Jeugd & Jongeren

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Jeugd en Jongeren draagt zorg voor

a.     Het organiseren van activiteiten voor de verschillende categorieën jongeren, zoals jeugd, jong volwassenen etc. (groepen, projecten etc.)

b.    Het opzetten van catecheseactiviteiten in samenwerking met het ministerie van predikanten

c.     Het creëren van ontmoetingsplekken voor de jeugd (sociëteit o.i.d.)

d.    Het opzetten van een JOP-bestuur.

e.     Het zoeken van samenwerking met JOP-landelijk en regionaal.

 

Contactpersonen:

ds. Paulien Couvée (predikant) paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl