Pastoraat

Omzien naar elkaar

Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Paulus gaf aan dat gelovigen – in al hun verscheidenheid – samen het ene lichaam van Christus vormen. Het is meer dan een organisatie of vergadering: het is een diep verbonden-zijn van mensen die elkaar dragen. Als gemeente willen wij oog hebben voor elkaars vreugden en noden. Bij dieptepunten van ziekte en verlies er voor elkaar zijn. De grond daarvan is liefde (1 Kor. 13). Liefde bouwt de gemeenschap op. Die gemeenschap als  lichaam van Christus moet onderhouden en gevoed worden. Eén van de manieren waarop dit gebeurt is het pastoraat. Het pastoraat in onze gemeente wordt gecoördineerd door de taakgroep pastoraat.

Pastoraat is geestelijke begeleiding: zoeken naar het verband tussen ons eigen levensverhaal en het verhaal van God en mens. Trefwoorden daarbij zijn ‘zoeken en ontdekken’, ‘vragen stellen’, ‘bijstaan’, ‘begeleiden’, ‘heel maken’, ‘verzoenen’. Ook kan het gesprek gaan over ethische vragen in de concrete leefsituatie.

Pastoraat is iets dat van ieder gemeentelid mag worden verwacht, hoe kleinschalig ook. Als lid van de kerk mag je een beroep doen op de gemeenschap en die gemeenschap doet op haar beurt een beroep op de leden om naar elkaar om te zien. Daarnaast is er het pastoraat door predikanten, ouderlingen en contactpersonen. Heeft u of heb je behoefte aan een gesprek, neem dan gerust contact op.

>> Klik hier voor contactgegevens. <<

Belangrijke momenten

Contact

De taakgroep pastoraat is per e-mail bereikbaar via: taakgroep.pastoraat@nieuwekerkgemeente.nl

Samenstelling taakgroep

De taakgroep pastoraat bestaat uit de volgende leden: