Contact met kerkenraad

Heeft u vragen of opmerkingen voor de kerkenraad?
Neem dan gerust contact op met voorzitter of scriba:
• Voorzitter: Ivette van der Sluijs-Duker, tel. 06 1318 5780, voorzitter.nkg@pgmiddelburg.nl
• Scriba: Janneke Goudswaard-Moerland, tel. 06 4053 3631, scriba@nieuwekerkgemeente.nl