ZeelandNet-klanten ontvangen geen weekbrief door storing

Klanten van ZeelandNet hebben de weekbrief deze week niet ontvangen. Dit komt door een storing biJ ZeelandNet, waardoor berichten ten onrechte als spam worden beschouwd. De berichten komen niet in uw spamfilter, maar worden meteen retour afzender gestuurd.

U kunt de weekbrief van deze week openen via de knop ‘online archief’ die u in een oudere weekbrief vindt. In dat archief vindt u namelijk niet alleen oudere berichten, maar ook de laatst verzonden berichten.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

logo kerkbalans“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

Doe daarom mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Corona-update

Gelet op de omstandigheden zullen ook de komende weken enkel on-line kerkdiensten worden gehouden. De PKN heeft deze week het dringende advies gegeven in de vieringen in elk geval de komende vier weken niet te zingen. Dit advies zal worden opgevolgd ook al wordt het heel jammer gevonden. Er zullen alleen mensen aanwezig zijn die een rol vervullen tijdens de viering.

Fotowedstrijd: stemmen kan nu!

Door de taakgroep Vorming & Toerusting is in het kader van het jaarthema ‘Huis voor de ziel’ een fotowedstrijd georganiseerd met als thema ‘De ziel van Middelburg’. Via de weekbrief, het kerkblad en de website gelovenindedelta.nl van de classis werd iedereen opgeroepen om een foto in te sturen wat volgens haar/hem ‘de ziel van onze stad’ uitbeeldt.

Meer info en het stemformulier vindt u op deze pagina. In het fotoalbum en in het Nieuwe Kerkblad van januari/februari zijn de foto’s in groot formaat te zien.

Wat is volgens u de mooiste foto? Stemmen kan tot 14 februari. Voor de einduitslag zullen de resultaten van de vakjury en de publieksjury beiden voor 50% meetellen. De uitslag zal via de website en het Nieuwe Kerkblad van maart/april worden bekendgemaakt.

Diensten tijdens lockdown: volledig online

De diensten van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg zijn gedurende de lockdown-periode volledig online, in lijn met de geldende aanbevelingen. Zolang de scholen gesloten zijn zullen crèche, kindernevendienst en jeugdkerk niet georganiseerd worden.

Voor de kerstnachtdienst en de diensten op eerste kerstdag wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de adviezen van de rijksoverheid en de PKN bieden. Zoals de afgelopen maanden gebruikelijk was, zullen voor deze diensten dertig bezoekers worden uitgenodigd via het reserveringssysteem.

Alle diensten zijn thuis live mee te beleven via www.nieuwekerkgemeente.nl/kerktv

Huis-aan-huiscollecte vluchtelingenkinderen Griekenland – Opbrengst

Van 29 november tot 5 december is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gehouden. In meer dan 600 plaatsen in Nederland is van deur tot deur gecollecteerd om geld in te zamelen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

In Middelburg is door 91 collectanten in totaal € 10.187,40 bijeen gebracht.

Een heel mooi resultaat! Daar komen de opbrengsten van de tikkies en online collectebussen nog bij.

Als we u gemist hebben kunt u nog bijdragen via www.kerkinactie.nl/griekenland.

Gevers, collectanten en tellers hartelijk dank!

Kerk in Actie kan nu wat licht brengen in de ellendige situatie van de kinderen. Laten we daar waar we kunnen werken aan een spoedige structurele oplossing voor

Namens de collecte-coördinatoren,

Leo Adriaanse, Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema,

Welkomdienst: Shoppen in Advent

Zondag 6 december is er weer een welkomdienst! Het thema is: Shoppen in advent.

Helaas mogen we niet samen zingen, maar we zijn heel blij dat de band en enkele zangers van Glorify voor ons komen musiceren.

Vanwege de coronamaatregelen moeten we ook voor deze diensten een goed overzicht van de bezoekers hebben. En er mogen maximaal dertig bezoekers komen. Daarom vragen we je om te reserveren via ons reserveringssysteem.

Ben je al aangemeld in het reserveringssysteem, zorg dan dat ook ‘welkomdienst’ staat aangevinkt. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging. Via deze link vind je info hoe je je nieuw kunt inschrijven voor het reserveringssysteem.

 

 

Adventsvespers

In de periode van Advent organiseert de taakgroep Stadspastoraat vier Adventsvespers op de woensdagavonden in de Nieuwe Kerk. Op 2, 9, 16 en 23 december; aanvang 19.30 u. Voorgangers zijn Johan de Koning, Jan Nauta, Neeltje van Doorn en Jaap Lukasse.

Het licht dat komt

De vespers zijn korte diensten vergelijkbaar met het stadsgebed. Veel muziek en een geconcentreerde stilte, gebeden en schriftlezingen. Juist in deze coronatijd hebben velen in de voorbereiding voor Kerst behoefte aan ontmoeting en bemoedigende woorden.

In de schriftlezingen met nadruk op het Oude Testament (Jesaja vooral) is die behoefte, die niet alleen nu een rol speelt, voelbaar. Zo worden we ons dubbel bewust van het licht dat komt. Een licht dat onze donkere tijd nieuw leven inblaast.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen die van voorlopig nog van kracht blijven, is het niet mogelijk om de grote Kerst-vieringen te organiseren, die we gewend zijn. Daarom zijn deze Adventvespers hopelijk een kleine compensatie.

Ook voor de vespers geldt de beperking van dertig bezoekers. Dat is een beperkte groep, die hopelijk in groter verband licht kan laten schijnen. Wilt u graag een vesper bijwonen geef dit dan aan in het reserveringssysteem:  https://app.kerktijd.nl. Gebruik voor het inloggen het e-mailadres waarop u de uitnodigingen voor de andere diensten ontvangt.

Sinterklaasactie diaconie – Dank u Sinterklaasje

Dank u Sinterklaasje!

De Sinterklaasactie voor de kinderen van de Voedselbank en het AZC heeft 335 chocoladeletters en € 610,– opgeleverd! Veel mensen hebben de moeite genomen om chocoladeletters te bezorgen bij de aangegeven adressen. Met deze chocoladeletters, aangevuld met nog  wat sintsnoepgoed hebben we 225 jutezakjes gevuld: 195 voor de Voedselbank en 30 voor het AZC. 

Vorige week vrijdaghebben we deze sintzakjes uitgedeeld. Dat was mooi om te doen en gaf veel blije gezichten en reacties! Hartelijk dank voor uw bijdrage in geld en chocola.

Namens de taakgroep, Margreet de Muijnck, Andrea van der Vegt en Marianne Osté

Lezing Arjan Plaisier op 12 november gaat niet door

Naar aanleiding van de aangescherpte Corona maatregelen is contact gezocht met Arjen Plaisier. 
In een periode waarin alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten sterk worden afgeraden hebben we in overleg besloten dat het niet verstandig is de bijeenkomst van 12 november  door te laten gaan 
Arjen is bereid om de lezing in het voorjaar, als het verantwoord is, alsnog te komen doen. 
Houdt u de publikaties in de gaten.

 

Met vriendelijke groet,

Taakgroep Vorming en Toerusting

 

 

Arjen Plaisier (predikant en voormalig scriba van de Protestante Kerk Nederland) schreef onlangs een boek: “Zorg voor de ziel”. We vonden dit boek en vooral de daarin beschreven manieren om voor onze ziel te zorgen erg goed aansluiten bij ons jaarthema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende pagina »