Kerkdiensten ouderenpastoraat

Na een periode zonder diensten in de verzorgingshuizen zijn we reuze blij dat we heel voorzichtig een start mogen maken. Er zijn al bijeenkomsten geweest in Kranensteijn, Hof ’t Seijs en Compagnieplein.

Er zijn wel een aantal aanpassingen, de belangrijkste is dat de diensten alleen toegankelijk zijn voor de bewoners van het betreffende verzorgingshuis. Dus niet voor mensen die van buitenaf komen.

 

Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl