Eredienst

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Eredienst draagt zorg voor

  • Het opstellen van een Beleidsplan Liturgie en Kerkmuziek (zie model op de site van de PKN)
  • Het opstellen van een stramien voor de orden van dienst . Hierbij vindt afstemming plaats met de Taakgroep Jeugd en Jongeren met het oog op de vormgeving van de kindernevendienst.
  • Het in overleg met direct betrokkenen maken van een planning voor de inzet van de cantorij (cantorijen) of andere vormen van (kerk)muziek in de eredienst
  • Het maken van een opzet/doen van voorstellen voor bijzondere vieringen op b.v. zondagmiddagen of zondagavonden.

 

Contactpersonen

Hanneke Hollestelle, Bram de Muijnck, Jan Peene, Jan Wieman