Kerkenraad

Eind 2023 heeft de kerkenraad een voorstel voor een andere opzet van de organisatie goedgekeurd. In de nieuwe organisatie wordt de vergaderdruk voor kerkenraadsleden verminderd en worden zaken op de juiste plaats en op het juiste moment besproken inclusief besluitvorming. In 2024 wordt de nieuwe organisatie uitgewerkt en opgenomen in de plaatselijke regeling.

 

De kerkenraad bestaat op dit moment uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterJudy Rijnhout
voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
06-37169714
2ouderling-scribaJoke Héjjas-Boone scriba@nieuwekerkgemeente.nl
3predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) werkgroepvertegenwoordigers
voorzitterJudy Rijnhout
scribaJoke Héjjas-Boone
predikant (wg vieringen)ds. Chris Kors
4ouderling (wg kerkrentmeesters)Wijtze Barkhuijsen
5ouderling (wg jeugd en jongeren)Elise Willeboordse
6ouderling (wg pastoraat)Annette Dekkers
7ouderling-kerkrentmeester (wg stadspastoraat)vacant
8ouderling (wg vorming & toerusting)Wydo van der Lee
9diaken (wg diaconie)Erik Heijn

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
10ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
11ouderlingGerda Filius - de Ridder
12ouderlingErnst van Hartingsveldt
13ouderlingHennie Kant
14ouderlingPiet van Keulen
15ouderlingTony Wallast
16ouderlingLia Picciuca
17diakenJanny Adriaanse
18diakenTrudie Dekker
19diakenMargreet de Muijnck
20diakenMarjan van Gilst
21diakenRien van Gorsel
22diakenAndrea van der Vegt
23diakenHannie Stapper
24diaken (secr. colloquium
doctum classis)
Marianne Osté

Alle ambtsdragers zijn te bereiken via e-mail: voornaam.achternaam@nieuwekerkgemeente.nl

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

  • 24 ouderlingen,
  • 4 ouderling-kerkrentmeesters en
  • 12 diakenen en
  • alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten (3)

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.