Commissie ‘Communicatie’

De commissie ‘Communicatie’ draagt zorg voor:

a. een actuele website waarbij de bijdragen van de andere werkgroepen en commissies essentieel is.

b. andere hedendaagse vormen van communicatie (social media)

c. eenduidige wekelijkse berichtgeving aan gemeenteleden d.m.v. zondagsbrieven en/of andere middelen van communicatie.

d. ondersteuning van werkgroepen bij het opstellen en corrigeren van brieven en het ontwerpen van flyers en posters.

 

De commissie is niet verantwoordelijk voor het Nieuwe Kerkblad, maar de commissieleden maken wel deel uit van de redactie van het Nieuwe Kerkblad.

 

De taakgroep bestaat uit:

  • Niek van Belzen, niek.vanbelzen@nieuwekerkgemeente.nl
  • Janneke Goudswaard, janneke.goudswaard@nieuwekerkgemeente.nl (ouderling, link kerkenraad)

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze commissie komen versterken. Interesse? Neem dan contact op via commissie.communicatie@nieuwekerkgemeente.nl