Categorie: Nieuws

Hart voor de stad

Met het plaatsen van een kleurrijk ‘hart voor de stad’ markeert de Nieuwe Kerkgemeente de start van het zomerseizoen voor de openstelling van de kerk. En het hart was nog nauwelijks geplaatst of het werd al gebruikt als selfiespot!

Op maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur ben je van harte welkom in de stiltehoek van de Nieuwe Kerk. Je kunt er een kaars opsteken en even tot rust komen, bidden of een gesprek met elkaar hebben.

De toegang is via het verdiepte pleintje aan de Groenmarkt. De deur onder de galerij, vlak bij het hart, leidt direct naar de stilteplek. Er worden maximaal vier bezoekers tegelijk toegelaten. Vanzelfsprekend gelden de voorwaarden voor hygiëne en voldoende afstand tot elkaar. De rest van de kerk is voorlopig helaas niet toegankelijk. Maar je kunt wel de ruimte op je laten inwerken.

Tijdens de openingstijden staat naast het hart een brievenbus. Daarin kunnen kaarten gedaan worden voor anderen die de kerk zal doorsturen of bezorgen. Er kunnen ook bemoedigingen aan elkaar doorgegeven worden, gebeds- of bloemsuggesties gedaan of voorbeden gevraagd worden. Ook wanneer je iemand wilt aanbevelen in de aandacht van de kerk (pastoraal of diaconaal) of zelf graag een (telefonisch) gesprek wilt, kan dat via die brievenbus worden gemeld. Buiten de openingstijden kun je gebruik maken van de brievenbus naast de hoofdingang. Zo wil de kerk ook in deze lastige tijd in het midden van de samenleving staan.

Minecraft: de PaasChallenge

Heb je het al gezien? De Minecraft PaasChallenge!

Stel je voor… Je loopt rond in het Jeruzalem uit de tijd van Jezus: De tempel, paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemané, de bovenzaal en Golgota. In die wereld los je 10 puzzels op die allemaal te maken hebben met een bijbelverhaal uit de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem.

Er zitten nog extra opdrachten in het spel zelf. Aan het einde moet een belangrijke keuze gemaakt worden!!

Je kunt het spel spelen als je Minecraft hebt (of koopt). Het is getest voor PC en MAC desktopversie (java edition). Meer info: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/…/paaschallenge…/

De PaasChallenge Minecraft Edition is een spel om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal. Het spel is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren die graag spellen in Minecraft spelen. Of voor hen die dat graag eens willen ontdekken!

Tijdschrift GROND#6: Passie

De nieuwe uitgave van GROND is gereed. De titel is: Passie! Passie wil zeggen: lijden én hartstocht. ”De hartstocht voor uw huis zal mij verteren”, staat er in Psalm 69. Dat is in één zin het leven en sterven van Jezus samengevat. Hij zal aan zijn hartstocht, zijn liefde voor God, zijn toewijding, ten onder gaan. Jezus’ passie is het beide: hartstocht en lijden. Nu we in deze Veertigdagentijd leven moeten we met deze passie van Jezus beginnen. Anders raakt het je niet. Het begon met zijn hartstochtelijke liefde voor God en mensen. Aan die liefde heeft Hij geleden en is Hij gestorven. In dit nieuwe tijdschrift willen we beide kanten laten zien. We hebben ze gerangschikt aan de hand van de klassieke afbeeldingen van de veertien staties. Omdat het twee kanten zijn van hetzelfde woord, is het blad van twee kanten leesbaar. Op elke pagina staan die twee zijden tegenover elkaar. Ze ontmoeten en beïnvloeden elkaar. Wij hopen dat het in deze Veertigdagentijd zal inspireren!

Het tijdschrift GROND kost €4,- en is (nu we elkaar niet kunnen ontmoeten rond de diensten) op verschillende manieren te verkrijgen:

‘GROND | tijdschrift voor overdenking van modern geloof en religieus plezier’  is een uitgave van de taakgroep stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente

Online Palmpasen-optocht! Doe je mee?

Bekijk het filmpje van de Palmpasen-optocht!

= = = =

In deze bijzondere tijd zoeken we verbinding met elkaar. De Nieuwe Kerkgemeente organiseert daarom dit jaar een online Palmpasen-optocht!

Wie kan er meedoen?

Iedereen, dus jong en oud!

Hoe kun je meedoen?

  • Maak thuis een Palmpasen-stok (klik hier voor tips en uitleg).
  • Maak een foto van de Palmpasen-stok
  • Het is leuk als je ook zelf op de foto staat maar dat hoeft niet.
  • Stuur de foto voor zaterdag 4 april 15.00 uur op naar palmpasen@nieuwekerkgemeente.nl

En dan? Na de uitzending op zondagmorgen 5 april komen alle foto’s voorbij in beeld, in een mooie optocht. De optocht zal ook te zien zijn op de website en op Facebook.

Zo willen we in verbondenheid met elkaar Palmpasen vieren.

Boodschappendienst

 

Op dit moment zitten veel mensen noodgedwongen thuis. Vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid is het een moeilijke tijd. Zij krijgen niet of nauwelijks bezoek en
ze kunnen de deur niet uit om boodschappen te doen.

  • Weet je iemand die hulp nodig heeft?
  • Kun je zelf iemand helpen?

Geef dan naam, adres en telefoonnummer door aan het diaconale meldpunt.

Goed om te weten:

  • Je kunt natuurlijk ook namen doorgeven van mensen buiten onze gemeente!
  • Als je niet zeker weet in welk pastoraatsgebied het adres ligt, geef het dan gewoon door aan één van de meldpunten. Zo nodig wordt het onderling rechtgezet.

 

Kerkdienst bekijken en beluisteren via Kerkomroep

Omdat het aantal gebruikers van Kerkomroep veel hoger is dan gebruikelijk kan het zijn dat de beeldverbinding niet werkt. U kunt dan de audioverbinding gebruiken of op een later tijdstip de dienst terugkijken of terugluisteren.

https://nieuwekerkgemeente.nl/kerkdiensten/kerktv/

Collectes

In de veertigdagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie. De diaconie doet een beroep om gemeenteleden om uw giften de komende weken over te maken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor de diaconale vakantieweken. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Meestal ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Ruim 1.500 ervaren vrijwilligers zijn voor hen in touw. Wij willen dit werk steunen. Misschien vindt u dit doel niet passen in deze tijd waarin we wel andere dingen aan ons hoofd hebben. Bedenk dan dat het gaat om vakanties voor mensen die op dit moment veelal in een sociaal isolement zitten. Wij hopen dat u uw bijdrage wilt overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie of via de webwinkel: www.nieuwekerkgemeente.nl/collecte of een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

 

Volgende pagina »