Psalmenkring

Ds Chris Kors en Johan Murre starten samen, bij voldoende belangstelling, een gesprekskring over de Psalmen. De eerste bijeenkomst was op woensdag 6 oktober a.s. We beginnen precies om 20.00 uur en stoppen om 21.30 uur. De volgende data zijn: 3 november a.s. en in 2022 op 26 januari, 23 februari en 23 maart. Plaats: Het Hofje, de Herberg.

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, maar er is een reservelijst. Mocht er iemand afvallen dan worden de mensen van de reservelijst gebeld.

Aanmelding bij Johan Murre, tel. 06 22736575 of per e-mail: murrebas@zeelandnet.nl.

De eerste bijeenkomst zullen we Ps 84 behandelen. Ps 84 zindert van verlangen en heimwee naar geborgenheid en veiligheid. Dat maakt deze Psalm tot een lied dat volop actueel is. Met zijn hele hart wil de dichter van deze Psalm ‘wonen’ in de nabijheid van God. Wat moeten we ons voorstellen bij dit beeld van ‘samen wonen met God’? Deze en andere vragen hopen we samen te bespreken. We zullen uitgaan van de NBV met daarnaast nog een of meer andere vertalingen, die op papier zullen worden verstrekt.

Graag tot ziens! Chris en Johan.