Jeugd & Jongeren – JOP

In de taakgroep Jeugd & Jongeren, kortgezegd JOP, dragen we zorg voor de organisatie van activiteiten, ontmoetingsplekken, samenwerkingen en het opzetten van catecheseactiviteiten voor alle jeugd en alle jongeren van 0 tot 25 jaar in de Nieuwe Kerkgemeente. Hierbij werken we binnen de kaders van het beleidsplan van de Nieuwe Kerk.

Speciale kerkdiensten
Het JOP heeft in samenwerking met enthousiaste gemeenteleden enkele speciale kerkdiensten in het leven geroepen.

  • Kerk op Schoot

Kerk op schoot is een belevingsgerichte dienst voor kinderen van 0-4 jaar. De kinderen beleven een Bijbelverhaal met al hun zintuigen en in hun eigen kerk! We vertellen het verhaal afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten.

  • 4 – 94 dienst

De 4 – 94 dienst is een dienst voor vrijwel alle leeftijden. Tijdens deze dienst blijven de kinderen in de kerk en is er geen aparte kindernevendienst of jeugdkerk. In deze dienst wordt op een manier die toegankelijk en begrijpelijk is voor alle leeftijden het Woord van God uitgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken, lezingen voor verschillende leeftijden, liedjes voor alle leeftijdscategorieën en verschillende manieren om betrokken te worden bij de preek.

Coördinatie
Het JOP coördineert ook verschillende “activiteiten” binnen de kerkelijke gemeenschap, in het bijzonder gericht op jeugd. Denk hierbij aan:
• Creche
• Kindernevendienst
• Jeugdkerk (plus)
• Basiscatechese

Leden JOP

Elise Willeboordse, jeugdouderling, elise.willeboordse@nieuwekerkgemeente.nl
Claudia Roos, diaken, claudia.roos@nieuwekerkgemeente.nl
Marlous van Ingen, marlous.vaningen@nieuwekerkgemeente.nl
Marianne Duynhouwer, marianne.duynhouwer@nieuwekerkgemeente.nl
Desy Joosse, desy.joosse@nieuwekerkgemeente.nl

Algemeen e-mail adres: werkgroep.jop@nieuwekerkgemeente.nl