Preek van de leek

Spraakmakende mensen gaan als leek voor in een kerkdienst. Zij schrijven hun eigen preek, geven zelf invulling aan de liturgie en kiezen muziek, die daar bij past, nu eens vertrouwd, dan weer verrassend.

Op zondag 7 april is er een nieuwe preek van de leek. Dat is een kerkdienst, niet met een theoloog, maar met een leek die met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uitstijgt. Weliswaar zijn deze leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. Vorig jaar was het Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws museum, die een begin maakte met de preek van de leek. In april is het Hugo de Jonge, van huis uit een Zeeuw, Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (CDA).
De dienst begint om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte.

Van harte welkom!

Namens werkgroep Vorming & toerusting,

ds. Paulien Couvée