Kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment uit de volgende ambtsdragers:

Moderamen

1ouderling-voorzitterJudy Rijnhout
voorzitter@nieuwekerkgemeente.nl
06-37169714
2ouderling-scribaJoke Héjjas-Boone scriba@nieuwekerkgemeente.nl
3predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
4diakenMargreet de Muijnck
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
5ouderling-kerkrentmeesterWijtze Barkhuijsen
wijtze.barkhuijsen@nieuwekerkgemeente.nl

Kleine kerkenraad

Moderamen, (overige) predikanten
en (overige) taakgroepvertegenwoordigers
voorzitterJudy Rijnhout
scribaJoke Héjjas-Boone
6predikantds. Paulien Couvée
predikant (tg vieringen)ds. Chris Kors
diaken (tg diaconie)Margreet de Muijnck
ouderling (tg kerkrentmeesters)Wijtze Barkhuijsen
7ouderling (tg communicatie)Janneke Goudswaard
8ouderling (tg jeugd en jongeren)Elise Willeboordse
9ouderling (tg pastoraat)Gerda Filius
10ouderling-kerkrentmeester (tg stadspastoraat)vacant
11ouderling (tg vorming & toerusting)Wydo van der Lee
12ouderling (tg ouderen)Lia Picciuca

Grote kerkenraad

Kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers
13ouderlingMargreet Bezemer - Kralt
14ouderlingAnette Dekkers
15ouderlingGerda Filius - de Ridder
16ouderlingErnst van Hartingsveldt
17ouderlingRia Porte
18ouderlingPiet van Keulen
19ouderlingTonny Wallast
20ouderlingKarin Wijmenga
21ouderling-kerkrentmeesterMarc van Mourik
22diakenJanny Adriaanse
23diakenTrudie Dekker
24diakenErik Heijn
25diakenMarjan van Gilst
26diakenRien van Gorsel
27diakenClaudia Roos
28diakenAndrea van der Vegt
29diakenGert Veldhorst
30diakenHannie Stapper
31diaken (secr. colloquium
doctum classis)
Marianne Osté

Alle ambtsdragers zijn te bereiken via e-mail: voornaam.achternaam@nieuwekerkgemeente.nl

De omvang van de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling is:

  • 24 ouderlingen,
  • 4 ouderling-kerkrentmeesters en
  • 12 diakenen en
  • alle aan de wijkgemeente verbonden predikanten (3)

In totaal dus 43 ambtsdragers, exclusief eventuele boventallige leden met een bijzondere opdracht.