Pastoraat

indeling pastoraatsgebiedenDe Nieuwe Kerkgemeente is één wijkgemeente. Voor het pastoraal werk is een verdeling gemaakt in drie pastoraatsgebieden. De indeling is op basis van postcode gebieden.

Aan elk pastoraatsgebied is één predikant verbonden, en er is een team van ouderlingen en diakenen actief. Pastorale zorg voor oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig wonen valt onder het ouderenpastoraat. Voor jeugd & jongeren zijn er jeugdouderlingen en -diakenen. Via onderstaand overzicht zijn de contactgegevens te vinden.

Pastoraatsgebied A

Klik hier voor meer gegevens.
Predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
06-28206798
Meldpunt pastoraatMarijke Duinkerke
meldpunt-A@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconiaatGert Veldhorst
diaconie-A@nieuwekerkgemeente.nl

Pastoraatsgebied B

Klik hier voor meer gegevens.
PredikantPeter Morée, Wemeldinge.
kerkelijk werker (parttime), tel.nr. 06-28898410, e-mail: peter.moree@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt pastoraatJoke Héjjas - Boone
0118 - 637451 meldpunt-B@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconiaatMargreet de Muijnck
diaconie-B@nieuwekerkgemeente.nl

Pastoraatsgebied C

Klik hier voor meer gegevens.
Predikantvacant
Meldpunt pastoraatWilma Borst
meldpunt-C@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatAndrea van der Vegt
diaconie-C@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderenpastoraat

Klik hier voor meer gegevens.
Meldpunt pastoraatLia Picciuca
meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl
06-12069305
Meldpunt diaconaatMargreet de Muijnck
diaconie-B@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 611613

Jeugd & jongeren

Klik hier voor meer gegevens.