Eredienst

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Eredienst draagt zorg voor

 

Contactpersonen

Hanneke Hollestelle, Bram de Muijnck, Jan Peene, Jan Wieman