Kerkrentmeesters

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.
Taakgroep Wijkcollege van Kerkrentmeesters draagt zorg voor
a. De taken zoals die zijn omschreven in de kerkorde en bijbehorende ordinanties
b. Dagelijks onderhoud, beheer en schoonhouden van de kerkgebouwen en het Hofje onder toren
c. Uitvoering van acties als Kerkbalans in overeenstemming met het CvK
d. Organisatie autodiensten

De ouderling-kerkrentmeesters zijn te vinden op de pagina kerkenraad.

Contactpersonen:
Henk Leopold (voorzitter) ghleopold@zeelandnet.nl