Ontruimingsplan

Gelukkig komt het zelden voor, maar er kunnen zich situaties voordoen dat aanwezige kerkgangers het gebouw moeten verlaten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • rookontwikkeling in de keuken, de meterkast of CV-ruimte,
  • rookontwikkeling door kortsluiting in een elektrisch apparaat
  • brand in het kerkgebouw
  • gaslekkage of een bommelding
  • het onwel worden van een gemeentelid.

Maar denk ook aan een brand of een gaslekkage in directe nabijheid van het kerkgebouw of een ontruiming in opdracht van politie of brandweer.

Om zo snel en geordend als mogelijk het gebouw te verlaten en om persoonlijk letsel als gevolg van noodsituaties te voorkomen is er een ontruimingsplan opgesteld.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de in het ontruimingsplan genoemde gemeenteleden.