Ouderenpastoraat

Taakgroep Ouderenpastoraat draagt zorg voor

a.     Pastoraat aan oudere gemeenteleden op basis van het door de AK vastgestelde beleidsdocument in afstemming met de Taakgroep Pastoraat

b.    Het opstellen van een rooster en het verzorgen van erediensten in de tehuizen Het onderhouden van contacten/informatie-uitwisseling met de gemeentelijke overheid

Een overzicht van de kerkdiensten/bijeenkomsten in de tehuizen kunt u vinden op deze pagina.

 

Meldpunt pastorale zaken: zie pagina Pastoraat