Categorie: Nieuws

Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen.

In deze periode zijn er wekelijkse vespers:

  • Op Aswoensdag 14 februari zal er net als vorig jaar een oecumenische viering plaatsvinden in de Oud-katholieke kerk. Rector Wim van den Berg en ds.Chris Kors zijn de voorgangers in deze viering, waarin ook de bestrooiing met as bediend zal worden. De viering begint om 19.30 uur (en niet, zoals abusievelijk vermeld in de Weekbrief afgelopen weekend, om 10.00 uur)(let op: op de weekbrief van 11 februari staat een verkeerde aanvangstijd vermeld)
  • Vanaf 21 februari elke woensdag om 19.30 uur een vesper in de Nieuwe Kerk

In de Stille week:

• Zondag 24 maart Palmpasen 10.00 uur: ds. Paulien Couvée
• Donderdag 28 maart Witte Donderdag 19.30 uur: ds. Paulien Couvée
• Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. Chris Kors
• Zaterdag 30 maart Paaswake 21.30 uur: ds. Paulien Couvée
• Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur: ds. Chris Kors

 

Iedereen is van harte welkom om deze vespers en vieringen mee te beleven.

Tips en ideeën voor de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning als voorbereiding op het feest van Pasen. We maken veertig dagen ruimte in ons leven, ruimte in onze ziel, om ons te concentreren op de weg van Jezus.

Een Veertigdagenkalender helpt om dagelijks stil te staan en deze periode bewust te beleven. Dit jaar delen we niet standaard Veertigdagenkalenders uit. Wel zullen we ze bestellen en bezorgen bij gemeenteleden die geen internetverbinding hebben. Overige gemeenteleden raden we aan een kalender te bestellen via protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. U kunt kiezen tussen een papieren of een digitale versie.
Naast de Veertigdagenkalender hebben we een klein boekje gemaakt met 40 tips om je te bezinnen op je geloof in deze tijd.

Via deze link kunt het boekje bekijken of downloaden.

De tips zijn ingedeeld in drie categorieën: gebed en bezinning, solidariteit en soberheid. Bij de eerste categorie, het zoeken naar bezinning, stilte, het opruimen van je ziel om plaats te maken voor de ontmoeting met God, is het misschien mooi en verbindend om gebruik te maken van de paarse kaars die we bij dit boekje uitdelen.
Aan het einde van het boekje vindt u een overzicht van de vespers en de vieringen in deze Veertigdagentijd, de stille week en Pasen.

 

Dat het ons zal inspireren en verbinden als gemeente van de Opgestane Heer!

Namens de werkgroep Vorming & Toerusting,
Marinke Vollenberg
Ds. Paulien Couvée

Kamperen met de Nieuwe Kerkgemeente

Dit voorjaar zal er opnieuw een kampeerweekend georganiseerd worden voor de leden van de Nieuwe Kerkgemeente. We gaan in het weekend van 24 tot en met 26 mei 2024
naar Boerderijcamping de Kluithoek in Meliskerke. Vorig jaar hebben we een heel fijn weekend beleefd met elkaar. Het is zeker een aanrader om eens een keer mee te gaan! Misschien iets voor jou?

Het kampeerweekend is geschikt voor iedereen, jong en oud, als je maar beschikt over een eigen tentje, tent, caravan of camper. Het voordeel van de Kluithoek is dat er op deze camping ook een paar mooie chalets te huur zijn voor mensen die niet willen/kunnen kamperen, maar toch graag mee zouden gaan. Deze kan je zelf reserveren via de website: www.kluithoek.nl. Graag even aan ons doorgeven als je hier gebruik van maakt!

De kosten voor het kampeerweekend zijn:
€ 57,50 p.p. voor de eerste twee personen
€ 42,00 extra deelnemer vanaf 13 jaar
€ 30,00 extra kind t/m 12 jaar

Maak je gebruik van een chalet, dan is er daarnaast een kampbijdrage van € 25,00 voor deelnemers vanaf 13 jaar (€ 10,00 voor kinderen t/m 12 jaar).

Aanmelden voor 1 maart kan via www.nieuwekerkgemeente.nl/kampeerweekend
Heb je vragen? Je kan ons bereiken via email: kampeerweekend@nieuwekerkgemeente.nl

Iemand uit de voorbereidingsgroep
aanspreken kan natuurlijk ook!

Wij hebben er zin in!
Janneke Goudswaard, Arie Dijkhuizen, Jan Willem de Hoop, Jacomijn Davidse en Marjolein Schouls

Filmhuis 1 maart

Op vrijdag  1 maart draaien wij de volgende film.
Inloop met koffie en thee: 19.30 uur. Start: 20.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
Locatie: de Herberg in ’t Hofje, tegenover de grote deur van de Nieuwe Kerk.
Entree (incl. consumpties): € 5. Er is een pauze. Alleen contant betalen is mogelijk.

Voor de titel van de film verwijzen wij naar de weekbrief en het kerkblad. De huidige licentie staat ons helaas niet toe deze openbaar aan te kondigen.

Van harte welkom! De NKG- filmhuisgroep.

 

Preek van de leek – Hugo de Jonge 7 april

Spraakmakende mensen gaan als leek voor in een kerkdienst. Zij schrijven hun eigen preek, geven zelf invulling aan de liturgie en kiezen muziek, die daar bij past, nu eens vertrouwd, dan weer verrassend.

