Welkomdienst 9 mei: ‘Gevonden!’

Zondag 9 mei is er weer een welkomdienst! Het thema is: ‘Gevonden! – mens, ik houd van je!’. Helaas mogen we niet samen zingen, maar we zijn heel blij dat  enkele zangers en instrumentalisten van Inspiration en Sheborim voor ons komen musiceren. Voorganger is ds. Jacolien de Lange. 

Vanwege de coronamaatregelen moeten we ook voor deze diensten een goed overzicht van de bezoekers hebben. En er is een maximum aantal mensen dat mag komen. Daarom vragen we je om te reserveren via ons reserveringssysteem. Meer info over de welkomdiensten en het reserveringssysteem vind je via deze pagina.

Presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020’

Sam de Visser:

Uit alle foto’s die ik het afgelopen jaar heb gemaakt als aanvulling op de beelduitzending heb ik een selectie gemaakt en die geplaatst in de presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020′. De presentatie is volledig gericht op ons kerkgebouw als zodanig en niet op op ons als Nieuwe Kerkgemeente. Vele foto’s zijn gebruikt in toegevoegde dia’s van de livestreams van vele soorten diensten maar uiteraard met name de eredienst. De Nieuwe Kerk is bijzonder fotogeniek en dat werkt mee in het zo fraai mogelijk weergeven van onze diensten. Margreeth de Jong was genegen een prachtig muziekstuk aan te leveren met een eigen opvoering van ‘Fantaisie en la’ van César Franck. Persoonlijk vind ik de muziek het best te beluisteren met een goede koptelefoon, daarmee worden alle nuances hoorbaar en de presentatie het best beleefd.

Diensten in de Goede Week

Alle diensten in de Goede Week worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.
Let op de aanvangstijden, in de weekbrief stonden niet alle tijden juist vermeld.

De gebedsdiensten maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag staan in één liturgieboekje.

De vespers van maandag, dinsdag en woensdag zijn vooraf opgenomen. Voor de overige diensten worden uitnodigingen verstuurd via Kerktijd, voor maximaal 30 mensen per dienst. U heeft na ontvangst van een uitnodiging 24 uur de tijd om te reageren, daarna wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd.

Ds. Chris Kors neemt beroep aan

De Nieuwe Kerkgemeente is verheugd dat ds. Chris Kors (1965) uit Doesburg het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Naar verwachting wordt hij met Pinksteren, op zondag 23 mei, aan onze gemeente verbonden. In het Nieuwe Kerkblad van maart-april verscheen alvast een kort kennismakingsinterview.

We vroegen als gemeente nogal wat in de profielschets…

‘Dat klopt! Dat gaf een indruk van het vele werk dat er te doen is. Juist die veelzijdigheid van het werk ‘op een bouwplaats’ trok mijn belangstelling. In de gesprekken met de beroepingscommissie groeide bij mij het verlangen om actief bij te dragen aan de opbouw van de Nieuwe Kerkgemeente.

Kunt u kort schetsen wie u bent als predikant?
Wat de Bijbel ons zegt en hoe Jezus ons daarin voorleeft, is de basis van mijn verkondiging. Ik pleit daarbij voor ruimte in geloofsbeleving. En ik maak graag een vertaling naar de actuele praktijk, het leven van alledag. Ik hecht aan een stijlvolle en verzorgde liturgie. Daarbij maak ik gebruik van verschillende (muzikale) bronnen. Oude en nieuwe kerkmuziek, onderdelen uit tradities zoals Iona en Taizé en ook hedendaagse muziek. Het veelkleurig hart van de Nieuwe Kerkgemeente – hart voor elkaar, hart voor de stad en hart voor de samenleving waarin je kerk bent – past bij wie ik ben: bewogen met alle mensen. Mijn werk houdt niet op bij de grens van de kerk.

