Plaatselijke regeling

Op 9 januari 2017 heeft de kerkenraad van de wijkgemeente de plaatselijke regeling voor de NIEUWE KERKGEMEENTE vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de bestuurlijke organisatie van de kerkenraad eruit ziet.  Daarnaast worden de taken en verantwoordelijkheden van de kerkenraad en de verschillende colleges en taakgroepen beschreven.

Via deze link kunt u de plaatselijke regeling inzien.