Categorie: Nieuws

Wijzigingen digitale collectes

In de coronatijd zijn we begonnen met digitaal collecteren. Om meer eenheid te brengen in de digitale middelen en zo veel mogelijk geld ten goede te laten komen aan de kerk, stoppen we per 1 januari met Givt. We blijven gebruik maken van de webwinkel. Deze wordt aangevuld met de Appostel app. Beide zijn onderdeel van de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer).

Wil je zo veel mogelijk van je bijdrage ten goede laten komen aan de kerk? Voeg dan eerst een bedrag toe aan het tegoed van de webwinkel of app. Dit zijn eigenlijk ‘digitale collectebonnen’. Het geld komt op een tussenrekening van de PGM te staan, net als met papieren collectebonnen.

Het in een keer geven voor een hele maand vooruit is geen functie van de Appostel app en eigenlijk ook niet van de webwinkel. We hebben hier een tijdelijke oplossing voor gebruikt door ‘1-euro-artikelen’  in de webwinkel te plaatsen. We moeten daar nu mee stoppen, al hebben we SKG gevraagd of ze deze functie kunnen toevoegen. Misschien komt hij in de toekomst dus weer terug.

In het Nieuwe Kerkblad van januari wordt uitgebreid aandacht besteed aan digitaal collecteren.

Kerkbint 22-23

Kerkbint is (opnieuw) van start. Een bint is in de bouwkunde een ander woord voor een draagbalk. Een kerkbint wordt gevormd door een groep mensen die zich een periode verbinden rond een onderwerp dat hen interesseert. De onderwerpen worden door gemeenteleden aangedragen. Uitgaande van de start van twee mensen nodigt de taakgroep vorming & toerusting gemeenteleden uit om deel te nemen. Meer informatie in Kerkbint 22-23

 

Hoe vind je weer een weg in het leven als je alleen bent komen te staan?
Start: 24 januari, 14.00 – 16.00 uur
Hoe vaak: 6 bijeenkomsten,
steeds om de twee weken  Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Chris Bakker / Ina Cevaal e-mail: cbakker53@xs4all.nl tel. 0118-637731

In deze rouwgroep ontmoeten mensen elkaar die een partner, een dierbare, verloren hebben aan de dood. Het doel van de groep
is om met elkaar stil te staan bij die ingrijpende periode waarin we de ander hebben moeten loslaten. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.
Er komen thema’s aan de orde zoals:
• wie was de ander die overleden is voor jou;
• afscheid nemen in de dagen van overlijden en begrafenis/crematie;
• gevoelens van schuld, machteloosheid;
• de betekenis van het geloof;
• kracht om verder te gaan.
In de weken dat we als groep onderweg zijn, hopen we herkenning te vinden bij elkaar. Misschien kunnen we elkaar helpen om weer
verder te gaan op ons levenspad. Maximaal aantal deelnemers is gezien de aard van deze groep 8 personen.

 

Doe mee!
Tijdens een startbijeenkomst over in september zijn veel ideeën genoemd:
• Groene kerk en duurzaamheid
• Leven met een dementerende partner
• Gebedsgroep
• Bibliodrama groep
• Bijbelstudiegroep
• Wandelgroep
• Jonge gezinnen
• Persoonlijk en eigentijds verstaan van de Bijbel, a.d.h.v. het gedachtegoed van Bert van der Woude
Belangstelling voor één van deze onderwerpen? Laat het weten, zodat nieuwe Kerkbinten kunnen starten!
Mail naar taakgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl

Veilige gemeente – Vertrouwenspersonen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging  houden jammer genoeg bij kerkmuren niet op.

De  synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is o.a. opgenomen dat er gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten zullen worden aangesteld.

Binnen de ring Walcheren van de PKN zijn daartoe stappen gezet. De gedachte is dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen, maar dat er namens de ring zowel een vrouw, alsook een man hiervoor zullen worden gezocht.

Ondergetekenden zijn dan ook door de ring Walcheren gevraagd als vertrouwenspersonen beschikbaar te zijn voor PKN- gemeenten in Walcheren. Gemeenteleden, van gemeenten die met ons een overeenkomst gesloten hebben (zoals de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg), kunnen ons benaderen bij klachten. Als vertrouwenspersonen volgen wij het protocol van de Protestantse Kerk. Het is dus niet de bedoeling dat we als vertrouwenspersonen het werk doen wat de taak van anderen is, zoals het verrichten van onderzoek of wat bij de pastor(aal medewerker) hoort of bij een therapeut Wij kunnen gemeenteleden met klachten verwijzen en we hebben de rol van wegwijzer en procesbegeleider in deze klachtenprocedure.

 

Met vriendelijke groet,

Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN, altsteglich@gmail.com, 06-2707 3657)

Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW, jaap.lukasse@gmail.com, 06-1473 2625)

De Bijbel dichtbij via debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. 

Op de website wordt dagelijks een inspirerende blog geplaatst.  Op uitnodiging van Peter Siebe, persvoorlichter van het NBV heeft ds Paulien Coevée de blog ‘Uitgesproken Liefde‘, geschreven geïnspireerd door het thema van de Boekenweek 2022,: ‘’Eerste liefde”.

 

Op deze website vind je verder de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen lees je er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefdetroostbidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief. En heb je een Bijbelillustratie nodig? Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen uit de SamenleesbijbelPrentenbijbel en de Jeugdbijbel. Al deze en nog veel meer Bijbels kun je bestellen in onze shop. Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis Bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.

Wake voor Oekraïne – iedere vrijdag 12:30 tot 13:00 uur

Het Stadspastoraat zal in de komende weken op vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur de Nieuwe Kerk open stellen voor het aansteken van een kaars. Zo kunnen we stil staan bij de verschrikkelijke oorlogssituatie in Oekraïne. Het is goed dat de kerk een plek kan zijn voor bezinning en gebed, een plek om samen te komen en verdriet en afschuw te delen en een plek ook om hoop te putten uit samenkomen en verbondenheid te voelen. Zo kan de kerk een plek zijn voor alle Middelburgers en wie maar wil.

 

 

 

Jaarthema 2021 – 2022 ‘Van U is de toekomst’

Anders dan andere jaren heeft de taakgroep Vorming en Toerusting gekozen voor het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’.

Dit thema is actiever dan het lijkt. Net als andere jaren gaan we in de Nieuwe Kerk- gemeente actief met het thema aan de slag. Alle taakgroepen zullen activiteiten opzetten die hierop aansluiten. We zullen daarbij gebruik maken van het logo dat landelijk wordt gebruikt en, waar passend, zullen we ook aansluiten bij de landelijke ontwikkelde activiteiten.

Meer informatie vindt u hier

« Vorige pagina