Kerkbalans

Ook dit jaar kloppen we bij u en jou aan voor de Actie Kerkbalans.

Dankzij de bijdragen van velen konden we het afgelopen jaar verder bouwen aan de Nieuwe Kerkgemeente. Aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving. Naast de vieringen in onze kerkgebouwen waren er jeugdactiviteiten, kringen en lezingen van het stadspastoraat. We startten met maaltijden en de inloop in het Hofje. En denk eens terug aan de openluchtdienst op het Abdijplein, een inspirerende dienst voor de hele stad.

Heeft u een ogenblik?

In onderstaande film vertellen we in enkele minuten waarom het belangrijk is dat u bijdraagt aan de Actie Kerkbalans. De tekst gaat door onder de film.

Begroting

De afgelopen jaren leefden we met een begrotingstekort. We betaalden dat tekort steeds uit ons vermogen. Er zijn ingrijpende besluiten nodig geweest om dat om te buigen. En we zijn er nog niet, zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien. In de folder vindt u meer informatie over de begroting en antwoorden op veelgestelde vragen rond de actie Kerkbalans. Uw steun, klein of groot, is ook het komende jaar hard nodig. Het ‘penningske van de weduwe’ is daarbij net zo waardevol als een ruime financiële bijdrage.

 

Begroting Nieuwe Kerkgemeente 2019. Links: baten, rechts: lasten.

 

Uw gift aftrekbaar

Uw bijdrage aan Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift en heeft u dit vastgelegd? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U leest hier meer over op de pagina ‘periodieke gift‘.

Geef uw steun ook dit jaar

Alle gemeenteleden ontvangen via e-mail of post bericht over de Actie Kerkbalans. Via die weg kunt u uw toezegging en de betaalwijze doorgeven. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige gift te doen. Dat kan, onder vermelding van ‘Kerkbalans’, via dit formulier.

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Dat kunnen we alleen samen.

Geef uw steun ook dit jaar.
Help de kerk in balans te komen.
Geef met een gul hart.