Stadspastoraat – Heeft de ziel een huis?

Lezing Renée van Riessen – 25 maart 2021

Op 25 maart 2021 komt  Renée van Riessen een lezing houden over de vraag of de ziel een huis heeft. Mevrouw Van Riessen is filosoof en dichter. Ze doceert godsdienstfilosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Onlangs schreef zij een artikel in GROND 7 over de veranderingen die we allemaal doormaken in de corona crisis. Eerder publiceerde ze het Oratio-essay De Ziel opnieuw, dat heel goed past in het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente. Haar nieuwste boek Van zichzelf bevrijd is de moeite van het lezen waard, maar het is wel een wat weerbarstiger boek. In de subtitel staat dat het gaat over transcendentie en nabijheid (bij Levinas).

‘Transcendentie is een lastig begrip’

Maar het wordt misschien duidelijker als we het concreet proberen te maken. In hoeverre staan we er open voor en wat doen we er vervolgens mee Daarom start het Stadspastoraat een leesgroepje, zodat we samen kunnen lezen en zien hoever we komen met een uitleg.

 

Leesgroep Stadspastoraat – 8 december, 5 januari, 19 januari en 9 februari

Er mogen aan dit leesgroepje max 8 personen deelnemen. Dat is niet zoveel, hoewel het onderlinge gesprek waarschijnlijk beter in een kleinere groep kan plaatsvinden dan in een grote. We zouden Stadspastoraat niet zijn indien we dit lezen niet samen zouden doen met mensen van buiten onze gemeente. Juist mooi om te zien op welke manier wisselende visies elkaar kunnen versterken. Filosofie mag zich verheugen in belangstelling van velen.
De data waarop we bijeenkomen zijn 8 december, 5 januari, 19 januari en 9 februari. Aanvang 19.30 u in het Hofje. Voor wie zich opgeeft volgt nog extra informatie. Op 25 maart praten we dan met Renée van Riessen over wat we ontdekt hebben. Wie mee wil doen met de leesgroep kan zich opgeven via: taakgroep.stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl
s Avonds geeft zij dan een lezing in de Nieuwe Kerk. Voor een grotere groep. Op dit moment zijn de regels zo dat die groep niet groter mag zijn dan 30 personen. Aanmelding is verplicht. Kan via hetzelfde mailadres. Er is natuurlijk nog tijd. Wellicht is de situatie in maart 2021 weer anders. Dat moeten we afwachten.