Categorie: Nieuws

Huis-aan-huiscollecte vluchtelingenkinderen Griekenland

Van 29 november tot 5 december is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. In meer dan 600 plaatsen in Nederland gaan we van deur tot deur collecteren om geld in te zamelen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Middelburg gaan ruim 75 collectanten van onze kerk op pad. Doet u ook van harte mee?

Welkomdienst: Shoppen in Advent

Zondag 6 december is er weer een welkomdienst! Het thema is: Shoppen in advent.

Helaas mogen we niet samen zingen, maar we zijn heel blij dat de band en enkele zangers van Glorify voor ons komen musiceren.

Vanwege de coronamaatregelen moeten we ook voor deze diensten een goed overzicht van de bezoekers hebben. En er mogen maximaal dertig bezoekers komen. Daarom vragen we je om te reserveren via ons reserveringssysteem.

Ben je al aangemeld in het reserveringssysteem, zorg dan dat ook ‘welkomdienst’ staat aangevinkt. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging. Via deze link vind je info hoe je je nieuw kunt inschrijven voor het reserveringssysteem.

 

 

Adventsvespers

In de periode van Advent organiseert de taakgroep Stadspastoraat vier Adventsvespers op de woensdagavonden in de Nieuwe Kerk. Op 2, 9, 16 en 23 december; aanvang 19.30 u. Voorgangers zijn Jan Nauta, Neeltje van Doorn, Johan de Koning en Jaap Lukasse.

Het licht dat komt

De vespers zijn korte diensten vergelijkbaar met het stadsgebed. Veel muziek en een geconcentreerde stilte, gebeden en schriftlezingen. Juist in deze coronatijd hebben velen in de voorbereiding voor Kerst behoefte aan ontmoeting en bemoedigende woorden.

In de schriftlezingen met nadruk op het Oude Testament (Jesaja vooral) is die behoefte, die niet alleen nu een rol speelt, voelbaar. Zo worden we ons dubbel bewust van het licht dat komt. Een licht dat onze donkere tijd nieuw leven inblaast.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen die van voorlopig nog van kracht blijven, is het niet mogelijk om de grote Kerst-vieringen te organiseren, die we gewend zijn. Daarom zijn deze Adventvespers hopelijk een kleine compensatie.

Ook voor de vespers geldt de beperking van dertig bezoekers. Dat is een beperkte groep, die hopelijk in groter verband licht kan laten schijnen. Wilt u graag een vesper bijwonen geef dit dan aan in het reserveringssysteem:  https://app.kerktijd.nl. Gebruik voor het inloggen het e-mailadres waarop u de uitnodigingen voor de andere diensten ontvangt.

Sinterklaasactie diaconie – Dank u Sinterklaasje

Dank u Sinterklaasje!
Als vervolg op de succesvolle Actie Vakantietas organiseren we voor de kinderen van de Voedselbank en het AZC weer een Sintactie, samen met de Koorkerk. We hadden hiervoor ongeveer 250 chocoladeletters nodig, die u in de kerk of bij diverse adressen kon afgeven. We kunnen u nu melden dat Sinterklaas goed bezig is geweest: binnen een week hadden we genoeg chocoladeletters binnen!
Hartelijk dank voor uw bijdragen in letters en in giften!

Soms kun je met zo weinig heel veel betekenen voor een ander.

 

 

Namens de taakgroep,
Margreet de Muijnck, Marianne Osté en Andrea van der Vegt

 

Lezing Arjan Plaisier op 12 november gaat niet door

Naar aanleiding van de aangescherpte Corona maatregelen is contact gezocht met Arjen Plaisier. 
In een periode waarin alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten sterk worden afgeraden hebben we in overleg besloten dat het niet verstandig is de bijeenkomst van 12 november  door te laten gaan 
Arjen is bereid om de lezing in het voorjaar, als het verantwoord is, alsnog te komen doen. 
Houdt u de publikaties in de gaten.

 

Met vriendelijke groet,

Taakgroep Vorming en Toerusting

 

 

Arjen Plaisier (predikant en voormalig scriba van de Protestante Kerk Nederland) schreef onlangs een boek: “Zorg voor de ziel”. We vonden dit boek en vooral de daarin beschreven manieren om voor onze ziel te zorgen erg goed aansluiten bij ons jaarthema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd ‘Ziel van de stad’

Heeft u al een foto ingestuurd ?

Het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2020-2021 is ‘Huis voor de Ziel’. De taakgroep Vorming en Toerusting organiseert een fotowedstrijd rond dit thema.

Maak een foto met daarop wat volgens jou de ziel van de stad Middelburg is.

De Nieuwe Kerk Gemeente in Middelburg is op zoek naar de foto waarop jij heb vastgelegd wat volgens jou de ziel van Middelburg is. Zonder dat gebouw, die plaats, dat symbool zou Middelburg niet meer de stad zijn die het nu is.
Je mag er ook een uitleg bij doen.

Iedereen kan meedoen. De foto moet, minimaal 1 mb groot zijn, in .raw of .jpg formaat zijn.

Stuur de foto uiterlijk 31 oktober 2020 naar zielvanmiddelburg@nieuwekerkgemeente.nl

De foto’s worden geprint en alle bezoekers van de Nieuwe kerk kunnen stemmen op die foto die volgens hen de ziel van de stad het beste weergeeft. Zo ontstaat een top 10 van meest aansprekende foto’s.

Een deskundige jury met deelname van vakfotografen,  kiest vervolgens de meest aansprekende foto.

