Periodieke gift

Ga direct naar het formulier door op deze link te klikken Formulier periodieke gift

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u tijdens de openingstijden inleveren bij het kerkkantoor. U kunt het formulier ook in de brievenbus van het kerkkantoor doen (Nieuwe Kerkgang 7) of per post versturen. Let er in alle gevallen op dat de benodigde handtekeningen aanwezig zijn.

Na verwerking door het kerkkantoor krijgt u een exemplaar terug voor uw belastingaangifte.
Adres en openingstijden van het kerkkantoor vindt u
hier.

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer…Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan uw kerk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan uw kerkelijke gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze Nieuwe Kerkgemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met de taakgroep kerkrentmeesters