Kerkbalans 2024

Elk jaar in januari houden alle kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’. Dit jaar al voor de vijftigste keer! Het doel van deze actie is om genoeg geld bij elkaar te brengen om een jaar lang het werk in en door de gemeente te bekostigen: pastoraat, activiteiten en gebouwen.

Onze missie
Als kerk willen we een actieve geloofsgemeenschap zijn waar we elkaar ontmoeten in de vieringen. Waar we bemoedigd en geïnspireerd worden. Waar brood en wijn worden gedeeld en waar de doop wordt bediend. En waar iedereen – wel of geen lid – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Informatie
In deze folder (link) geven we alle gemeenteleden inzicht in de begroting van de Nieuwe Kerkgemeente. En we doen een dringend appèl op iedereen om bij te dragen. Ga mee: in verbondenheid vooruit In het beleidsplan maakten we plannen. Maar daar moet het niet bij blijven. We willen als gemeente daadwerkelijk in verbondenheid vooruit gaan. Ook het jaarthema roept daartoe op: Ga mee!

Ga mee!
Een oproep om in beweging te komen. Om kerk te zijn en om naar buiten te kijken met oog voor maatschappelijke thema’s en voor mensen die het moeilijk hebben, verder weg en dicht bij huis. Mogen we ook op jouw bijdrage rekenen?

Begroting 2024

Veelgestelde vragen

Waarom krijgt iedereen de Actie Kerkbalans op papier?
We hebben gemerkt dat de combinatie van digitaal en papier helpt om de Actie Kerkbalans bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. We realiseren ons dat voor een deel van de gemeenteleden alleen digitaal voldoende zou zijn. Het is praktisch niet haalbaar om hiervan een aparte lijst bij te houden. De drukkosten van deze folder zijn ongeveer € 260, dus de kostenbesparing zou relatief gering zijn.

Kunnen we nog op de kosten besparen?
Naast de inkomsten kijken we natuurlijk ook naar de uitgaven. De kerkrentmeesters zoeken actief naar mogelijkheden om kosten te besparen. In veel gevallen betekent dat, dat er meer werk door vrijwilligers gedaan moet worden dan nu soms het geval is. Zo zal in 2024 ook een deel van de administratie gedaan worden door vrijwilligers. Dit geeft een directe
besparing op de kosten.

Wordt er een nieuwe predikant beroepen in de vacature?
Ds. Chris Kors kan uiteraard niet al het werk opvangen dat na het emeritaat van ds. Paulien Couvée resteert. Voor de taken die direct vervangen moeten worden doen we een beroep op de PKN mobiliteitspool. Tegelijk werkt de kerkenraad aan een visie wat voor iemand onze gemeente nodig heeft om vorm te geven aan het beleid. Om een predikant of kerkelijk werker aan onze gemeente te verbinden, moet de begroting ook op lange termijn een positief beeld laten zien. De sluitende begroting voor 2024 is een stap op die weg.

Zijn er ook tegenvallers qua financiën?
De begroting is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen altijd tegenvallers zijn. De verhuur van de Engelse Kerk zal in 2024 naar verwachting nog niet het volledige bedrag opleveren dat eerder was bedacht en het orgel in de Nieuwe Kerk heeft eenmalig extra onderhoud nodig.

Is mijn gift aftrekbaar?
Een bijdrage aan Actie Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar van de belasting. Het kan interessant zijn om te kiezen voor een periodieke gift. Dit is een gift waarbij minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag wordt geschonken. Dit bedrag is volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. De schenkcalculator van de PKN helpt om het belastingvoordeel te berekenen. Zie protestantsekerk.nl/geef-een-gift/ voor meer informatie.

Waar kan ik praktische informatie krijgen?
Het kerkkantoor kan praktische informatie geven over deelname aan de Actie Kerkbalans, het vastleggen van periodieke giften en het vastleggen van nalatenschappen.

kerkbalans@pgmiddelburg.nl
Giften voor de Actie Kerkbalans
NL61 RABO 0373 7251 16 t.n.v. Prot. Gemeente Middelburg
www.nieuwekerkgemeente.nl/kerkbalans

Doe mee naar draagkracht

Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Ieders persoonlijke situatie is anders. Dat neemt niet weg dat er ieder jaar veel geld nodig is. We zijn met elkaar verantwoordelijk, ook voor de financiën van onze gemeente. Iedereen geeft naar draagkracht.

We realiseren ons dat het voor velen financieel geen gemakkelijke tijden zijn. Iedereen in de kerk kan praktisch bijdragen als vrijwilliger, zodat we de kosten laag kunnen houden. De Actie Kerkbalans is erop gericht om het benodigde geld bij elkaar te brengen. Ook dat is nodig. En weet: ook het ‘penningske van de weduwe’ wordt met dankbaarheid ontvangen.
Zijn je inkomsten op minimumniveau of net daarboven? Dan zou een bijdrage van € 5,– tot € 10,– per maand geweldig zijn. We hopen van huishoudens die modaal of meer verdienen op een hogere bijdrage. Onderstaande tabel kan een leidraad zijn om de hoogte van je gift te bepalen.
Netto inkomen         Bijdrage kerk            Bijdrage kerk
per maand                per maand                 per jaar
€ 2.000                   € 15,– tot € 30,–       € 180,– tot € 360,–
€ 2.500                   € 25,– tot € 50,–       € 300,– tot € 600,–
€ 3.000                   € 40,– tot € 75,–       € 480,– tot € 900,–
€ 4.000                   € 60,– tot € 100,–     € 720,– tot € 1.200,
€ 5.000                   € 75,– tot € 150,–     € 900,– tot € 1.800,–
Heb je een hoger inkomen of veel vermogen? Dan hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht. Veel dank alvast!