De top 10 blijft een seizoen lang hangen in de Nieuwe kerk waar ze onderdeel worden van het jaarthema van de Nieuwe Kerk Gemeente: ‘Huis voor de ziel’.

Middaggebed 11 oktober

Op 11 oktober om 16.30 uur is er een middaggebed zonder gemeentezang.

Wilt u hiervoor worden uitgenodigd?

De uitnodigingen worden verstuurd via het gebruikelijke reserveringssysteem. Wie het middaggebed wil bezoeken moet eenmalig zijn/haar gegevens wijzigen en de categorie “middaggebed” aankruisen in het Kerktijd-systeem. Dat kan eenvoudig via deze link.

Een uitgebreide ‘vraag & antwoord’ over het reserveringssysteem is hier te vinden.

Stadspastoraat – Nieuwe ‘Grond’ – Leesgroep – Lezing Renée van Riessen

De nieuwe GROND is uit.

Een nummer over verandering. Alles lijkt om de beperkingen die de pandemie met zich meeneemt te draaien. Alles lijkt anders te zijn. Dat is maar moeilijk te accepteren. Maar veranderingen zijn er eigenlijk altijd en het blijft onveranderd moeilijk om daar vrede mee te hebben. Daarover gaat deze GROND. Het blad is voor 4 euro te koop bij de balie in de Wandelkerk, via de webwinkel en bij boekhandel De Drukkerij. Ook kunt bestellen via taakgroep.stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl
Het blad wordt dan bij u thuis bezorgd.

 

Lezing en leesgroep: Heeft de ziel een huis?
Op 25 maart 2021 komt Renée van Riessen een lezing houden over de vraag of de ziel een huis heeft. Mevrouw
Van Riessen is filosoof en schreef een artikel in GROND 7 over de veranderingen die we allemaal doormaken in de
corona crisis. Haar nieuwste boek ‘Van zichzelf bevrijd’ is de moeite van het lezen waard. Daarom start het Stadspastoraat een leesgroepje (max 8 deelnemers). De leesgroep komt bijeen op 8 december, 5 januari, 19 januari
en 9 februari. Aanvang 19.30 u. Op 25 maart praten we dan met haar over wat we ontdekt hebben.

Aanmelden: taakgroep.stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl

Meer informatie op deze pagina.

Welkomdienst 4 oktober: (G)een dak boven je hoofd

De welkomdiensten gaan weer van start! Enkele keren per jaar is er op zondagavond een dienst met aansprekende, eigentijdse muziek en een actueel thema. Wie de drempel voor een ‘gewone’ dienst wat te hoog vindt, zal zich hier zeker welkom weten!

De eerstvolgende welkomdienst is op zondag 4 oktober, om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Het thema is ‘(G)een dak boven je hoofd’. Voorganger is ds. Van de Woestijne uit Middelburg. De muziek is in handen van de band en enkele zangers van Glorify.

In verband met de coronamaatregelen graag reserveren, zie www.welkomdienst.nl.

‘Vijftig min’ diensten

In de kerkenraad van 31 augustus is besloten dat we eenmaal per maand voorrang geven aan gemeenteleden in de leeftijdscategorie ‘vijftig min’. Op zondag 4 oktober is er een eerste dienst voor de gemeenteleden die jonger zijn dan vijftig jaar. Wanneer er plaatsen over zijn worden ook mensen die niet direct tot de doelgroep behoren uitgenodigd. 

Dit was een voorstel van de taakgroep JOP (jeugd & jongeren) en is overgenomen door de kerkenraad. We kregen signalen van mensen met kinderen of jongeren die geen aansluiting vonden bij de online-diensten. Voorrang geven aan de jongere gemeenteleden met of zonder kinderen is op dit moment, denken we, erg belangrijk. Dat jongere gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse eredienst en hun kerkgang weer heropstarten. Van sommige jongere gemeenteleden hoorden we ook dat ze afzagen van reserveren om anderen, oudere gemeenteleden, voorrang te geven.

Zondag 4 oktober is de eerste dienst! Dan zal Peter Morée die al enige maanden in onze gemeente aan het werk is als kerkelijk werker voor pastoraatsgebied A, aan de gemeente worden voorgesteld. Ds. Paulien Couvée en Peter Morée zullen deze dienst samen voorgaan.

De liturgie zoals we die momenteel volgen, zal niet veel veranderen. Wel zullen er andere accenten worden gelegd door bijvoorbeeld de inzet van kinderen of jongeren bij lezingen of in een gebed. Voor de kinderen van de kindernevendienst werkt deze 50 min dienst ook goed, omdat ze de kindernevendienst misten, als hun ouders zijn uitgenodigd via het reserveringssysteem.

De ‘vijftig min dienst’ is thuis ook goed mee te vieren. In de online uitzending wordt niets gewijzigd. De kerkenraad vindt deze beslissing een belangrijk signaal naar de jongere mensen van de gemeente. Zij zijn immers in de toekomst het hart van de Nieuwe Kerkgemeente!

De uitnodigingen worden verstuurd via het gebruikelijke reserveringssysteem. Wie de “vijftig min” diensten wil bezoeken moet eenmalig zijn/haar gegevens wijzigen en de categorie “ochtenddienst 50 min” aankruisen in het Kerktijd-systeem. Dat kan eenvoudig via deze link.

Een uitgebreide ‘vraag & antwoord’ over het reserveringssysteem is hier te vinden.

Volgende pagina »