Diaconaat

Zorg voor wie arm en kwetsbaar is

Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

Via de weekbrief en het Nieuwe Kerkblad houden we u op de hoogte van de acties en de opbrengsten van de collectes.

Contact

De werkgroep diaconaat is per e-mail bereikbaar via: werkgroep.diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
Wilt u de diaconie attenderen op praktische of financiële zorgen bij iemand? Kijk dan op deze pagina voor de contactgegevens.

 

Samenstelling werkgroep

De werkgroep diaconaat bestaat uit de volgende leden (februari 2024):

  • Margreet de Muijnck, voorzitter
  • Janny Adriaanse, secretaris
  • Andrea van der Vegt, vice-voorzitter
  • Marjan van Gilst
  • Rien van Gorsel
  • Sylvia van Sommeren
  • Trudie Dekker
  • Hannie Stapper