Kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment (juli 2019) uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterIvette van der Sluijs-Duker
voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
06 - 1318 5780
2ouderling-scriba
tg communicatie
Janneke Goudswaard-Moerland
scriba@nieuwekerkgemeente.nl
06 - 4053 3631
3Predikant
tg eredienst
ds. Johan Beijer
johan.beijer@nieuwekerkgemeente.nl
4DiakenMarieken Mekking
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609
5KerkrentmeesterHenk Leopold
0118 - 633 369

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) taakgroepvertegenwoordigers
6predikantds. Paulien Couvée
7predikantds. Jacobine Scholte de Jong
8tg diaconieRonny Boogaard
9tg jeugd & jongerenEdwin Constandse
10tg kerkrentmeesters
tg stadspastoraat
Johan de Koning
11tg ouderenPiet van Keulen
12tg pastoraatMarijke Duinkerke
13tg vorming & toerustingWydo van der Lee

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
14ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
15ouderlingJan Borst
16ouderlingHanneke de Danschutter
17ouderlingArie Dijkhuizen
18ouderlingAriea Dijkhuizen
19jeugdouderlingMartin Haverkamp
20ouderlingJoke Héjjas - Boone
21ouderlingHans Jobse
22ouderlingKees de Korte
23ouderlingLia Picciuca
24ouderlingRia Porte
25ouderlingWim Verhage
26ouderlingKarin Wijmenga
27ouderling-kerkrentmeesterWijtze Barkuijsen
28ouderling-kerkrentmeesterSam Gideonse
29diakenAnnelies Bijleveld
30diakenLaus Bosselaar
31diakenDavid Brouwer
32diakenMarlous van Ingen
33jeugddiakenJan Korteweg
34jeugddiakenMargreet de Muijnck
35diakenMarianne Osté
36diakenHenk Verbrugge
37diakenDora Willemse
Boventallige leden grote kerkenraad, met bijzondere opdracht
38ouderling Raad van KerkenHarm Verbeek
39ouderling-kerkrentmeester, voorzitter CvKBep Huijbregtse
40diaken, penningmeester Centrale DiaconieJohan de Visser

Omvang kerkenraad

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.