Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Wijziging bankrekeningnummers kerkbalans/wijkkas

Door wijzigingen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer wijzigt per 1 november een aantal rekeningnummers. Vriendelijk verzoek de nieuwe nummers te gaan gebruiken. Let u ook op eventuele automatische overschrijvingen? Hartelijk dank alvast! Kerkbalans / vrijwillige bijdrage oud: NL78 FVLB 0699 6435 11 nieuw: NL61 RABO 0373 7251 16 Wijkkas oud: NL42 FVLB 0635 8154 43 […]

Weekbrief 28 oktober

Hieronder een overzicht van de mededelingen uit de weekbrief voor 28 oktober Afwezigheid en vervanging ds. Chris Bakker In verband met operatie en de noodzakelijke herstelperiode zal ds. Chris Bakker de komende maanden zijn werk in de gemeente niet kunnen uitvoeren. In overleg met het moderamen is vervanging geregeld. Mevrouw Miranda Renkema, theologe en echtgenote […]

Bijzondere dienst op 21 oktober in de Nieuwe Kerk

Op zondag 21 oktober is er een speciale dienst in de Nieuwe Kerk. We hebben dan namelijk geen stoelen. Die worden op 19 oktober uit de kerk weggehaald. Op 20 oktober houden we in een lege kerk de rommelmarkt tbv het Interieurfonds. De nieuwe stoelen arriveren op 24 oktober. Dus hebben we op de 21e […]

Actiedag voor het interieurfonds 20 oktober

In oktober start de actie om geld in te zamelen voor het interieurfonds. Op 20 oktober zijn er diverse activiteiten in de Nieuwe Kerk zoals een rommelmarkt, een kinderrommelmarkt en een veiling. U kunt ook bijdragen door het sponsoren of kopen van diverse artikelen. Mee informatie is te vinden op de speciale pagina van het […]

Gemeenteavond 24 oktober – Nieuwe Kerk

Op woensdag 24 oktober is er vanaf 19:30 uur een gemeenteavond waarin de kerkenraad wil informeren en horen over de besluiten die in de komende tijd genomen zullen worden. De besluitvorming van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Middelburg eind 2016 vraagt om een vervolg. De grote kerkenraad heeft in deze vergadering gesproken over […]

Kring ‘Kind en Geloof’ – vanaf 10 oktober

Eind 2017 is deze kring gestart onder leiding van ds. Jan Nauta. Een groep van 10-15 ouders komt eens per 6 weken bijeen in ’t Hofje om te praten over diverse thema’s rondom geloven met kinderen. Denk aan geloofsopvoeding, naar de kerk gaan, bijbel lezen, zingen, gesprekken over God & zingeving, even stil staan, stil […]

Meld je nu aan voor de Bijbelquiz…

Ook dit jaar zal de traditionele Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap voor onze regio plaatsvinden en wel D.V. op dinsdag 30 oktober 2018 in de Hofpleinkerk. Het adres van de kerk is Hofplein 13 te Middelburg. De quiz begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnen lopen. De deuren zijn dan geopend en […]

40 jaar gospelkoren in Middelburg – Hoeksteen

In 1978 werd in de Hoeksteen het “Jongerenkoor Middelburg” opgericht, na 6 jaar aangevuld met een vervolgkoor ( voor de “wat oudere jongere”) met de naam Sheborim. Deze koren gingen samen gospel zingen in diensten in Middelburg en soms ver daar buiten (onder meer in Gorinchem). Het Jongerenkoor is later van naam veranderd en heet […]

Volgende pagina » « Vorige pagina