Collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten zijn er in de wijkgemeente twee rondgangcollecten waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie en de tweede voor het werk in de eigen wijkgemeente. De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van deze collectebonnen tijdens de diensten op alle vier-plekken van de Protestantse Gemeente Middelburg. De collectebonnen zijn (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar voor de belasting.
Collectebonnen zijn te verkrijgen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer

NL46INGB0000669074 t.n.v. Protestantse gemeente Middelburg. Vermeld hierbij uw adres en welke bonnen u wenst.

De bonnen zijn beschikbaar in vellen van 20 stuks, waarbij iedere bon een verschillende waarde vertegenwoordigt.

Bonnen van 50 cent kosten € 10,00 per vel
Bonnen van 75 cent kosten € 15,00 per vel
Bonnen van 1 euro kosten € 20,00 per vel
Bonnen van 2 euro kosten € 40,00 per vel
Bonnen van 5 euro kosten € 100,00 per vel
Bonnen van 10 euro kosten € 200,00 per vel

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd of per post verzonden.