Jeugd & Jongeren

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Jeugd en Jongeren draagt zorg voor

a.     Het organiseren van activiteiten voor de verschillende categorieën jongeren, zoals jeugd, jong volwassenen etc. (groepen, projecten etc.)

b.    Het opzetten van catecheseactiviteiten in samenwerking met het ministerie van predikanten

c.     Het creëren van ontmoetingsplekken voor de jeugd (sociëteit o.i.d.)

d.    Het opzetten van een JOP-bestuur.

e.     Het zoeken van samenwerking met JOP-landelijk en regionaal.

 

Tijdens de gemeentebijeenkomsten op 18 en 19 september is een begin gemaakt met een inventarisatie van de huidige activiteiten en hebben we gesproken wat we belangrijk vinden om te behouden om te veranderen. Een kort verslag kunt u hier inzien.

Contactpersonen:

Martin Haverkamp (secretaris, vertegenwoordiger kleine kerkenraad) m.haverkamp@zeelandnet.nl
Paulien Couvée (predikant) paulien.couvee@pgmiddelburg.nl