Kerkdiensten ouderenpastoraat

Kerkdiensten/bijeenkomsten in de komende tijd

Hof ’t Seijs

Vrijdag 22 december is er een kerstmiddag in samenwerking met de geestelijke verzorging van Zorgstroom in de ontmoetingsruimte van Hof ’t Seijs voor alle bewoners.

Willibrord
Kerkdienst
Zaterdag 2 december om 17.00 uur :ds. Johan Beijer
Zondag 24 december om 17.00 uur een oecumenische kerstviering. Voorgangers: pastoraal medewerkster Ria Mangnus en ds. Chris Bakker.

Kranesteijn
Kerkdienst
Dinsdag 19 december om 15.00 uur. Voorganger is ds. Chris Bakker

Hof Mondriaan
Maandag 18 december 15.00 uur: een kerstmiddag in samenwerking met de geestelijke verzorging van Zorgstroom voor alle bewoners van Hof Mondriaan.

Buitenrust
Kerkdienst
woensdag 6 december om 14.30 uur Voorganger is ds. Jan Nauta.
Woensdag 20 december 15.00 uur: een kerstmiddag in samenwerking met de geestelijke verzorging van Zorgstroom.  Alle bewoners van Buitenrust zijn van harte welkom.

Het Toorenhuis
Kerkdienst
donderdag 21 december 14.30 uur: Voorgangers dhr. Joop Bimmel en ds. Chris Bakker.

.

“In een ander komt U soms even voorbij. In een vreemde ander bent U soms onverwacht nabij.”

(Marinus van den Berg)

Ontmoetingen met een ander, en daarin iets beleven van de ontmoeting met de Ander. Dat kan zomaar gebeuren in een gesprek, in een viering, in een woord of in een gebaar.
De pastorale zorg voor gemeenteleden / bewoners in de zorgcentra Hof Klarenbeek, Sint Willibrord, Hof ’t Seijs. Kranesteijn, Hof Mondriaan en Buitenrust wordt verzorgd door de ouderenpredikant in samenwerking met de wijkpredikanten. In elk huis is een pastoraal team.

Alle bewoners die bij de PGM zijn ingeschreven worden bezocht door leden van het pastoraal team. De pastorale teams en de wijkpredikanten verzorgen vieringen in de verschillende huizen.

Voor vragen over het bezoekwerk en het doorgeven van ziekte en ziekenhuisopname kunt u altijd terecht bij de leden van het pastoraal team of bij de predikanten.

Aanspreekpunt voor het ouderenpastoraat is ds. Chris Bakker. Email: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl
Telefoon: 0118-637731

 

Willibrordhuis predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)

Aanspreekpunt is Lia Picciuca (pastoraal ouderling), email: g.picciuca@hetnet.nl
Oecumenische vieringen worden op de zaterdag om 17.00 uur gehouden. Deze diensten worden door de pastores van de Petrus en Paulus Parochie en op de eerste zaterdag van de maand door een predikant van de PGM gehouden.

 

Hof ’t Seijs predikant: ds. J. Nauta (telefoon: 0118-625938)

Kerkdiensten worden op de laatste vrijdag van de maand gehouden om 15.00 uur. Een gesprekskring wordt één keer per maand gehouden. Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

 Hof Klarenbeek Gerbrandylaan predikant: ds. J.Beijer (telefoon: 0118681634) en ds. J.C. Scholte de Jong (telefoon: 06-51826469)
Op verzoek kan een huiskamerviering gehouden worden in één van de woningen van de bewoners.

 

Kranesteijn Hof ter Vestelaan 1-7 Predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
Op de tweede dinsdag van de maand wordt in één van de ontmoetingsruimten een viering gehouden.

 

Hof Mondriaan: predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op donderdag om 14.30 uur Huisvieringen worden door een werkgroep voorbereid.

Er is de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hoeksteen via een videoverbinding op de televisie te volgen. Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

Buitenrust predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op woensdag om 14.30 uur. Korte vieringen worden door een werkgroep voorbereid. Twee keer per jaar wordt in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

Het Toorenhuis predikant: ds. C. Bakker(telefoon: 0118-637731).
Eén keer per maand wordt er op donderdag een kerkdienst gehouden.

Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl