Vorming & toerusting

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Vorming & Toerusting draagt zorg voor:

Contactpersonen:
Wydo van der Lee (voorzitter, vertegenwoordiger kleine kerkenraad) wvdlee@gmail.com
Paulien Couvée (predikant) paulien.couvee@pgmiddelburg.nl