Categorie: Nieuws

Minecraft: de PaasChallenge

Heb je het al gezien? De Minecraft PaasChallenge!

Stel je voor… Je loopt rond in het Jeruzalem uit de tijd van Jezus: De tempel, paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemané, de bovenzaal en Golgota. In die wereld los je 10 puzzels op die allemaal te maken hebben met een bijbelverhaal uit de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem.

Er zitten nog extra opdrachten in het spel zelf. Aan het einde moet een belangrijke keuze gemaakt worden!!

Je kunt het spel spelen als je Minecraft hebt (of koopt). Het is getest voor PC en MAC desktopversie (java edition). Meer info: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/…/paaschallenge…/

De PaasChallenge Minecraft Edition is een spel om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal. Het spel is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren die graag spellen in Minecraft spelen. Of voor hen die dat graag eens willen ontdekken!

Tijdschrift GROND#6: Passie

De nieuwe uitgave van GROND is gereed. De titel is: Passie! Passie wil zeggen: lijden én hartstocht. ”De hartstocht voor uw huis zal mij verteren”, staat er in Psalm 69. Dat is in één zin het leven en sterven van Jezus samengevat. Hij zal aan zijn hartstocht, zijn liefde voor God, zijn toewijding, ten onder gaan. Jezus’ passie is het beide: hartstocht en lijden. Nu we in deze Veertigdagentijd leven moeten we met deze passie van Jezus beginnen. Anders raakt het je niet. Het begon met zijn hartstochtelijke liefde voor God en mensen. Aan die liefde heeft Hij geleden en is Hij gestorven. In dit nieuwe tijdschrift willen we beide kanten laten zien. We hebben ze gerangschikt aan de hand van de klassieke afbeeldingen van de veertien staties. Omdat het twee kanten zijn van hetzelfde woord, is het blad van twee kanten leesbaar. Op elke pagina staan die twee zijden tegenover elkaar. Ze ontmoeten en beïnvloeden elkaar. Wij hopen dat het in deze Veertigdagentijd zal inspireren!

Het tijdschrift GROND kost €4,- en is (nu we elkaar niet kunnen ontmoeten rond de diensten) op verschillende manieren te verkrijgen:

‘GROND | tijdschrift voor overdenking van modern geloof en religieus plezier’  is een uitgave van de taakgroep stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente

Online Palmpasen-optocht! Doe je mee?

In deze bijzondere tijd zoeken we verbinding met elkaar. De Nieuwe Kerkgemeente organiseert daarom dit jaar een online Palmpasen-optocht!

Wie kan er meedoen?
Iedereen, dus jong en oud!

Hoe kun je meedoen?
• Maak thuis een Palmpasen-stok (klik hier voor tips en uitleg).
• Maak een foto van de Palmpasen-stok
• Het is leuk als je ook zelf op de foto staat maar dat hoeft niet.
• Stuur de foto voor zaterdag 4 april 15.00 uur op naar palmpasen@nieuwekerkgemeente.nl

En dan?
Na de uitzending op zondagmorgen 5 april komen alle foto’s voorbij in beeld, in een mooie optocht. De optocht zal ook te zien zijn op de website en op Facebook.

Zo willen we in verbondenheid met elkaar Palmpasen vieren.

Boodschappendienst

 

Op dit moment zitten veel mensen noodgedwongen thuis. Vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid is het een moeilijke tijd. Zij krijgen niet of nauwelijks bezoek en
ze kunnen de deur niet uit om boodschappen te doen.

  • Weet je iemand die hulp nodig heeft?
  • Kun je zelf iemand helpen?

Geef dan naam, adres en telefoonnummer door aan het diaconale meldpunt.

Goed om te weten:

  • Je kunt natuurlijk ook namen doorgeven van mensen buiten onze gemeente!
  • Als je niet zeker weet in welk adres het pastoraatsgebied ligt, geef het dan gewoon door aan één van de gebieden. Zo nodig wordt het onderling rechtgezet.