Op zondag 7 april is er een nieuwe preek van de leek. Dat is een kerkdienst, niet met een theoloog, maar met een leek die met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uitstijgt. Weliswaar zijn deze leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. Vorig jaar was het Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws museum, die een begin maakte met de preek van de leek. In april is het Hugo de Jonge, van huis uit een Zeeuw, Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (CDA).
De dienst begint om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte.

Van harte welkom!

 

Namens werkgroep Vorming & toerusting,

ds. Paulien Couvée

Elza Kuyk ‘Tussen erfgoed en Eredienst’ – 25 januari 19.30 uur

‘De toekomst van de abdijkerken met een frisse blik’

De werkgroep vorming & toerusting van de Nieuwe kerkgemeente heeft het initiatief genomen om samen met Elza Kuyk na te denken over het gebruik van onze kerkgebouwen. Elza Kuyk is theologe en werkzaam aan de VU te Amsterdam. Ze heeft een boek geschreven over het meervoudig gebruik van monumentale stadsgebouwen met als titel: ‘Tussen erfgoed en eredienst’. De titel van haar boek geeft al aan dat een kerkgebouw voor meer dan alleen de eredienst van een geloofsgemeenschap kan worden gebruikt.

Deze gedachte sluit aan bij de uitkomsten van ‘Kaders & keuzes’, een beleidsrichting die de kerkenraad recent heeft omarmd. Daarin is onder andere beschreven dat we gezamenlijk willen onderzoeken of het mogelijk is om meer te doen met de exploitatie van onze gebouwen.

Zijn er mogelijkheden voor de exploitatie van ons gebouw in combinatie met de zondagse erediensten die wij vieren?

Hoe kan meervoudig gebruik van de Nieuwe Kerk er in de toekomst uitzien?

Welke ervaringen zijn er uit andere kerken? Waar moeten we op letten?

We hebben Elza gevraagd om over haar boek en haar bevindingen te vertellen en in te gaan op deze vragen die ons bezighouden.

Uiteraard kunnen we niet over deze zaken nadenken zonder onze buren, de Koorkerkgemeenschap, met wie we het gebouw delen. Zij worden ook langs verschillende kanalen uitgenodigd voor deze avond.

Allen van harte welkom op donderdag 25 Januari om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

 

Namens de werkgroep vorming & toerusting, Wydo van der Lee

Winterstad Middelburg

Van 29 november t/m 13 januari vindt Winterstad Middelburg plaats. Een evenement waaraan tal van organisaties, ondernemers, horeca en ook kerken hun medewerking verlenen. Er valt dan weer een hoop te beleven in ons mooie
Middelburg! Onze bijdrage krijgt vorm in de Nieuwe Kerk onder de noemer

Sporen van licht in het donker
Etsen (bij Jezus’ geboorteverhaal) van Rembrandt in de Nieuwe Kerk.

Hiervoor zal de Nieuwe Kerk open zijn op 15, 23, 27, 29, 30 december, van 15.00-17.00 uur.
En ook tijdens de ‘Glinsterwandeling’ op 6 januari, van 16.00-18.00 uur.

Zie ook het bericht op ‘Wij zijn de stad‘.

Opbrengst huis-aan-huiscollecte voor Oekraïne

Vorige week is in heel Nederland huis-aan-huis gecollecteerd voor de kinderen in Oekraïne. De landelijke opbrengst zal nog even op zich laten wachten. Op Walcheren hebben ruim 300 collectanten (in 2022: 253) een bedrag van €28.000,- opgehaald (in 2022: €21.000). De opbrengsten van de QR-codes en persoonlijke digitale collectebussen zijn hier nog niet in verwerkt: die komen centraal binnen bij Kerk in Actie.
Heel veel dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen!! Heb je de collectant gemist en/of wil je nog bijdragen?

Maak dan je gift over naar Kerk in Actie, NL89ABNA 0457 457 457 onder vermelding van “Deurcollecte”. Of gebruik deze QR-code.

In de wetenschap dat elke euro een goede bestemming zal krijgen.

Met hartelijke groet,

Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema

Collectecoördinatoren.

Poëzieavonden – Start op 21 november

Naar aanleiding van de dichtworkshop van afgelopen mei start op dinsdag 21 november een reeks poëzieavonden. Deze avonden vinden eens in de ca. 6 weken plaats in ’t Hofje en starten om 20.00 uur. Op de avonden zullen we steeds enkele geselecteerde gedichten lezen en bespreken, met de mogelijkheid om thuis zelf een gedicht te schrijven.

De eerste avond staat gepland op 21 november. De volgende avonden zullen gehouden worden op 9 januari, 20 februari, 29 april, 21 mei en 2 juli.

Het maximum aantal deelnemers is 14. De groep wordt geleid door Mgr Dirk van Leeuwen.

Aanmelden kan bij Marinke Vollenberg: marinke.vollenberg@nieuwekerkgemeente.nl.

Van harte welkom!

Werkgroep Vorming & Toerusting

Actie Sintverrassing geslaagd

Samen met de Koorkerk ontvingen we 464 chocoladeletters. Er zijn 218 jutezakjes gevuld voor de kinderen. Bij de noodopvang van Studio A58 hebben we 180 letters gebracht. De stichting DOOR heeft ook letters ontvangen. De letters die over waren hebben we bij de Voedselbank ingeleverd, daar krijgen ze ook een goede bestemming.

We bedanken alle hulpsinterklazen heel hartelijk voor hun bijdragen.

Werkgroep diaconaat.

Volgende pagina »