Kerkdiensten ouderenpastoraat

Kerkdiensten/bijeenkomsten in de komende tijd:

Vieringen

zaterdag      7-sep 17.00 uur    Willibrord          dhr. Jo Bimmel
donderdag  12-sep 14.30 uur Hof Mondriaan Ds .J.Buller
woensdag   18-sep 14.30 uur Buitenrust          Dhr. Rens Stobbelaar
donderdag  19-sep 14.30 uur Toorenhuis        dhr. Jo Bimmel
dinsdag        24-sep 15.00 uur Kranesteijn       dhr. Kees Simons
donderdag  26-sep 14.30 uur Compagnieplein dhr. Kees Simons
vrijdag          27-sep 15.00 uur Hof ’t Seijs         Ds .J.Buller

zaterdag      5-okt 17.00 uur   Willibrord            Ds .J.Buller
woensdag   16-okt 14.30 uur Buitenrust           Ds .J.Buller
donderdag  17-okt 14.30 uur Toorenhuis         Ds .J.Buller
donderdag  17-okt 14.30 uur Hof Mondriaan huisviering
dinsdag       22-okt 14.30 uur Kranesteijn          Ds .J.Buller
vrijdag         25-okt 15:00 uur Hof ’t Seijs            Ds .J.Buller
donderdag 31-okt 14.30 uur Compagnieplein Ds .J.Buller

 

“In een ander komt U soms even voorbij. In een vreemde ander bent U soms onverwacht nabij.”

(Marinus van den Berg)

Ontmoetingen met een ander, en daarin iets beleven van de ontmoeting met de Ander. Dat kan zomaar gebeuren in een gesprek, in een viering, in een woord of in een gebaar.
De pastorale zorg voor gemeenteleden / bewoners in de zorgcentra Hof Klarenbeek, Sint Willibrord, Hof ’t Seijs. Kranesteijn, Hof Mondriaan en Buitenrust wordt verzorgd door de ouderenpredikant in samenwerking met de wijkpredikanten. In elk huis is een pastoraal team.

Alle bewoners die bij de PGM zijn ingeschreven worden bezocht door leden van het pastoraal team. De pastorale teams en de wijkpredikanten verzorgen vieringen in de verschillende huizen.

Voor vragen over het bezoekwerk en het doorgeven van ziekte en ziekenhuisopname kunt u altijd terecht bij de leden van het pastoraal team of bij de predikanten.

Aanspreekpunt voor het ouderenpastoraat is ds. Chris Bakker. Email: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl
Telefoon: 0118-637731

 

Willibrordhuis predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)

Aanspreekpunt is Lia Picciuca (pastoraal ouderling), email: g.picciuca@hetnet.nl
Oecumenische vieringen worden op de zaterdag om 17.00 uur gehouden. Deze diensten worden door de pastores van de Petrus en Paulus Parochie en op de eerste zaterdag van de maand door een predikant van de PGM gehouden.

 

Hof ’t Seijs predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)

Kerkdiensten worden op de laatste vrijdag van de maand gehouden om 15.00 uur. Een gesprekskring wordt één keer per maand gehouden. Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

 Hof Klarenbeek Gerbrandylaan predikant: ds. J.Beijer (telefoon: 0118681634) en ds. J.C. Scholte de Jong (telefoon: 06-51826469)
Op verzoek kan een huiskamerviering gehouden worden in één van de woningen van de bewoners.

 

Kranesteijn Hof ter Vestelaan 1-7 Predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
Op de tweede dinsdag van de maand wordt in één van de ontmoetingsruimten een viering gehouden.

 

Hof Mondriaan: predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op donderdag om 14.30 uur Huisvieringen worden door een werkgroep voorbereid.

Er is de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hoeksteen via een videoverbinding op de televisie te volgen. Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

Buitenrust predikant: ds. C. Bakker (telefoon: 0118-637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op woensdag om 14.30 uur. Korte vieringen worden door een werkgroep voorbereid. Twee keer per jaar wordt in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

 

Het Toorenhuis predikant: ds. C. Bakker(telefoon: 0118-637731).
Eén keer per maand wordt er op donderdag een kerkdienst gehouden.

Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl