Basiscatechese

Basiscatechese is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool.

In de basiscatechese gaan we aan de slag met hoofdthema’s van het christelijk geloof op een creatieve en informatieve wijze. Basiscatechese beperkt zich niet tot de ruimte waarin het plaatsvindt: de kerk. Thuis komen jullie veel van de thema’s waar wij op de basiscatechese over praten ook tegen. Soms sluiten we daarbij aan door jullie ouders de gelegenheid te bieden om op eenvoudige wijze mee te doen met ons programma.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ds. Paulien Couvée, tel. 629927 of e-mail: paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl

Met een hartelijke groet,

ds. Paulien Couvée
Vlissingsesingel 28
4335 GA Middelburg

 

2024

In het nieuwe jaar gaan we van start met de basiscatechese. Basiscatechese is voor jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool. We ontmoeten elkaar op dinsdagmiddag van
15.45-16.45 uur in de jeugdruimte van het Hofje, boven de inloop, te bereiken via de hoofdingang van het Hofje onder de Toren. In de basiscatechese gaan we aan de slag met hoofdthema’s van het christelijk geloof op een creatieve en informatieve wijze. Onze eerste ontmoeting is op dinsdag 30 Januari. Jongeren die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Ik verheug me er op! Ds. Paulien Couvée