hangen met als thema ‘Gelijkwaardigheid in diversiteit’.

 

 

 

Volgende pagina »