Ouderenpastoraat

De werkgroep ouderenpastoraat draagt zorg voor:

  1. Pastoraat aan oudere gemeenteleden, die niet meer zelfstandig wonen, op basis van het door de Nieuwe Kerkgemeente vastgestelde beleidsdocument in afstemming met de werkgroep Pastoraat.
  2. Het opstellen van een rooster en het verzorgen van erediensten in de zorginstellingen. De erediensten staan open voor alle bewoners en -als de instelling het toelaat- ook voor mensen van buiten.
  3. het organiseren en verzorgen van adventsmiddagen en andere activiteiten voor ouderen in de wijken, in samenwerking met andere (werk)groepen als daar behoefte aan is.

Een overzicht van de kerkdiensten/bijeenkomsten in de zorginstellingen kunt u vinden in de weekbrief.

Meldpunt ouderenpastoraat: meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl.

 

Met het oog op de pastorale zorg maken we onderscheid tussen de groep ouderen die zelfstandig woont, eventueel met ondersteuning van thuiszorg, en de groep ouderen die in een zorginstelling woont en/of een appartement huurt binnen een zorginstelling. De zorg voor oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig wonen valt onder het instellingspastoraat.

Algemene contactgegevens

Predikant: vacant

Meldpunt pastoraat: Lia Picciuca, meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl, tel. 06-12069305

Meldpunt diaconaat: Margreet de Muijnck, diaconie-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl, tel. 0118-611613

Voorzitter werkgroep: Jo van der Wilt, voorzitter.instellingspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl, tel. 0118-626170

Ouderlingen pastoraat: Lia Picciuca, tel.06-12069305

 

Meldpunt pastorale zaken: zie pagina Pastoraat