Kerkdienst bekijken en beluisteren via Kerkomroep

Omdat het aantal gebruikers van Kerkomroep veel hoger is dan gebruikelijk kan het zijn dat de beeldverbinding niet werkt. U kunt dan de audioverbinding gebruiken of op een later tijdstip de dienst terugkijken of terugluisteren.

https://nieuwekerkgemeente.nl/kerkdiensten/kerktv/

Collectes

In de veertigdagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie. De diaconie doet een beroep om gemeenteleden om uw giften de komende weken over te maken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor de diaconale vakantieweken. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Meestal ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Ruim 1.500 ervaren vrijwilligers zijn voor hen in touw. Wij willen dit werk steunen. Misschien vindt u dit doel niet passen in deze tijd waarin we wel andere dingen aan ons hoofd hebben. Bedenk dan dat het gaat om vakanties voor mensen die op dit moment veelal in een sociaal isolement zitten. Wij hopen dat u uw bijdrage wilt overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie of via de webwinkel: www.nieuwekerkgemeente.nl/collecte of een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

 

Coronavirus: kerkdiensten vervallen

Afgelasten kerkdiensten i.v.m. coronavirus
De Nieuwe Kerkgemeente volgt vanzelfsprekend het advies van de rijksoverheid om tot en met 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Dit betekent dat er op 15, 22 en 29 maart geen openbare erediensten worden gehouden. Alle geplande diensten vervallen, dus ook de openhuisdienst en het stadsgebed.

Kleinschalige viering Nieuwe Kerk
Op zondagmorgen om 10 uur zal er in de Nieuwe Kerk een kleinschalige viering plaatsvinden waarbij alleen voorganger, organist, dienstdoend ambtsdragers en enkele zangers/zangeressen aanwezig zijn. Deze viering zal worden uitgezonden via de Kerkomroep. De meevierplek in het Hofje en de autodienst komen te vervallen.

Collecten
In de veertigdagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie. De diaconie vraagt je om je giften de komende weken over te maken. Je kunt doneren via de webwinkel of zelf een bedrag overmaken.

Uitvaarten
Voor uitvaarten in de Nieuwe Kerk zal de restrictie van 100 aanwezigen ook worden gehanteerd. Bij meer bezoekers kan eventueel een beeldverbinding met het Hofje onder den Toren worden opgezet.

Activiteiten
De inloop, maaltijden en andere activiteiten met een open karakter komen voorlopig te vervallen. Voor vergaderingen en kringen vindt overleg plaats met betrokkenen.

Kerkomroep
Via deze link vind je uitleg hoe je via computer, iPad, tablet of smartphone de dienst kunt bekijken. Naar verwachting zullen landelijk (veel) meer mensen dan gebruikelijk op zondagmorgen een dienst via de Kerkomroep willen bekijken. Stichting Kerkomroep doet zijn best om te zorgen voor genoeg capaciteit, maar het is toch mogelijk dat de servers van Kerkomroep de piekdrukte niet aan kunnen. Je kunt dan kiezen voor luisteren in plaats van kijken, of de viering dan later op de dag terugkijken.

TV-kerkdienst PKN
De Evangelische Omroep verzorgt in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland de komende weken op zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst via NPO2. De tv-kerkdienst omvat een Bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. Aankomende zondag zendt de EO uit vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver; scriba van de Protestantse Kerk.

Tot slot
Met deze maatregelen willen we optimale veiligheid bieden aan alle gemeenteleden en waar mogelijk meewerken om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Als er andere of aangescherpte maatregelen worden afgekondigd door de rijksoverheid zal de kerkenraad daar naar handelen.

De kerkenraad wenst jou en he naasten veiligheid en gezondheid en denkt in het bijzonder aan degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We vragen je om, nu bezoek aan kwetsbare gemeenteleden zoveel mogelijk moet worden vermeden, je betrokkenheid te laten blijken door bijvoorbeeld een telefoontje of een kaartje.

Graag ontmoeten we elkaar weer zodra dit verantwoord is.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Nieuwe Kerkgemeente

Kom uit je bubbel… mijn liefste!

Kom uit je bubbel… mijn liefste! Dat is het thema van de welkomdienst op zondag 8 maart om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk. Voorganger is troubadour Theo van Teijlingen uit Goes, de muziek wordt verzorgd door het combo ‘Harmony of faith’. Allen hartelijk welkom!

poster welkomdienst

‘Met het mes op tafel’ – over messengeweld onder jongeren- UITGESTELD

Het Lange Tafel Gesprek wat gepland stond voor 28 maart gaat niet door. Naar een nieuwe datum wordt nog gezocht.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op zaterdag 28 maart organiseert het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg een Lange Tafel Gesprek over het toenemend messengeweld onder jongeren. Het is een actueel thema, dat ver buiten de grenzen van de kerk reikt. Dit gesprek is van 10.00 tot 15.00 uur in het Hofje onder de Toren, naast de Nieuwe Kerk. Diverse professionals komen aan het woord (zie flyer). In de pauze zullen we – samen met Politie Zeeland – een inzameling van messen houden. Indien er veel messen worden ingeleverd vragen we een kunstenaar om de messen om te smelten tot een kunstwerk.

Deelname is gratis, in verband met de lunch graag vooraf aanmelden via stadspastoraat@pgmiddelburg.nl.