Kerkdiensten ouderenpastoraat

Kerkdiensten/bijeenkomsten in de komende tijd:

Vieringen:  In verband met het corona virus zullen er in de komende tijd geen diensten zijn.

April
Donderdag 9-apr 14.30 uur Hof Mondriaan Huisviering
Woensdag 15-apr 14.30 uur Buitenrust Ds. J. Buller
Donderdag 16-apr 14.30 uur Toorenhuis Ds. J. Buller (viering Avondmaal)
Vrijdag 24-apr 15.00 uur Hof ’t Seijs Ds. J. Buller
Donderdag 30-apr 14.30 uur Compagnieplein Ds. Chr. Bakker

 

Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl