Categorie: Nieuws

Inzameling voor voedsel- en kledingbank 25 maart – 1april

De voedsel- en kledingbank kunnen uw bijdragen in deze tijd goed gebruiken. Op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april tussen 10 en 12 uur kunt u boodschappen en kleding brengen bij de herberg. De voedselbank heeft op dit moment vooral behoefte aan: pasta’s, rijst, mix voor macaroni, spaghetti, bami en nasi. Koffie, thee, pindakaas en conserven.

Als u niet in de gelegenheid bent om iets te brengen, kunt u ook een gift overmaken aan de diaconie.
Via NL50 RABO 0385382871 ten name van de diaconie Protestante Gemeente Middelburg.
Graag vermelden dat het voor de voedselbank is

 

Workshop – je eigen huispaaskaars maken – 5 april

Elk jaar wordt in de Paasnacht het licht op de nieuwe Paaskaars ontstoken, waarna de kaars de donkere kerk ingedragen wordt en het licht ervan gedeeld met alle aanwezigen. De symboliek van de Paaskaars gaat terug op een gebruik in de vroegchristelijke kerk. Men begon de samenkomsten met het binnendragen van het ‘Licht van Christus’. In de Paasnacht gebeurde dat op een nog uitbundiger wijze en vierde zo Christus’ verrijzenis uit de dood!

Behalve in de kerk gebruiken veel mensen ook thuis een Paaskaars. Die brandt bijvoorbeeld tijdens de maaltijden of ook wel op andere speciale momenten. Zo’n ‘huispaaskaars’ kan je natuurlijk bestellen, maar ook: zelf maken! Daartoe nodigen wij u en jou uit.

De opzet van deze workshop

Deelnemers krijgen tevoren via de mail alvast een stukje informatie aangereikt met o.a. voorbeelden van symboliek die je op de kaars aan zou kunnen brengen. Stukje inspiratie om een eigen ontwerp te maken.

Op de avond zelf vertellen we kort iets over de achtergrond van de Paaskaars en de lichtsymboliek, en laten vervolgens zien hoe Paaskaarsen heel sober maar ook heel rijk, heel traditioneel maar ook heel eigentijds vormgegeven kunnen worden.

Daarna gaan we zelf aan het werk. We leggen uit op wat voor manieren je jouw eigen kaars van symbolische voorstellingen kunt voorzien (kaars beschilderen of met was je ontwerp op de kaars aanbrengen). Desgewenst kunnen we ook nog helpen met het maken van een ontwerp. Denk niet te snel: dit kan ik niet, met elkaar komen we er heus wel uit!

Datum              Woensdag 5 april

Tijd                  19.30-21.30 uur

Plaats              Hofje (Herberg beneden, ingang t.o. de Nieuwe Kerk)

Begeleiders      Marja de Waard en Chris Kors

 

Aanmelden en Kosten

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart:

chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl tel: 06-28206798

 

De kosten hangen af van waar je voor kiest: zorg je zelf voor de kaars of kopen wij die voor je in? Wil

je de kaars beschilderen of wil je liever werken met was? Als richtbedrag voor wanneer wij zorgen

voor kaars en materialen: ca. €20,-

 

Expositie: ‘Het verhaal in Beeldentaal’

Kunstenaar Gert de Graaf (1963) exposeert in de Koorkerk en Nieuwe Kerk met ‘Het verhaal in Beeldentaal’. In een 32-tal werken geeft deze expositie een impressie in beelden van het leven van Jezus vanaf de aankondiging van zijn geboorte tot zijn sterven en opstanding. In beide kerken wordt een gedeelte van dit verhaal weergegeven, waarbij in de Koorkerk de nadruk ligt op het begin, de geboorte van Jezus, en van daaruit toewerkt naar het sterven en de opstanding van Jezus in de Nieuwe Kerk. Gert de Graaf heeft zijn jeugd in Middelburg doorgebracht. Gert de Graaf heeft de expositie opgedragen aan zijn dochter Mirte, die Downsyndroom had. Zij is in 2005 op 15-jarige leeftijd overleden.

De opening vindt plaats op zaterdag 15 april om 16.00 uur. (Kerk open vanaf 15.30 uur). De ‘Zeeuwse Muzikanten’ zorgen voor een vrolijke muzikale noot bij het geheel. Iedereen is van harte welkom bij deze feestelijke opening en om de expositie te bekijken. De expositie is vanaf 15 april drie maanden lang te bezichtigen op werkdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur en na de zondagse kerkdiensten van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Met Lectio Divina & Creativiteit op weg naar Pasen

Lectio Divina is een eeuwenoude manier van biddend bijbellezen. Je zou het ook een manier van lezen met je hart kunnen noemen. Niet zozeer gericht op verklaren en begrijpen, als wel op ontvangen en ontmoeten. Biddend luisteren naar woorden uit de Bijbel, die woorden op je in laten werken, en in de ontmoeting met God ontdekken wat jou hierin gegeven wordt.

