Preek van de leek

Spraakmakende mensen gaan als leek voor in een kerkdienst. Zij schrijven hun eigen preek, geven zelf invulling aan de liturgie en kiezen muziek, die daar bij past, nu eens vertrouwd, dan weer verrassend

Op zondag 18 juni zal Hannie Kool, directeur van de Zeeuws Archief de preek verzorgen.

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, influencers en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Onder hen zijn er mannen en vrouwen die opvallen door hun lef en visie, die zich op onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen.

Hoe zou het zijn als zulke mensen voor één keer de vorm van een kerkdienst zouden beproeven. Wat gebeurt er als je hen laat nadenken over een kerkdienst; hen laat zingen, lezen, bidden en collecteren? Wat zou de actualiteit zijn als zij een Bijbeltekst aan ons dagelijkse leven koppelen?

Een kerkdienst, niet met een theoloog, maar met een leek die met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uitstijgt. Weliswaar zijn deze leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.

Op twee zondagen in 2023 beklimmen twee leken de kansel van de Nieuwe Kerk Gemeente. Mensen met een Zeeuwse connectie die in de samenleving van zich hebben laten horen. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit.

Op een echte kansel houden deze spraakmakende mensen een persoonlijk betoog over een Bijbeltekst die ze zelf hebben uitgekozen. De taakgroep V&T ziet erop toe dat deze toespraak onderdeel is van een sober opgezette kerkdienst.

De diensten beginnen  om 16.30 uur in de Nieuwe Kerk. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

De toegang is vrij, maar er is wel een collecte.