Nog iets persoonlijks om te delen?
Mijn vrouw Marijke en ik hebben twee dochters, van 20 en 18 jaar. Eén avond per week speel ik basketbal, mijn ‘heilige avond’. Vakanties breng ik graag door met het maken van lange wandelingen in de bergen.

Online Palmpasen-optocht

Ook dit jaar is er in de Nieuwe Kerkgemeente jaar een online Palmpasen-optocht. Wat was het mooi om vorig jaar alle blije gezichten te zien langskomen. Zouden het er nog meer kunnen worden?

Wie kan er meedoen?
Iedereen, dus jong en oud! We nodigen mensen van alle leeftijden uit om mee te doen!

  • Hoe kun je meedoen?
  • Maak thuis een Palmpasen-stok.
  • Maak een foto van de Palmpasen-stok
  • Het is leuk als je ook zelf op de foto staat maar dat hoeft niet.
  • Mail de foto voor zaterdag 27 maart, 15.00 uur uur naar palmpasen@nieuwekerkgemeente.nl

En dan?
Na de uitzending op zondagmorgen 28 maart komen alle foto’s voorbij in beeld, in een mooie optocht. De optocht zal ook te zien zijn op de website en op Facebook. Zo willen we ook dit jaar in verbondenheid met elkaar Palmpasen vieren.

Hulp nodig?
Info en uitleg over het maken van een Palmpasen-stok vind je in deze pdf.

Let op: In de bijlage bij de weekbrief van 14 maart stond helaas een verkeerde datum vermeld. Insturen kan tot 27 maart!

7EVEN LAATSTE WOORDEN

Op zaterdag 27 en zondag 28 maart vindt in de Nieuwe Kerk een bijzonder muzikaal project plaats: 7EVEN LAATSTE WOORDEN. Dat initiatief bestaat uit een Zeeuwse versie van die
Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van componist Joseph Haydn. 

Een jonge zwerver wil naar huis: de stad waar hij een nieuw bestaan probeerde op te bouwen bood hem niets. Hij loopt langs de kant van de weg in de hoop op een lift. Het is een lange tocht naar de kust vanuit de woestijn. De zon brandt op hem, het landschap is eindeloos en onbarmhartig. Komt er hulp?

Bram Kwekkeboom vertelt het verhaal, waarin de zwerver terugkijkt op een tocht van lang geleden. Hij is dus gered. Maar hoe ging dat en wat betekende die redding precies?

Cantor Christian Blaha schreef een compositie bij de nieuwe tekst van de hand van Johan de Koning. Een muziekstuk dat net als bij Haydn wordt uitgevoerd door een strijkkwartet. Maar als aanvulling daarop komt in de Blaha compositie ook de stem van een klarinet voor. Muziek en tekst zijn dus beide helemaal nieuw, maar het raamwerk bleef hetzelfde: de zeven kruiswoorden van Jezus.

Meer informatie over de 7EVEN LAATSTE WOORDEN vindt u in 7even laatste woorden_.

Reserveringssysteem
Vanwege de bekende maatregelen wordt ook voor deze bijzondere dienst het reserveringssysteem gebruikt. Aanmelden kan door in het reserveringssysteem Kerktijd als de optie ‘cantatediensten/7EVEN LAATSTE WOORDEN’ aan te vinken. Meer informatie: www.nieuwekerkgemeente.nl/reserveren.
Het reserveringssysteem werkt op basis van eerlijke roulatie: wie het langst geleden een dienst heeft bezocht, wordt als eerste uitgenodigd. Ontvangt u een uitnodiging, reageer dan binnen 24 uur, anders vervalt de uitnodiging.

Veertigdagentijd kalender

Vanaf woensdag start de veertigdagentijd ook wel vastentijd of lijdenstijd. Een tijd van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen.

