Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Vespers in de Adventstijd

Wij nodigen u en jou van harte uit voor de Adventsvespers. Dit jaar rondom Psalmen uit de Adventstijd. De vespers vinden plaats in de Nieuwe Kerk op woensdagavond 29 november, 6, 13 en 20 december. Tijd: 19.30-20.00 uur.
Naast Margreeth de Jong zullen jonge musici deze vespers muzikaal omlijsten.

Van harte welkom!

Adventsmiddagen Ouderenpastoraat 13-14 december

Op woensdagmiddag 13 en donderdagmiddag 14 december, van 15.30 tot 19.00 uur, worden weer de jaarlijkse adventsmiddagen georganiseerd in het Hofje.

Na een kopje koffie of thee volgen we de adventsliturgie, met veel samenzang, gedichten en een verhaal.

Ds Chris Kors neemt ons -tijdens zijn overdenking- mee in het geboorteverhaal van Jezus aan de hand van etsen van Rembrandt .

We besluiten de middag met een broodmaaltijd.

 

Het beloven weer mooie en inspirerende middagen vol gezelligheid en ontmoeting te worden ter voorbereiding op het Kerstfeest!

Verdere informatie over deze adventsvieringen kunt u lezen in de weekbrief.

Actie Sintverrassing geslaagd

Samen met de Koorkerk ontvingen we 464 chocoladeletters. Er zijn 218 jutezakjes gevuld voor de kinderen. Bij de noodopvang van Studio A58 hebben we 180 letters gebracht. De stichting DOOR heeft ook letters ontvangen. De letters die over waren hebben we bij de Voedselbank ingeleverd, daar krijgen ze ook een goede bestemming.

We bedanken alle hulpsinterklazen heel hartelijk voor hun bijdragen.

Werkgroep diaconaat.

Filmhuis – 5 januari

Op vrijdag 5 januari draaien wij de volgende film.
Inloop met koffie en thee: 19.30 uur. Start:20.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten. Locatie: de Herberg ’t Hofje, tegenover de grote deur van de Nieuwe Kerk.

Entree (incl. consumpties): € 5. Er is een pauze. Alleen contant betalen is mogelijk.

Voor de titel van de film verwijzen wij naar de weekbrief en het kerkblad. De huidige licentie staat ons helaas niet toe deze openbaar aan te kondigen.

Van harte welkom!

De NKG- filmhuisgroep.

 

Opbrengst huis-aan-huiscollecte voor Oekraïne

Vorige week is in heel Nederland huis-aan-huis gecollecteerd voor de kinderen in Oekraïne. De landelijke opbrengst zal nog even op zich laten wachten. Op Walcheren hebben ruim 300 collectanten (in 2022: 253) een bedrag van €28.000,- opgehaald (in 2022: €21.000). De opbrengsten van de QR-codes en persoonlijke digitale collectebussen zijn hier nog niet in verwerkt: die komen centraal binnen bij Kerk in Actie.
Heel veel dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen!! Heb je de collectant gemist en/of wil je nog bijdragen?

Maak dan je gift over naar Kerk in Actie, NL89ABNA 0457 457 457 onder vermelding van “Deurcollecte”. Of gebruik deze QR-code.

In de wetenschap dat elke euro een goede bestemming zal krijgen.

Met hartelijke groet,

Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema

Collectecoördinatoren.

Winterstad Middelburg

Van 29 november t/m 13 januari vindt Winterstad Middelburg plaats. Een evenement waaraan tal van organisaties, ondernemers, horeca en ook kerken hun medewerking verlenen. Er valt dan weer een hoop te beleven in ons mooie
Middelburg! Onze bijdrage krijgt vorm in de Nieuwe Kerk onder de noemer

Sporen van licht in het donker
Etsen (bij Jezus’ geboorteverhaal) van Rembrandt in de Nieuwe Kerk.

Hiervoor zal de Nieuwe Kerk open zijn op 15, 23, 27, 29, 30 december, van 15.00-17.00 uur.
En ook tijdens de ‘Glinsterwandeling’ op 6 januari, van 16.00-18.00 uur.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
We zoeken mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger op (een van) deze dagen present te zijn.
Meer weten? Aanmelden om te helpen?

Dat kan bij ds. Chris Kors, chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl

Lectio Divina in de Adventstijd

Lectio Divina is een eeuwenoude manier van biddend Bijbellezen. Je zou het ook een manier van lezen met je hart kunnen noemen. Niet zozeer gericht op verklaren en begrijpen, als wel op ontvangen en ontmoeten. Biddend luisteren naar woorden uit de Bijbel, die woorden op je in laten werken, en in de ontmoeting met God ontdekken wat jou hierin gegeven wordt.

