Wijkkas

De Nieuwe Kerkgemeente is een gemeente in opbouw. We streven ernaar om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugde te delen. Naast tijd en aandacht van vele betrokken gemeenteleden is er ook geld nodig om dit mogelijk te maken.

Van de bijdragen voor de ‘wijkkas’ worden onder meer de weekbrief, liturgieën, bloemen, muziek en zang, koffie en thee; attenties bij ziekte, jubilea en verjaardagen, het jeugdwerk, de startzondag en activiteiten voor vorming en toerusting betaald.

Het rekeningnummer voor giften is NL39RABO0373725124 ten name van de Protestantse Gemeente Middelburg. Ook de kleinste gift is welkom!