De taakgroep Vorming en Toerusting heeft samen met andere vrijwilligers weer een veertigdagentijd kalender samengesteld met voor iedere dag een moment van bezinning, aandacht voor een goed doel, een recept, een spreuk en nog veel meer. Heeft u nog geen veertigdagentijd kalender en wilt u er een ontvangen. Neem dan contact op met Hanneke Hollestelle (06 245 18 329). U kunt de veertigdagentijd kalender ook volgen via de Facebook pagina van de Nieuwe Kerkgemeente. https://www.facebook.com/nieuwekerkgemeente

 

 

Podcasts in de Veertigdagentijd

Vanwege Corona houden we afstand, als gemeente zien we elkaar nauwelijks, we missen elkaar. Zolang echt samenkomen niet kan zoeken we naar alternatieven, zeker ook in de komende tijd naar Pasen.

Om toch iets van elkaar te horen en tegelijk een kort bezinningsmoment te hebben, publiceren we de komende tijd regelmatig podcasts die u gemakkelijk via de website kunt beluisteren.

Lees verder

Stadspastoraat – 40 dagen vespers

In de 40-dagentijd organiseert het Stadspastoraat zes vespers op de woensdagavonden in de Nieuwe Kerk.
Het zijn korte diensten vergelijkbaar met het stadsgebed. Veel muziek en een geconcentreerde stilte, gebeden en schriftlezingen.
De voorbereidingstijd voor Pasen kenmerkt zich door soberheid en inkeer.

We leggen nadruk op de lezingen uit Tenach. Teksten die in deze periode misschien niet zo voor de hand liggen, in elk geval niet zo traditioneel gekoppeld zijn aan de lijdenstijd.

Ze tonen dat de overwegingen in de evangeliën niet uit de lucht komen vallen, maar ingebed zijn in de eeuwenoude geloofstraditie van Israël, waarop Jezus zijn leven en sterven bouwt.

17 feb voorganger: Neeltje van Doorn, muziek: Marieke Brokamp, viool
schriftlezing: Jesaja 58: 3-10 + Mattheus 6: 1-6
24 feb voorganger: Johan de Koning, muziek: Martin van der Bent, piano
schriftlezing: Genesis 3: 1-7 + Mattheus 4: 1-11
3 mrt voorganger: Jaap Lukasse, muziek: Margreeth de Jong, orgel
schriftlezing: Genesis 12: 1-4a + Matth 17: 1-11
10 mrt muziek: voorganger: Jan Nauta, Esmara Gaalswijk, harp
schriftlezing: Exodus 3: 1-8a + Lukas 13: 1-9
17 mrt voorganger: Peter Moree, muziek: Dulces ensemble, zang
schriftlezing: Exodus 16: 11-15 + Joh. 3: 14- 21
24 mrt voorganger: Neeltje van Doorn, muziek Andre Poortvliet, klavecimbel
schriftlezing: Exodus 14: 26-31 + Joh. 11: 20-27

 

De vespers zijn te bekijken en te beluisteren via Kerkdienst gemist

Voor meer informatie over het volgen van kerkdiensten via internet via deze link.

Geloofsgesprek voor jongeren

Van een aantal jongeren heb ik de vraag gekregen om samen na te denken over het doen van belijdenis. Anderen zoeken het gesprek over het christelijk geloof samen met andere jongeren. In deze tijd is het een uitdaging om zoiets op een goede manier in te vullen en te organiseren.

In januari hebben we een begin gemaakt.

We gaan met elkaar ‘Waar is God in de crisis’ lezen van Reinier Sonneveld. Sonneveld schrijft midden in alle actualiteit hoe gelovigen vroeger reageerden op een crisis in hun leven of in de wereld. Dat doet hij n.a.v. de zeven kruiswoorden van Jezus. Een diepzinnig boekje als uitgangspunt van ons gesprek.

Onze volgende digitale ontmoeting meestal op een vrijdag om 20.00 uur.

Ook geïnteresseerd?

Ds. Paulien Couvée.

paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl

Volgende pagina »