Kindernevendienst

Iedere zondag is er voor de kinderen van 4 – 12 jaar gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan. De kinderen beginnen de dienst samen met de andere bezoekers in de kerk. Vóór de Bijbellezingen is er vaak nog een gesprekje met de kinderen en zingen we met elkaar een kinderlied. Hierna gaan de kinderen naar het Hofje voor hun eigen dienst, waarbij we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun manier van geloofsbeleving. We werken gewoonlijk in twee groepen: een groep met kinderen van de groepen 1 – 4 van de basisschool en een groep met kinderen uit de groepen 5 – 8. De kinderen komen voor de mededelingen weer terug in de kerk, zodat ze aanwezig kunnen zijn bij het laatste lied en de zegen.

 

Coördinator: Johanneke de Hoop, johanneke.dehoop@nieuwekerkgemeente.nl