Basiscatechese

Basiscatechese is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool.

In de basiscatechese gaan we aan de slag met hoofdthema’s van het christelijk geloof op een creatieve en informatieve wijze. Basiscatechese beperkt zich niet tot de ruimte waarin het plaatsvindt: de kerk. Thuis komen jullie veel van de thema’s waar wij op de basiscatechese over praten ook tegen. Soms sluiten we daarbij aan door jullie ouders de gelegenheid te bieden om op eenvoudige wijze mee te doen met ons programma.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ds. Paulien Couvée, tel. 629927 of e-mail: paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl

Met een hartelijke groet,

ds. Paulien Couvée
Vlissingsesingel 28
4335 GA Middelburg