We bieden het graag opnieuw aan, nu in de Adventstijd.

Data: 28-11, 4-12, 12-12 en 18-12.

Tijd:19.30-20.30 uur.

Plaats: Hofzaal in het Hofje.

Groepsgrootte: max.12 personen.Begeleiding: ds.Jolanda Allewijn en ds.Chris
Kors.

Aanmelden: chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl

Poëzieavonden – Start op 21 november

Naar aanleiding van de dichtworkshop van afgelopen mei start op dinsdag 21 november een reeks poëzieavonden. Deze avonden vinden eens in de ca. 6 weken plaats in ’t Hofje en starten om 20.00 uur. Op de avonden zullen we steeds enkele geselecteerde gedichten lezen en bespreken, met de mogelijkheid om thuis zelf een gedicht te schrijven.

De eerste avond staat gepland op 21 november. De volgende avonden zullen gehouden worden op 9 januari, 20 februari, 29 april, 21 mei en 2 juli.

Het maximum aantal deelnemers is 14. De groep wordt geleid door Mgr Dirk van Leeuwen.

Aanmelden kan bij Marinke Vollenberg: marinke.vollenberg@nieuwekerkgemeente.nl.

Van harte welkom!

Werkgroep Vorming & Toerusting

De Koninklijke Karavaan 15 december Ovezande

Binnenkort komt de Koninklijke Karavaan naar de RK-kerk van Ovezande (Hoofdstraat 60). Dit is een unieke en compleet nieuwe voorstelling van creatieve geest Ward Warmoeskerken. Het wordt een voorstelling waarbij mode en kostuums in combinatie met muziek, dans en teksten een verhaal vertellen. Modetheater “De Koninklijke Karavaan” vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus door de ogen van de page uit het gevolg van de drie wijzen. De ervaringen van de page en de ontmoetingen onderweg bieden het publiek een nieuwe en wezenlijk andere kijk op het verhaal dat al eeuwen verteld en verbeeld wordt.

Er zijn voorstellingen voorzien in Bergen op Zoom, in Oudenaarde (BE) en in Ovezande, de première nog wel! Niks geen vele km’s reizen en parkeergeld kwijt zijn, maar gewoon in Ovezande naar dit top theater gaan.

Kom en beleef het mee op vrijdagavond 15 december. De inloop is vanaf 19.30 uur, het Modetheater begint om 20.00 uur.

Aanmelden kan via de website wardwarmoeskerken.nl

De entree van de voorstelling is (tegen gereduceerd tarief) € 15,- per persoon en € 10,- onder de 18 jaar. Dit is inclusief een drankje na afloop van de theatershow.

Desnoods kan aanmelden ook via e-mail rk.ovezande@zeelandnet.nl of bij Ad Schenk 06 24 72 28 06.

Meer informatie vindt u op www.rkovezande.nl

 

Ga mee op reis door de woestijn en laat je verwonderen in een voorstelling vol kostuums, klanken en kleuren, muziek en zang. 

Beleef het eeuwenoude kerstverhaal op een geheel nieuwe wijze!

 

Appostel-app: Gebruikt u ‘m al ?

Via een app meedoen aan de collecte?
U kunt eenvoudig via de Appostel-app geld in de collectezak stoppen. Gemeenteleden hebben steeds vaker geen contant geld bij zich en collectebonnen of -munten worden als omslachtig ervaren. Een collecte-app is dan een goede aanvulling op de vertrouwde collectezak. Digitaal collecteren vraagt ook mentaal een omschakeling. Een van de gebruikers zegt daarover: “We zijn grootgebracht met de gedachte om tijdens de dienst de smartphone thuis te laten. Nu moeten we hem juist gebruiken.”
Het gebruik van een app past in de ontwikkeling dat mensen steeds minder gebruikmaken van contant geld. Inmiddels kunnen we positief nieuws melden.

Bij de start waren er 70 gebruikers en dat is oplopen tot ruim 800 gebruikers!

Als werkgroep zijn we hier erg blij mee, maar we willen er graag nog meer gebruikers bij. Een van de redenen is dat het voordelig is voor de kerk. Er zijn veel minder kosten aan verbonden wanneer u digitaal betaalt en er blijft meer geld  over voor kerkelijke activiteiten.

Soms is het installeren niet zo simpel en lukt het niet. Wanneer dit zo is willen we u graag helpen!

Meer uitleg via dit filmpje.

Koppelen met Prot Gem Middelburg

Volgende pagina »