Pastoraat

Pastoraat – Omzien naar elkaar

Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

 

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de predikant of het meldpunt pastorale zaken voor het desbetreffende pastoraatsgebied. De indeling van de pastoraatsgebieden vindt u via deze link

Pastoraatsgebied A – ds. Jacobine Scholte de Jong
meldpunt pastorale zaken: Marijke Duinkerke-Brouwer
tel. 0118 853 466 of meldpunt-A@nieuwekerkgemeente.nl

Pastoraatsgebied B – ds. Johan Beijer
meldpunt pastorale zaken: Marijke Duinkerke-Brouwer
tel. 0118 853 466 of
meldpunt-B@nieuwekerkgemeente.nl

Pastoraatsgebied C – ds. Paulien Couvée
meldpunt pastorale zaken: Magda de Troye,
tel. 0118 616 725 of meldpunt-C@nieuwekerkgemeente.nl

 

De taakgroep pastoraat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: vacature
Penningmeester: David Kasse, e-mail: davido@zeelandnet.nl
Notulist: Piet Volker, e-mail:  p.c.volker@gmail.com

Leden:
Margreet Bezemer-Kralt, e-mail: m.bezemer@nieuwekerkgemeente.nl
Hanneke de Danschutter, e-mail: h.dedanschutter@nieuwekerkgemeente.nl
Marijke Duinkerke, e-mail:  meldpunt-B@nieuwekerkgemeente.nl
Joke Héjjas, e-mail:  j.hejjas@nieuwekerkgemeente.nl
Hans Jobse, e-mail:  h.jobse@nieuwekerkgemeente.nl
Kees de Korte, e-mail:  k.dekorte@nieuwekerkgemeente.nl
Ria Porte-Buijze, e-mail: r.porte@nieuwekerkgemeente.nl
ds. Jacobine Scholte de Jong, e-mail: jacobine.scholtedejong@nieuwekerkgemeente.nl

Emailadres: taakgroep.pastoraat@nieuwekerkgemeente.nl