Stadspastoraat – Heeft de ziel een huis?

Lezing Renée van Riessen – 29 april 2021

Op 29 april 2021 komt  Renée van Riessen een lezing houden over de vraag of de ziel een huis heeft. Mevrouw Van Riessen is filosoof en dichter. Ze doceert godsdienstfilosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Onlangs schreef zij een artikel in GROND 7 over de veranderingen die we allemaal doormaken in de corona crisis. Eerder publiceerde ze het Oratio-essay De Ziel opnieuw, dat heel goed past in het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente. Haar nieuwste boek Van zichzelf bevrijd is de moeite van het lezen waard, maar het is wel een wat weerbarstiger boek. In de subtitel staat dat het gaat over transcendentie en nabijheid (bij Levinas).

‘Transcendentie is een lastig begrip’

Maar het wordt misschien duidelijker als we het concreet proberen te maken. In hoeverre staan we er open voor en wat doen we er vervolgens mee Daarom start het Stadspastoraat een leesgroepje, zodat we samen kunnen lezen en zien hoever we komen met een uitleg.