Ontmoeting in kleine kring

Vanaf 2022 hebben we in onze Nieuwe Kerkgemeente een aantal ontmoetingen in kleine kring georganiseerd die met  veel enthousiasme zijn ontvangen. Het waren waardevolle ontmoetingen en er werden openhartige gesprekken gevoerd.

Veel deelnemers hebben gevraagd naar een vervolg. Daarom hebben we weer een serie ontmoetingen in kleine kring gepland. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. In principe is de indeling per pastoraatsgebied. Eventueel kunt u ook in een andere wijk worden ingedeeld.

U kunt zich aanmelden via deze link. Daar kunt u uw naam, adres, data van uw voorkeur en verdere gegevens online invullen.

De sluitingsdatum voor de aanmelding is maandag 15 januari 2024.

Wilt u ook aangeven of u gastadres wilt zijn?

Het streven is om maximaal 10 personen per huiskamer uit te nodigen.

Wij hopen velen van u te ontmoeten. Van harte welkom.

 

Namens de werkgroep pastoraat,

Ds. Paulien Couvée
Ds. Chris Kors
Kerkelijk werker Peter Morée