Kerkenraad

Eind 2023 heeft de kerkenraad een voorstel voor een andere opzet van de organisatie goedgekeurd. In de nieuwe organisatie wordt de vergaderdruk voor kerkenraadsleden verminderd en worden zaken op de juiste plaats en op het juiste moment besproken inclusief besluitvorming. In 2024 wordt de nieuwe organisatie uitgewerkt opgenomen in de plaatselijke regeling.

 

De kerkenraad bestaat op dit moment uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterJudy Rijnhout
voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
06-37169714
2ouderling-scribaJoke Héjjas-Boone scriba@nieuwekerkgemeente.nl
3predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
4diakenMargreet de Muijnck
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
5ouderling-kerkrentmeesterWijtze Barkhuijsen
wijtze.barkhuijsen@nieuwekerkgemeente.nl

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) werkgroepvertegenwoordigers
voorzitterJudy Rijnhout
scribaJoke Héjjas-Boone
6predikantds. Paulien Couvée
predikant (wg vieringen)ds. Chris Kors
diaken (wg diaconie)Margreet de Muijnck
ouderling (wg kerkrentmeesters)Wijtze Barkhuijsen
7ouderling (wg communicatie)Janneke Goudswaard
8ouderling (wg jeugd en jongeren)Elise Willeboordse
9ouderling (wg pastoraat)Gerda Filius
10ouderling-kerkrentmeester (wg stadspastoraat)vacant
11ouderling (wg vorming & toerusting)Wydo van der Lee
12ouderling (wg ouderen)Lia Picciuca

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
13ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
14ouderlingAnnette Dekkers
15ouderlingGerda Filius - de Ridder
16ouderlingErnst van Hartingsveldt
17ouderlingRia Porte
18ouderlingPiet van Keulen
19ouderlingTony Wallast
20diakenJanny Adriaanse
21diakenTrudie Dekker
22diakenErik Heijn
23diakenMarjan van Gilst
24diakenRien van Gorsel
25diakenClaudia Roos
26diakenAndrea van der Vegt
27diakenGert Veldhorst
28diakenHannie Stapper
29diaken (secr. colloquium
doctum classis)
Marianne Osté

Alle ambtsdragers zijn te bereiken via e-mail: voornaam.achternaam@nieuwekerkgemeente.nl

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

  • 24 ouderlingen,
  • 4 ouderling-kerkrentmeesters en
  • 12 diakenen en
  • alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten (3)

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.