Kerkdiensten ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat verzorgt vieringen in de verschillende verzorgingshuizen en woonvoorzieningen voor ouderen in Middelburg.

Deze vieringen zijn toegankelijk voor de bewoners van het verzorgingshuis of woonvoorziening.

In de weekbrief van de Nieuwe Kerkgemeente wordt vermeld waar en wanneer de viering in de komende week plaatsvindt.

 

Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl