Commissie ‘Vieren’

De commissie ‘Vieren’ draagt zorg voor

  • Het opstellen van een Beleidsplan Liturgie en Kerkmuziek (zie model op de site van de PKN)
  • Het opstellen van een stramien voor de orden van dienst . Hierbij vindt afstemming plaats met de werkgroep Jeugd en Jongeren met het oog op de vormgeving van de kindernevendienst.
  • Het in overleg met direct betrokkenen maken van een planning voor de inzet van de cantorij (cantorijen) of andere vormen van (kerk)muziek in de eredienst
  • Het maken van een opzet/doen van voorstellen voor bijzondere vieringen op b.v. zondagmiddagen of zondagavonden.

 

Contactpersonen

Hanneke Hollestelle, Bram de Muijnck, Jan Peene, Leendert Marijs

De werkgroep is te bereiken via: commissie.vieren@nieuwekerkgemeente.nl