Kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment (juli 2019) uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterJan Borst, telefoon (0118) 641127, voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
2ouderling-scriba
tg communicatie
Janneke Goudswaard-Moerland
scriba@nieuwekerkgemeente.nl
06 - 4053 3631
3Predikant
tg eredienst
ds. Johan Beijer
johan.beijer@nieuwekerkgemeente.nl
4DiakenMarieken Mekking
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609
5KerkrentmeesterSam Gideonse

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) taakgroepvertegenwoordigers
6predikantds. Jörg Buller
7predikantds. Paulien Couvée
8predikantds. Jacobine Scholte de Jong
9tg diaconieRonny Boogaard
10tg jeugd & jongerenEdwin Constandse
11tg kerkrentmeesters
tg stadspastoraat
Johan de Koning
12tg ouderenPiet van Keulen
13tg pastoraatMarijke Duinkerke
14tg vorming & toerustingWydo van der Lee

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
15ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
16ouderlingJan Borst
17ouderlingHanneke de Danschutter
18ouderlingArie Dijkhuizen
19jeugdouderlingMartin Haverkamp
20ouderlingJoke Héjjas - Boone
21ouderlingHans Jobse
22ouderlingKees de Korte
23ouderlingLia Picciuca
24ouderlingRia Porte
25ouderlingWim Verhage
26ouderlingKarin Wijmenga
27ouderling-kerkrentmeesterWijtze Barkuijsen
28ouderling-kerkrentmeesterSam Gideonse
29diakenLaus Bosselaar
30diakenDavid Brouwer
31diakenMarlous van Ingen
32jeugddiakenJan Korteweg
33jeugddiakenMargreet de Muijnck
34diakenMarianne Osté
35diakenHenk Verbrugge
36diakenDora Willemse
Boventallige leden grote kerkenraad, met bijzondere opdracht
37ouderling Raad van KerkenHarm Verbeek
38ouderling-kerkrentmeester, voorzitter CvKBep Huijbregtse

Omvang kerkenraad

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.