Jeugd & jongeren

Twee maal twee gesprekken hebben we gehouden met gemeenteleden van de Nieuwe Kerkgemeente. We spraken met elkaar over de jeugd van 0-25 jaar.

Op een tweetal flappen werden post-it’s geplakt met te behouden en te vernieuwen aspecten van het jeugd- en jongerenwerk binnen de Nieuwe kerk. Het waren open gesprekken waar wij als JOP zeker mee verder kunnen. We constateerden wel dat we over jongeren hebben gesproken; ze waren zelf niet aanwezig. Wel waren er leden met kinderen in de doelgroep.

Primair vormen de flappen de opbrengst. Op deze flappen hadden we drie categorieën aangegeven : bindende activiteiten, vormende activiteiten en activiteiten gerelateerd aan de vieringen. In onze vergadering van JOP een week na de gemeenteavonden zagen wij de volgende trends waarmee we aan het werk gaan in de komende tijd. Er is behoefte van in de ondersteuning in de geloofsopvoeding. Er is grote vraag naar participatie van kinderen en jongeren in/rond de eredienst. Benadrukt werd dat er continuïteit moet zijn: crèche, kindernevendienst, catechese, jeugdkerk en gespreksgroepen moeten een lijn vormen.

We zien dat er in de leeftijd tussen 4-12 meer activiteiten moeten worden ontwikkeld waardoor de jeugd elkaar kan ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen. Ontmoeten en verbinden is in die leeftijd een belangrijke basis voor latere verdieping. Het Het JOP is van plan in de komende tijd daar prioriteit aan te verlenen en binnenkort jongeren uit te nodigen om met hen over deze plannen van gedachten te wisselen.

Hartelijke groeten, het JOP
Martin Haverkamp, Edwin Constandse, Jan Korteweg, Marlous van Ingen-De Waard, Jacco Riemens en ds. Paulien Couvée