Kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterJan Borst voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
tel. 0118-641127
2ouderling-scribaMarieken Mekking
scriba@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609
3predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
4diakenMargreet de Muijnck
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
5ouderling-kerkrentmeesterSam Gideonse
sam.gideonse@nieuwekerkgemeente.nl

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) taakgroepvertegenwoordigers
6predikant tbv ouderends. Jörg Buller
7predikantds. Paulien Couvée
8ouderling (tg communicatie)Janneke Goudswaard
9jeugddiakenMarlous van Ingen
10ouderling (tg pastoraat)Hans Jobse
11ouderling-kerkrentmeester (tg stadspastoraat)Johan de Koning
12ouderling (tg vorming & toerusting)Wydo van der Lee
13ouderling (tg ouderen)Wim Verhage

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
14ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
15ouderlingArie Dijkhuizen
16ouderlingGerda Filius - de Ridder
17ouderlingJoke Héjjas - Boone
18ouderlingRia Porte
19ouderlingKarin Wijmenga
20ouderling-kerkrentmeesterWijtze Barkhuijsen
21diakenJanny Adriaanse
22diakenLaus Bosselaar
23diakenDavid Brouwer
24diakenMarjan van Gilst
25diakenRien van Gorsel
26diakenClaudia Roos
27diakenAndrea van der Vegt
28diakenHenk Verbrugge
29diakenGert Veldhorst
Boventallige leden grote kerkenraad, met bijzondere opdracht
30ouderling Raad van KerkenHarm Verbeek
31ouderling-kerkrentmeester inz. penningmeester, gebouwenBep Huijbregtse
32diaken classisMarianne Osté

Alle ambtsdragers zijn te bereiken via e-mail: voornaam.achternaam@nieuwekerkgemeente.nl

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

  • 24 ouderlingen,
  • 4 ouderling-kerkrentmeesters en
  • 12 diakenen en
  • alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten (3)

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.