Diaconaat

De taakgroep Diaconaat draagt zorg voor:

a.   De taken zoals die zijn omschreven in de kerkorde en bijbehorende ordinanties. Het werelddiaconaat krijgt de nodige aandacht.

b.   Het doen van voorstellen t.a.v. een toekomstbestendig financieel beleid. (o.a. vermogensgrootte en -beheer, digitalisering van collecten etc.)

Via deze link 2018 jaarverslag diaconaat vindt u het jaarverslag 2018 van de taakgroep diaconaat.

U kunt contact opnemen met de taakgroep via e-mail: diaconie@nieuwekerkgemeente.nl

De taakgroep diaconaat bestaat uit de volgende personen:

Ronny Boogaard – Diaken – Voorzitter
Marieken Mekking  – Diaken Secretaris (diaconie@nieuwekerkgemeente.nl)
Laus Bosselaar – Diaken
David Brouwer – Diaken
Jan Korteweg – Diaken
Marlous van Ingen-de Waard – Diaken 

Margreet de Muijnck – Diaken
Marianne Osté –  Diaken
Henk Verbrugge – Diaken
Dora Willemse – Diaken
Trudie Dekker –  Diaconaal medewerker
Marjan van Gilst – Diaconaal medewerker
Andrea van der Vegt – Diaconaal medewerker