In deze kring voegen we er nog een bijzonder element aan toe. Nadat we de tijd hebben genomen voor de Lectio Divina, gaan we vervolgens op een creatieve manier verder met de gevoelens, gedachten, inzichten die we in de Lectio hebben opgedaan. We maken daartoe gebruik van een rijke verscheidenheid aan creatieve werkvormen en zullen elke keer in ieder geval twee vormen aanbieden. Er is veel mogelijk. Denk aan werken met verf, houtskool of krijt; maar ook schrijvenderwijs is van alles mogelijk.

Wanneer? Op dinsdagavond 7 en 21 maart en 4 april tussen 19.30-21.30 uur

Waar? In de ‘Hal’ van het Hofje

Kosten? Er zal een bescheiden bijdrage gevraagd worden voor de aanschaf van materialen

Aanmelden: uiterlijk 5 maart (de kring zit eigenlijk vol, evt. nog ruimte voor 1 of 2 personen)

Begeleiding en aanmelden:

ds.Jolanda Allewijn, jolanallewijn@gmail.com

ds.Chris Kors, chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl

Binnenkort: Michacursus – Opkomen voor gerechtigheid

Michacursus start binnenkort

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Vind je dat ons milieu actieve aandacht nodig heeft? Ondersteun je duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld en wil je jouw talenten en mogelijkheden inzetten om recht te zetten wat krom is? Ben je benieuwd wat God dan van ons vraagt? Je ontdekt het in de MICHA cursus!

Micha Nederland – Opkomen voor gerechtigheid vanuit Micha 6:8

 

In een groep van 5 à 10 gemeenteleden komen we 7 keer bij elkaar (maandelijks) en sluiten af in november en is er een dienst in oktober op Micha zondag. De leiding is in handen van Jan Willem en Johanneke de Hoop.

Interesse?

Geef je, uiterlijk 24 februari as. op bij Wydo van der Lee: wydo.vanderlee@nieuwekerkgemeente.nl

Leeskring Etty Hillesum: informatiebijeenkomst 17 februari

Eind 2022 verscheen ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’. Een prachtige biografie geschreven door Judith Koelemeijer. Het boek roept vragen op en zet aan tot nadenken. Voor ieder die belangstelling heeft, start het Etty Hillesum Huis binnenkort een leeskring waarin het boek centraal staat. De vraag wat zij nu nog voor ons betekent komt dan zeker aan de orde. Om aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers is er een informatiebijeenkomst. U bepaalt daarna of u zich wilt inschrijven.

Datum informatiebijeenkomst: Vrijdag 17 februari tussen 16.00 – 17. 00 uur

Plaats: Etty Hillesum Huis, Molenwater 77 Middelburg.

Meer informatie en opgave (niet verplicht): info@ettyhillesumhuis.nl

Deelname aan de bijeenkomst op 17 februari is gratis.

Kerk in Actie voor noodhulp

Onlangs werden Turkije en Syrië getroffen door allesverwoestende aardbevingen. Kerk in Actie kan mensen in het toch al zo kwetsbare Syrië direct noodhulp bieden via haar goed functionerende netwerk. Concreet: Kerken vangen nu zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. De hulp wordt direct op de juiste plek gegeven.

 

Zondag 12 februari is er in de Nieuwe Kerkgemeente en Koorkerkgemeenschap gecollecteerd voor dit doel. Maar ook nu is uw steun dringend nodig. U kunt uw gift ook overmaken naar NL 50 RABO 0385382871 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg ovv. Noodhulp voor aardbevingen.

Lunch op zondag – elke tweede zondag van de maand

Met ingang van 7 januari aanstaande wordt er weer gestart met lunchen op zondag in de inloopruimte in het Hofje. Elke tweede zondag van de maand bent u van van harte welkom om samen met anderen te lunchen en zo de zondagmiddag gezellig te beginnen. En wie weet maakt u na de lunch nog een wandeling met een andere gast of speelt u samen een gezelschapsspel.

Aanstaande zondag, 12 februari, is het dus weer zover. Vanaf 11.30 – 13.30 eten we samen een kop soep en broodjes, koffie en thee erbij. Er is een ‘soepgroep’ en een vrijwilligersgroep die voor het geheel zorgt. Nu nog een groep deelnemers. Aanmelden is niet nodig.

Van harte uitgenodigd!

 

 

Volgende pagina »