Communicatie

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Communicatie draagt zorg voor

a.       Contact en overleg met de redactie van het MKB

b.       Een actuele website

c.       Andere hedendaagse vormen van communicatie (social media)

d.       Eenduidige wekelijkse berichtgeving aan gemeenteleden d.m.v. zondagsbrieven en/of andere middelen van communicatie

De taakgroep bestaat uit: