Vertrouwenspersonen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging  houden jammer genoeg bij kerkmuren niet op.

De  synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is o.a. opgenomen dat er gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten zullen worden aangesteld.

Binnen de ring Walcheren van de PKN zijn daartoe stappen gezet. De gedachte is dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen, maar dat er namens de ring zowel een vrouw, alsook een man hiervoor zullen worden gezocht.

Ondergetekenden zijn dan ook door de ring Walcheren gevraagd als vertrouwenspersonen beschikbaar te zijn voor PKN- gemeenten in Walcheren. Gemeenteleden, van gemeenten die met ons een overeenkomst gesloten hebben (zoals de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg), kunnen ons benaderen bij klachten. Als vertrouwenspersonen volgen wij het protocol van de Protestantse Kerk. Het is dus niet de bedoeling dat we als vertrouwenspersonen het werk doen wat de taak van anderen is, zoals het verrichten van onderzoek of wat bij de pastor(aal medewerker) hoort of bij een therapeut Wij kunnen gemeenteleden met klachten verwijzen en we hebben de rol van wegwijzer en procesbegeleider in deze klachtenprocedure.

 

Met vriendelijke groet,

Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN, altsteglich@gmail.com)

Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW, jaap.lukasse@gmail.com)