Nieuwe Kerkblad

Het Nieuwe Kerkblad is het tweemaandelijks magazine van de Nieuwe Kerkgemeente. Een full color magazine met nieuws vanuit de gemeente, een vraaggesprek, verdiepende informatie en nog veel meer. 

Het Nieuwe Kerkblad verschijnt zes keer per jaar.

De lezersbijdrage bedraagt € 15 per kalenderjaar. U ontvangt hiervoor in juni een acceptgiro.

Wilt u het blad ook ontvangen? Stuur een e-mail naar abonnementkerkblad@nieuwekerkgemeente.nl met uw gegevens.